Uutiset

Työkoneet

Keiteleen puutuotetehdas Kemijärvelle

Keitele Group

Suomen suurimpiin puunjalostajiin kuuluva Keitele rakentaa Kemijärvelle jalostettuja puutuotteita pohjoisen puusta valmistavan tuotantolaitoksen. Globaalia liimapuumarkkinaa ja pääasiassa kaukoidän vientiä palveleva tehdas tulee tarjoamaan 70–80 uutta työpaikkaa.

Uuden tehtaan sijainnin ratkaisee raaka-aine. ”Meille on tärkeää laadukkaan tukkipuun tasainen saanti. Pohjois-Suomessa on runsaasti mahdollisuuksia puun käytön lisäämiselle ja metsien kasvu tulevina vuosina kasvu vielä kiihtyy”, Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio sanoo.

Lappi Timber Oy perustaa Itä-Lappiin oman puunhankintaorganisaation, mutta tavoitteena on, että yli puolet raaka-aineesta ostettaisiin muilta metsäyhtiöiltä ja yhteismetsiltä. Lappi Timber on sopinut Stora Enson kanssa yhteistyöstä, jonka mukaan pieniläpimittainen tukkipuu päätyy jalostettavaksi Kemijärvelle ja järeät tukit, kuitupuu sekä sahaustoiminnasta syntyvä hake hyödynnetään mm. Stora Enson Kemin ja Oulun tehtailla.

Lappiin arvioidaan jäävän 20 miljoonaa euroa kantorahatuloja ja yli 20 miljoonaa euroa urakointituloa vuodessa. Tehtaan välillinen työllisyysvaikutus on 190–200 henkilötyövuotta, joten sillä on alueen työllisyydelle suuri merkitys. Keitele Groupiin kuuluvien Lappi Timber Oy:n ja Keitele Engineered Wood Oy:n tehdasinvestointien työllistävä vaikutus lähes 300 henkilötyövuotta.

Tehtaan rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vielä tänä vuonna, jolloin toiminta alkaa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lue seuraavaksi