Uutiset

Työkoneet

Kaivulupa.fi on uusi palvelu kaivajille ja johdonomistajille

Palveluun kuuluu myös kaivajia arkisin klo 7-17 palveleva puhelinpalvelu numerossa 0800-133 544. Palvelun on tarkoitus kattaa kaikkialla Suomessa kaikki yleisillä alueilla sijaitsevat maanalaiset rakenteet, kuten tietoliikenne-, sähkö-, kaukolämpö-, kaasu-, vesi- ja viemäriverkot. Johdonomistaja voi olla mukana pelkästään ilmaisella yhteystieto-tasolla informoiden kaivajia toiminta-alueen johtoselvityskäytännöistä tai laajimmillaan siten, että kaivaja saa palvelusta johtojen sijaintikartat kaivualueelta.
Heti avattaessa palvelu on erittäin kattava sisältäen yli 440 johtoyhtiön tietoja. Palvelun toimintoja ovat kaivualueen haku ja rajaus kartalla ja katunäkymässä, johtoselvitys, karttojen ja johdonomistajien toimintaohjeiden toimittaminen kaivajille sekä tarvittavien kaapelinäyttöjen järjestäminen. Palvelun käyttäjiä ovat kaivajat, johdonomistajat, johtoverkkojen rakentamista ja sijoittamista hallinnoivat viranomaiset, johtoselvittäjät ja kaapelien näyttäjät. Kaivajille palvelu on ilmainen.
Nyt käynnistyvästä palvelusta yksityiskohtaisempia tietoja antaa palvelua vetävä Jari K. Niemi. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä muun muassa Elisa Oyj:ssä, Karjaan Puhelin Oy:ssä sekä Johtotieto Oy:ssä. Palvelu on ollut toukokuun puolivälistä alkaen käytettävissä osoitteessa www.kaivulupa.fi.

Myyntijohtaja Kirmo Uusitalon haastattelu koskien Kaivulupa.fi -palvelua

Koska kaivulupa.fi on avattu ja mitä palveluita se tarjoaa? Kuka on omistajana? Miten rahoitatte palvelun?
Palvelun on tarkoitus kattaa kaikkialla Suomessa kaikki yleisillä alueilla sijaitsevat verkot, kuten tietoliikenne-, sähkö-, kaukolämpö-, kaasu-, vesi- ja viemäriverkot. Johdonomistaja voi olla mukana pelkästään ilmaisella Pronssi- eli yhteystietotasolla informoiden kaivajia toiminta-alueen johtoselvityskäytännöistä tai laajimmillaan Kultatasolla siten, että kaivaja saa palvelusta johtojen sijaintikartat kaivualueelta. Tarkat Johdonomistajien palvelutasojen toimintokuvaukset löytyvät palvelun kotisivuilta.
Kaivulupa.fi palvelu on avattu 15.5.2011 ja se tarjoaa seuraavat ilmaiset palvelut kaivajille:
Palvelun omistajana ja tietojen kokoajana toimii Keypro Oy. Keypro Oy on vuodesta 1995 kehittänyt verkkotietojärjestelmiä eri toimialoille ja tämä erikoisosaaminen verkostoista on koottu yhteen kaivulupa.fi palveluun.
Viestintämarkkinalaki 23.5.2003/393 111 § määrittää, että kaivajille palvelu on ilmainen, joten rahoitamme palvelun johdonomistajilta perittävillä vanhoihin toimintamalleihin verrattuna varsin kohtuullisilla korvauksilla.
”Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista.Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.”

Kenen tiedot palvelusta jo löytyy ja miten olette tiedot sinne keränneet? Kuinka kattava palvelu on?
Toukokuussa 2011, kun palvelu avattiin julkiseen käyttöön, kattoi se yli 440 johtoyhtiön tiedot. Sekä johtoyhtiöiden määrä että tietojen yksityiskohtaisuus kasvaa ja tarkentuu jatkuvasti.

Miten palvelunne eroaa esimerkiksi johtotiedosta? Kuinka palvelu toimii urakoitsijalle?
Olennaisin ero on siinä, että kaivulupa.fi toimii netissä 24/7 eikä tietojen ja johtokarttojen saanti ole kiinni kellonajoista tai viikonpäivistä. Rekisteröity käyttäjä saa tietoja omaan sähköpostiinsa välittömästi ja kaivupaikan määrittely on uudessa palvelussamme täsmällisempää kuin määrittely puhelimitse.

Useiden urakoitsijoiden mukaan suuri ongelma on keskitetyn luotettavan ja kattava palvelun puuttuminen. Tuleeko kaivulupa.fi palvelu olemaan sellainen, että muista paikoista ei enää tarvitse kaapeleiden ym. paikkoja kysellä, eli kaivaa voi luotettavasti kun on teiltä saanut tiedot?
Kaivulupa.fi on kattavin portti tiedon kaapelitietojen lähteille. Jos esimerkiksi tuleva kaivutyö sijaitsee sellaisen kunnan alueella, jossa kunnan tekninen osasto haluaa koordinoida kaivuluvat keskitetysti – ohjaa palvelu kyselijän oikealle taholle näissäkin tapauksissa.

Onko ylipäätään mahdollista koota luotettavaa, kaikki vanhat kaapeli- ja johtolinjat ym. sisältävää dokumenttia? Miten päästään siihen, että yllätyksiä ei maan alta enää tulisi?
Tietojen luotettavuus liittyy johtoyhtiön materiaalin kattavuuteen ja luotettavuuteen. Huonolaatuiset johtokartat eivät muutu paremmaksi tämän tai minkään muunkaan palvelun avulla. Yllätyksistä päästään kokonaan eroon vain tekemällä pohjatyö digitaaliseen aineistoon huolella. Tämä aineistojen laadun nostaminen on Keypro Oy:n keskeistä osaamisaluetta ja olemme tehneet tätä työtä kaikkien keskeisten johtoyhtiöiden kanssa Suomessa. Nykyaikaisen verkkotietojärjestelmän tiedot voidaan liittää suoraan kaivulupa.fi palveluun rajapinnan kautta; täten kaivulupa.fi –palvelun tiedot ovat aina ajan tasalla ilman erillistä tietojen päivitysprosessia. Myös johdonomistajan verkkotietojärjestelmän suunnitellut kohteet, kuten kaapelit ja putket,  saadaan näkymään palvelussa, mikä on erittäin tärkeää, sillä suunnitelmien perusteellahan kaivaminen yleensä tapahtuu.

Mitä hyötyjä palvelunne tarjoaa johdonomistajille ja urakoitsijoille? Mitä kaikkea urakoitsija saa selville rekisteröidyttyään palveluun? Mitä palvelu maksaa käyttäjille (tässä lähinnä urakoitsija)?
Kaivajille ja urakoitsijoille palvelu on maksuton. Urakoitsija saa palvelusta kattavimman yhteenvedon johtoyhtiöistä, joilla saattaa olla kaapeleita tai johtoja alkavalla kaivutyömaalla. Lisäksi kaivaja saa yksityiskohtaiset tiedot niistä kaapeleista/ johdoista, jotka järjestelmäämme on ajettu tai rajapintojen kautta mahdollistettu näiden tietojen tarkistaminen. Johdonomistajille kaapelitietojen välittäminen maksaa, mutta huomattavasti vähemmän kuin perinteinen puhe linpalvelu.

Tutkin nettisivujanne ja ymmärsinkö oikein, että linjauksia ei palvelusta löydy vaan tiedot siitä, kenen rakenteita katuosuudella on? Tämän jälkeen on otettava yhteys kuitenkin moniin eri yrityksiin linjojen tarkkojen syvyyksien, suuntien ym. selvittämiseen?
Tietoja johtoyhtiöistä on kolmen tasoisia. Palvelusta saa vähintään yhteystiedot alueen palvelussamme Pronssi-tasolla olevista johdonomistajista. Sitä mukaa kun teemme Kultatason sopimuksia johtoyhtiöiden kanssa linjauksien näyttämisestä, löytyvät nekin suoraan järjestelmästä. Syvyystietoja ei normaalisti löydy johdonomistajilta, vaan kartat ovat kaksiulotteisia paikkatietoja kuvaavia toteutuksia. Mikäli johdonomistajalla on syvyystietoa järjestelmässään, voi kaivulupa.fi näyttää esim. vajaasyvyiset johdot eri merkinnällä kuin normaalisyvyydessä olevat.
Tarkkojen tietojen puuttuminen ja niiden vaikea, monelta taholta kyseltävä tieto lisää urakoitsijoiden kustannuksia, kun aikaa palaa selvitystyöhön. Pystyykö urakoitsija säästämään kustannuksia liittymällä palveluunne?
Kaivajat ovat laissa velvoitettuja selvittämään kaikkien mahdollisten kaapeleiden sijainti kaivupaikalla. Kaivulupa.fi kertoo kattavasti ketkä juuri tuolla alueella omistavat kaapeleita/johtoja ja Kultatason sopimusasiakkaittemme (joiden määrä kasvaa joka kuukausi) johtokartat saa välittömästi sähköisesti postilaatikkoonsa. Tuskin kuitenkaan pitkään aikaan edes tämä järjestelmä pystyy antamaan 100%:sti kaikki vastaukset välittämästi, koska moni johtoyhtiö edelleen haluaa itse hallinnoida maanalaisia rakenteitaan ja siten edellyttää soittamista suoraan heille. Säästetyn ajan lisäksi kaivulupa.fi antaa kaivajalle ennen kaikkea varmuuden, että kaikki alueen johdonomistajat tulee huomioiduksi.

PS. Linjarakentaja Kari Mustasaari kävi Konepörssin pyynnöstä tutustumassa kaivulupa.fi -palveluun. Idea on hänen mielestään hyvä, joskin hän epäilee, että kattavuus ei tule olemaan koskaan lähellekään 100 prosenttia. Hänen mielestään yksityinen ja kaupallinen palvelu ei tule koskaan olemaan täydellinen. ”Ainoastaan lakimuutoksilla eli pakottamalla ilmoitusvelvollisuuteen saadaan johtotiedot kattaviksi. Vain poliittisilla päättäjillä ja Suomen hallituksella on keinot viedä asiaa eteenpäin. Mitä enemmän yksityisiä palveluja alalle tulee, sitä hajanaisemmaksi tietojen saaminen muodostuu”, toteaa Mustasaari.

Lue seuraavaksi