Uutiset

Työkoneet

Käytettyjen koneiden kysynnän kasvu jatkuu

”Kun monet teollisuudenalat pyrkivät selviämään haastavan vuoden 2020 jälkeisestä ajasta, käytettyjen laitteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa edelleen. Monet yritykset välttävät edelleen suuria investointeja uusiin koneisiin, kun taas toimitusketjun ongelmat ovat vaikuttaneet uusien laitteiden tilausmääriin. Tämän vuoksi käytettyjen raskaiden koneiden markkinat tarjoavat sekä ostajille että myyjille jännittäviä mahdollisuuksia”, kertoo Karl Werner (Ritchie Bros President International).

Karl Werner

Ritchie Bros on maailmanlaajuinen koneiden ja laitteiden hallintaan ja myyntiin keskittynyt yhtiö. Vuonna 2020 sen myynti ylitti odotukset useimmissa käytettyjen koneiden luokissa. Vaikka pandemia kiistatta koetteli rakennusalan toimintaa, taantuma ei ole ollut yleinen. Monissa maissa infrastruktuurihankkeet ovat nostaneet rakennustyön määrän takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Samaan aikaan monilla aloilla, kuten maataloudessa sekä metsä- ja kaivosteollisuudessa, käytetään yhä useammin käytettyjä laitteita ja koneita.

”Käytettyjen koneiden maailmanlaajuinen kysyntä on ollut valtavaa”, jatkaa Werner.

”Epävarmoina aikoina yritykset ostavat usein käytettyjä koneita uusien laitteiden sijaan välttääkseen suuret taloudelliset sitoumukset.”

Siirtyminen käytettyjen koneiden ostoon tapahtui samaan aikaan, kun useat OEM-laitevalmistajat raportoivat toimitusketjun ongelmista pandemian vuoksi. Jotkin yritykset vähensivät tuotantomääriä vuonna 2020 työntekijöiden suojelemiseksi koronasulkujen aikana, mikä on myös vaikuttanut uusien koneiden toimituksiin.

”Uusien koneiden pitkät odotusajat lisäävät käytettyjen koneiden kysyntää, koska ne ovat saatavilla välittömästi. Kaikki nämä tekijät yhdessä ovat luoneet tilanteen, jossa käytettyjen raskaiden koneiden kysyntä on suurta ja hintakehitys on myyjille edullinen”, Werner tiivistää.

Kysynnän varhaiset merkit vuonna 2021

Alkuvuodesta järjestettävät suuret laitehuutokaupat ovat usein osoitus markkinoiden tilasta. Suuri kysyntä kävi selvästi ilmi Ritchie Brosin Floridan Orlandossa järjestetyssä viimeisimmässä huutokaupassa, joka on Ritchien vuoden suurin huutokauppa.

Yhteensä yli 12 000 tuotetta myytiin yli 191 miljoonalla dollarilla helmikuun puolivälissä järjestetyn kuuden päivän tapahtuman aikana. Hinnat olivat korkeita, mikä vahvisti Ritchie Brosin havaitseman positiivisen suuntauksen. Kuorma-autojen, pienkuormainten ja kaivurikuormainten hinnat olivat erityisen korkeita. Lähelle niitä nousivat pyöräkuormaajat, kompressoritt ja puskutraktorit.

Myös Orlandon huutokauppaan osallistuminen oli ennätyksellisen korkealla tasolla: yli 22 700 tarjoajaa verkossa yli 80 maasta, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin samassa huutokaupassa vuonna 2020.

Ritchie Bros on havainnut suurta kiinnostusta käytettyjä koneita kohtaan myös Euroopassa. Moerdijkissa Alankomaissa hiljattain pidetyssä huutokaupassa rekisteröityneitä tarjoajia oli 19 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Verkkohuutokaupassa oli yli 2 580 osallistujaa 92 maasta, mikä on suurin tarjoajien määrä viiden vuoden aikana. Noin 80 prosenttia koneista myytiin Alankomaiden ulkopuolisille tarjoajille korkeilla hinnoilla: puominostinten, telaketjutraktorien, kaivukoneiden, saksinostinten ja pyöräkuormaajien hinnat olivat keskimäärin viisi prosenttia korkeampia kuin Moerdijkin huutokaupassa viime marraskuussa.

”Siirtyminen pelkästään verkossa tehtäviin tarjouksiin on mahdollistanut uudentyyppisten asiakkaiden houkuttelemisen markkinoillemme”, Werner toteaa.

Hänen mukaansa Ritchie Bros on havainnut, että huutokauppoihin osallistuu nykyään enemmän loppukäyttäjiä, kuten rakennuslaitteiden omistajia ja käyttäjiä, jotka eivät osallistuneet aktiivisesti paikan päällä käytäviin huutokauppoihin.

”Uudemmat palvelut, kuten Ritchie Brosin aikarajoitettu verkkohuutokauppa, tekevät käytettyjen laitteiden huutokaupoista helpommin tavoitettavia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Aikarajoitetut huutokaupat ovat intuitiivisia, ja tarjousten tekoon on enemmän aikaa”, Werner jatkaa.

Siirtyminen verkkoon nopeutui

Covid-pandemia on nopeuttanut aiemmin käynnistyneitä suuntauksia, kuten verkkohuutokauppoihin siirtymistä. Vuonna 2020 Ritchie Bros -sivuston liikenne kasvoi 35 prosenttia ja rekisteröityneiden tarjoajien määrä kasvoi 71 prosenttia.

Yli 470 000 uutta käyttäjää latasi Ritchie Bros -mobiilisovelluksen, mikä on 78 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 aikana asiakkaat tekivät yli 24 miljoonaa laitehakua ja katsoivat 30:tä miljoonaa tuotetta Ritchie Brosin mobiilisovelluksessa. Nykyään mobiilisovelluksen käyttäjien osuus on noin 30 prosenttia rbauction.comin asiakkaista. 

Wernerin mukaan siirtyminen verkkomyyntiin laajentaa laiteostajien ja -myyjien markkinoita ja luo uusia tiedonsaantimahdollisuuksia.

”Data on nykyajan öljy”, sanoo Werner.

“Sen arvo nousee ja saavutettavuus paranee jatkuvasti. Tämä auttaa Ritchie Brosin lisäksi myös asiakkaitamme. Meillä on paljon tietoa käytettyjen koneiden myynnistä. Myymme enemmän koneita kuin mikään muu yritys maailmassa. Voimme kerätä ja esittää tietoja, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa liiketoimintaansa.”

Tällaiset markkinatiedot avaavat uusia mahdollisuuksia laitteiden omistajille. He ymmärtävät, milloin on paras aika myydä tai ostaa laitteita – riippuen koneen tyypistä, käyttöajasta, koneen iästä ja muista tekijöistä. Ritchie Bros on ostanut Rouse Services -datayhtiön, ja yritysoston kautta se voi tarjota tällaisia räätälöityjä tietoja maailmanlaajuiselle asiakaskunnalleen.

”Tämä on todella jännittävää aikaa alalla”, Werner toteaa.

Kari Taylor

”Vaikka maailmanlaajuinen pandemia on aiheuttanut epävakautta kaikilla aloilla, se on myös pakottanut meidät muuttamaan toimintatapaamme ja nopeuttanut etätyöhön ja verkkoresurssien käyttöön siirtymistä. Emme usko tämän muuttuvan, kun rajoitukset poistetaan. Tulevaisuudessa käytämme todennäköisesti hybridimallia, joka tarjoaa ostajille ja myyjille pääsyn laajemmille maailmanmarkkinoille.”

Karl Werner on työskennellyt Ritchie Brosilla 25 vuotta. Tänä aikana hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja on luonut lisäarvoa koko organisaatiossa.

31.3.2021 Werner jättää paikkansa yrityksessä voidakseen keskittyä henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Wernerin lähdöstä johtuen Kari Taylor, (President, North America Sales), siirtyy uuteen Chief Revenue Officerin rooliin ja keskittyy myynnin kasvun edistämiseen maailmanlaajuisesti.

Seuraava Rotterdamin Moerdjikin huutokauppa on 27.-31.3.2021.