Uutiset

Työkoneet

Kalliorakentamisen tuotannonohjaus laskee kustannuksia

Uusi tuotannonohjausjärjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa kalliorakentamisesta suunnittelua, tuotannon hallintaa ja dokumentointia varten. Tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja pystyvät seuraamaan työtä ja reagoimaan tarvittaviin muutoksiin välittömästi. Järjestelmän ovat kehittäneet yhteistyössä YIT ja Viasys.Uudesta kalliorakentamisen tuotannonohjausjärjestelmästä hyötyvät niin tilaaja, suunnittelija kuin urakoitsijakin.

”Järjestelmä tehostaa toimintaamme. Saamme vähennettyä hukkaa ja työn esteitä Lean-ajattelun mukaisesti. Tämä alentaa sekä tuotantokustannuksiamme että tarjoushintojamme.  Siirrymme kertaheitolla digiaikaan: yhtenäiseen ja läpinäkyvään tuotantoon ja raportointiin. Järjestelmä helpottaa ja havainnollistaa sekä tuotantoa että dokumentointia. Me ja asiakkaamme pystymme kontrolloimaan entistä paremmin, että teemme sovittua laatua. Muualla maailmassa ei ole tietojemme mukaan käytössä vastaavaa kalliorakentamisen järjestelmää”, kertoo yksikönjohtaja Ari Bergström YIT:ltä.

Järjestelmän keräämä data helpottaa ja nopeuttaa työn suunnittelua, ohjausta ja seurantaa merkittävästi verrattuna aiempaan manuaaliseen dokumentointiin.

”Kun saamme reaaliaikaista tietoa kallioperän ominaisuuksista,  voimme heti reagoida tuotantoon vaikuttaviin asioihin. Tilaaja ja suunnittelija voivat hyödyntää järjestelmän tietoja tuotannon aikana. Tiedon löytyminen ja oleellisten raporttien tulostus suoraan ohjelmasta helpottaa työmaalla tehtävää dokumentaatiota. Ohjelma tuottaa myös lain vaatimat dokumentit kuten panostussuunnitelmat”, kertoo YIT:n kehitysinsinööri Esa Koskinen.

Tuotannonohjausjärjestelmään yhdistetään tunneli‐ tai kaivoslouhinnassa käytettävät laitteet. Kun tunnelia porataan porajumbolla, järjestelmä kerää tietoja kallioperän ominaisuuksista. Esimerkiksi poran tunkeumanopeus kertoo kallion laadusta ja mahdollisista heikkousvyöhykkeistä. Tiedot tallentuvat järjestelmään, ja niitä voidaan hyödyntää kallion lujituksen ja tiivistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestelmään tallentuvat tehdyt työt kuten lujitukseen käytettyjen pulttien tosiasiallinen sijainti.

Laatu ja läpinäkyvyys paranevat

Ohjelman käyttöliittymä on web-pohjainen, ja sitä voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla. Työkoneiden keräämä data saadaan talteen automaattisesti, ja se on parhaimmillaan reaaliaikaista. Reaaliaikaisuus edellyttää työmaalla tunnelissa olevaa wlan‐verkkoa. Kerättyä toteumadataa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, optimoinnissa ja laadun hallinnassa. Järjestelmän avulla pystytään entistä paremmin ennustamaan työvaiheiden kesto erilaisissa olosuhteissa, millä on suuri merkitys työn suunnittelulle. Esimerkiksi turhat toistuvat tyhjäkäynnit tehtävien välillä havaitaan helpommin. Dokumentaatiolla varmistetaan työn laatu. Tilaajalle voidaan luoda ohjelmaan oma profiili, josta tilaaja pääsee seuraamaan työmaan etenemistä, toteutuneita töitä, dokumentaatiota ja kerättyä dataa.

Tulevaisuudessa kaikki työmaakoneet, kuten porajumbo, panostusalusta, ruiskubetonirobotti, lastauskone ja pulttienporauskone sekä työmaa-ajoneuvot on mahdollista yhdistää samaan järjestelmään ja kerätä niiden tuottama data talteen. Tuotannonohjausjärjestelmää on kehitetty kolme vuotta eri työmailla vuodesta 2013 alkaen. Ohjelma ja sen uusi käyttöliittymä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuoden 2016 aikana ensimmäisenä Posivan työmaalla. OP.

Lue seuraavaksi