Uutiset

Työkoneet

Kierrätys- ja hyödyntämislaitosten verkosto on valmis

Kuntien jätelaitokset ja niiden yhteistyökumppanit ovat investoineet vuosikymmenessä yli miljardi euroa yhdyskuntajätteen kierrätys- ja hyödyntämislaitosverkostoon. Tähän verkostoon kuuluu yli 25 biokaasu- ja kompostointilaitosta sekä 8 jätevoimalaa.

Biolaitoksissa kierrätetään kuntien vastuulle kuuluva erilliskerätty biojäte ja voimaloissa hyödynnetään kierrätykseen kelpaamaton jäte energiana sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Tuorein lisäys verkostoon on Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralla. Verkostoa täydennetään edelleen uusilla investoinneilla.

Kuntien jätelaitosten aikaansaama yhdyskuntajätteen alueellisten kierrätys- ja hyödyntämislaitosten verkosto.

Investoinnit laajan yhteistyön tulos

Alueelliset kiertotalousinvestoinnit ovat syntyneet kuntien jätelaitosten ja yritysten laajassa yhteistyössä. Panostukset yhdyskuntajätteen kierrätykseen ja hyödyntämiseen ovat olleet merkittäviä muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Investoinneilla on edistetty nykyaikaista ja tehokasta jätehuoltoa. Esimerkiksi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero nostaa esille uusimmassa Indeksitalo 2016 -selvityksessä Pirkanmaan, jossa asiakkaiden jätehuoltokustannus pieneni uuden jätevoimalan myötä noin 19 prosenttia. Hän toteaa, että kuntien jätelaitosten tekemillä onnistuneilla investoinneilla voi siis olla merkittäviä vaikutuksia (Kiinteistölehti 14.9.2016).

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kallio on tyytyväinen. “Meillä on tällä hetkellä maan edullisin jätehuolto asukasta kohden, Harri Kallio kertoo. Tämä on saavutettu sillä, että koko jätehuollon logistiikka on keskitetysti ja tehokkaasti yhtiömme järjestämä ja että olemme investoineet varmaan, nykyaikaiseen teknologiaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja yritysten kanssa. Muut kunnat voivat tehdä samanlaisia valintoja”.

Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Eksymä lisää. “Kuitenkin, jos Suomen hallituksen kaavailemat lakimuutokset toteutuvat, Suomeen rakennettu verkosto jää vajaalle käytölle ja uhkaa romuttua. Hallitus on kai tietämättään romuttamassa samalla myös hyvää tulevaisuuden kehitystä”.

Biojäte on noussut suurimmaksi kierrätettäväksi materiaaliksi

Kuntien jätelaitosten uudet investoinnit biologiseen kierrätykseen ovat nostaneet biojätteen isoimmaksi kierrätetyksi jätelajiksi ohi paperin ja kartongin. Kymmenessä vuodessa biojätteen kierrätys on kaksinkertaistunut ja kehitys jatkuu samansuuntaisena. Tällä hetkellä jätelaitokset kierrättävät yli 400 000 tonnia biojätettä vuodessa.

Kunnat vastaavat muun muassa suurimmasta osasta biojätteen, sekajätteen ja vaarallisten jätteiden keräyksestä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä. Paperin, pakkausten ja monien muiden jätelajien keräys on Suomessa tuottajien vastuulla. Kuntien jätelaitokset tekevät yhteistyötä myös paperin ja pakkausten keräyksessä tuottajayhteisöjen kanssa. Kaikille kodin kierrätettäville jätteille löytyy osoite kierrätys.infosta www.kierrätys.info

Lue seuraavaksi