Uutiset

Työkoneet

Komatsu 845 – Suomeen täsmätty

Japanilainen Komatsu Ltd. hankki omistukseensa Valmet-metsäkoneet kymmenen vuotta sitten. Muutamassa vuodessa se juurrutti japanilaisen tuotekehitysfilosofian Komatsu Forestin metsäkoneiden valmistukseen; on siirrytty projektinomaisesta kehittämisestä jatkuvaan askel kerrallaan -toimintatapaan, missä työn alla on koko tuoteohjelma. Tulosta syntyy: Komatsun kuormatraktorimallisto on uusiutunut lähes kokonaan yhden vuoden aikana. Suomalainen markkina saa uuden tänne täsmätyn yleiskoneen ja sen lisäksi yhden pienemmän ja kolme suurempaa vaihtoehtoa.

Puunkorjuun olosuhteet Suomessa ovat helpompia kuin naapurimaissa. Siksi yleiskone voi täällä olla numeroa pienempi. Täkäläinen maasto on tasaista ja maat osan vuotta jäässä, puut ovat ohutoksaisia ja maltillisen kokoisia, lisäksi maailman tihein metsätieverkosto on lyhentänyt maastokuljetusmatkat minimiin. Lisääntyneet harvennukset ovat pudottaneet hakkuun tuntituotosta, mikä luonnollisesti vaikuttaa maastokuljetuksen kapasiteettitarpeeseen. Lantin toiselta puolelta löytyvät koventunut kilpailu urakoinnin markkinoilla ja jatkuvasti kiristyneet moottoreiden ympäristönormit. Suomessa keskikokoinen kuormatraktori voi olla hiukan pienempi ja kevyempi, kunhan siinä on riittävästi kuormatilaa. Uutuuskone, tuoteohjelman toiseksi pienin, Komatsu 845, tehtiin suomalaisten olosuhteiden yleiskoneeksi, kilpailuvalttinaan soveltuminen mahdollisimman moneen paikkaan.

Nelisylinterinen moottori on avainkomponentti, jos halutaan tehdä kevyt ja näppärä kuormatraktori Metsäkoneen vaatimukset ovat ristiriitaisia: moottorin pitää olla fyysisiltä mitoiltaan pieni mutta sen pitää olla tehokas, samoin koneen kokonaisuudessaan pitää olla kevyt mutta kuormatilan suuri. Jatkuvasti tiukentuneet moottoreiden ympäristönormit asettavat omat vaatimuksensa: Stage 4 -vaatimustaso astui työkoneiden moottoreita koskien voimaan vuoden 2014 alussa. Komatsu Forestin moottoriyhteistyökumppani AGCO Power Linnavuoren tehdas Nokialla kehitti uutuuskoneeseen 140 kW:n nelisylinterisen voimanlähteen, joka täyttää uudet dieselien ympäristövaatimukset. Mitoiltaan pienen moottorin ansiosta Komatsu 845 -koneen keula voitiin muotoilla harvennuskohteita ajatellen riittävän pieneksi, paino saatiin kohtuulliseksi ja kuormatila riittävän suureksi. Kiitos tehokkaan moottorin: uutuuskone kuljettaa              12 tonnin hyötykuormaa.

Kuutiotilavuudeltaan ja fyysisiltä mitoiltaan pienen moottorin tehojen nostaminen ei sinänsä ole ongelma, sen sijaan vuoden 2014 alussa voimaan astuneet Stage 4 -mukaisten päästörajojen alittaminen järkevällä ratkaisulla teetti ylimääräistä kehitystyötä. Ratkaisuna oli yhdistää nykyiseen SCR-jälkikäsittelyn lisäksi pieni, n. 10 %:n EGR-kierto. Valtaosa pakokaasujen puhdistamisesta hoituu edelleen SCR-tekniikan mukaisella jälkikäsittelyllä, lisäämättä tarvittavan urealiuoksen määrää nykyisestä. Typenoksidien muodostusta rajoitetaan palotapahtuman aikana kierrättämällä pieni määrä jäähdytettyä pakokaasua takaisin sylinteriin, joka alentaa moottorin paloprosessin lämpötilaa, mutta EGR-järjestelmälle tyypillistä nokiongelmaa tarvittavine lisälaitteineen ei synny.

Tuoteohjelmaa muokattiin, koska tarvittiin tilaa uudelle yleiskoneelle Komatsu 845 -kuormatraktorimalli sijoittuu tuoteohjelmassa 840TX- ja 855.1-mallien väliin, riittävä tila uudelle tuotteelle saatiin, kun alapuolelta TX-malli poistuu markkinoilta 2014 vuoden kuluessa, ja 14 tonnarin, Komatsu 855.1 -mallin tehoja sekä kapasiteettia kasvatettiin. Näin tuotesarjan todelliselle yleiskoneelle jää riittävä alue 10 ja 14 tonnin välissä. Sen alapuolelle on kehitetty pieni harvennusten kuormakone, joka esitellään virallisesti tammi-helmikuun vaihteessa, mikä tarkoittaa legendaarisen Komatsu 830.3 -mallin poistumista valmistuksesta kuluvan vuoden aikana.

Tuoteohjelman kookkaimman kuormakoneen, Komatsu 895:n suurimmat markkinat ovat Suomen naapureissa Venäjällä ja Ruotsissa. Tästä 20-tonnisesta koneesta on nyt tullut markkinoille myös 6-pyöräinen versio. Sen vaihtoehdon vahva alue on Etelä- ja Väli-Amerikka.

Lue seuraavaksi