Uutiset

Työkoneet

JCB-kurottajat 40 vuotta – Näin ne syntyvät

JCB on maailman johtava kiinteärunkoisten kurottajien valmistaja ja nyt niitä on tehty Englannissa jo 40 vuotta. Valmistus siis alkoi vuonna 1977 ja viime vuonna juhlittiin 200 000 valmistetun koneen rajapyykkiä. Tänään mallisto käsittää yli 30 erilaista mallia. Mutta jos kaikki eri moottori-, voimansiirto-, puomi- ja ohjaamo- yhdistelmät otetaan huomioon, niin sitten päästään jo yli 1 000 erilaiseen variaatioon kokoonpanossa. Osien tuotannossa työskentelee 300 ja kokoonpanolinjalla 460 ihmistä.

JCB kuluttaa Englannin Rocesterin tehtaallaan 35 000 tonnia terästä kurottajiensa valmistukseen vuosittain

Englannin kurottajatehdas sijaitsee JCB:n Rocesterissa. JCB:n mukaan siellä kulutetaan yli 35 000 tonnia terästä vuodessa kurottajien runkoihin, tukijalkoihin ja puomeihin. Teräslevyt syötetään kahdelle linjalle, joista toisessa leikataan osat puomeihin ja toisessa runkoihin. Leikkaus tapahtuu CNC-koneilla joko lasersäteen avulla tai sitten plasmaleikkureilla. 650 tonnin prässin avulla leikatut levyt taivutetaan puomien osiksi. Käsin tehdyn pisteihitsauksen jälkeen niihin tehdään läpiviennit ja kiinnitetään holkit. Runkoihin porataan reiät ja tarvittavat läpiviennit. Kahden runko-osan tekemiseen menee JCB:n mukaan 45 minuuttia ja reikien ja läpivientien tekemiseen lisäksi 7-12 minuuttia.

Esimerkiksi runko-osien kokoamisessa vaadittavaa piste- sekä vaikeiden kohteiden hitsausta tehdään edelleen manuaalisesti. Toki robotit hoitavat kaikesta hitsauksesta jo leijonan osan. Hitsauslankaa kuluu vuodessa yli 14 miljoonaa metriä. 

Tämän jälkeen rungot ja puomit hitsataan. Robotit hoitavat 70 prosenttia kaikista saumoista. Vaikeasti tavoitettavat paikat hitsataan edelleen manuaalisesti. Hitsauslankaa kurottajatehtaassa kuluu vuodessa 14 509 818 metriä. Kyllä, yli 14 miljoonaa metriä. Puomien ja runkojen koneistus tehdään kahdessa työstökeskuksessa. Ennen

Kurottajan puomi menossa koneistukseen.

kokoonpanolinjalle siirtymistään, kaikki hitsatut ja koneistetut teräsosat menevät kuulapuhalluksen jälkeen maalaamoon. Kaikki osat maalataan ennen kokoonpanoa. Maalia ja ohennetta kuluu yhteensä yli 120 000 litraa vuodessa. Maalatut osat kuummennetaan uunissa 90-120 asteen lämpötilassa. Keltainen on JCB:n väri, mutta asiakkaat voivat tilata koneensa millä väreillä tahansa.

Pääkokoonpanolinjojen lisäksi on useita sivulinjoja, joilla kootaan esimerkiksi johtosarjat, moottori ja voimansiirto, ohjaamot ja akselit. Näiltä sivulinjoilta valmiiksi kootut komponentit syötetään pääkokoonpanolinjoille. Ensimmäiseksi runkoon kiinnitetään akselit ja niille renkaat vanteineen. Sen jälkeen on hydrauliikan venttiilien ja hydraulisylinterien vuoro.  Moottori lisäkomponentteineen ja pakokaasujen

Tästä se kokoonpano alkaa. Runkoon on kiinnitetty ensin akselit renkaineen.

puhdistusjärjestelmineen sekä voimansiirtojärjestelmä kiinnitetään yhtenä kokonaisuutena runkoon. Seuraavaksi kokonaan varusteltu ohjaamo kiinnitetään koneeseen samaan aikaan jäähdytinpaketin kanssa.

Tämän jälkeen onkin sitten aika valuttaa sisään tarvittavat nesteet ja öljyt. Moottori käynnistetään ensimmäistä kertaa ja pyörivien rullien päällä tapahtuva testausjakso odottaa jokaista valmistuvaa kurottajaa. Noin 13 minuuttia kestävän testiajon aikana esimerkiksi voimansiirtolinja kalibroidaan kuntoon. Jarrut testataan ja akseleiden vääntömomentit mitataan. 

Pyörivien rullien päällä testataan muun muassa voimansiirtoa, jarruja ja akseleita.

Testiajon jälkeen hydrauliöljyt ovat lämmenneet, joten kone ajetaan ultraviolettikaappiin. Öljyyn on sekoitettu ainetta, joka erottuu ultraviolettisäteen alla. Näin mahdolliset pienetkin öljyvuodot saadaan selville.

Kun tämä on tehty, jatkuu testaus kymmenen testaajan voimin. Nyt kone käydään läpi perusteelllisesti ja myös kaikki asiakkaan tilaamat lisävarusteet asennetaan koneeseen ja käydään läpi. Vielä kerran koneita tarkastellaan ultraviolettisäteen avulla ja tämän läpäistyään niille annetaan laatuhyväksyntä. Valmiit kurottajat siirretään odottamaan vielä kuljetukseen siirtymistä edeltävää lopputarkastusta.

Viimeisessä vaiheessa kone tarroitetaan ja muun muassa asiakkaan toivomat valot kiinnitetään.

Vasta tämän tarkastuskierroksen jälkeen kiinnitetään koneiden tarrat, työkalulaatikot ja valot. Alusta asti koneiden LiveLink-järjestelmä kerää tietoa kaikesta testauksesta. Kone voidaan myöhemmin jäljittää mahdollisessa vikatilanteessa takaisin tuotantolinjalle. Näin seuraavissa valmistettavissa koneissa voidaan mahdollinen häiriön aiheuttaja korjata. JCB:n mukaan tämä järjestelmä on nopeuttanut palautteen saamista kentältä huomattavasti. Viikkojen viiveestä on siirrytty välittömään palautteen keräämiseen.

Yksi JCB:n kurottaja pitää sisällään noin 3 000 erilaista osaa ja komponenttia. Koneet kootaan 35 eri vaiheessa ja kokoonpanossa yhden kurottajan läpimenoaika on noin kahdeksan tuntia. Moniosainen tarkistus- ja laadunvalvontamenettely takaa sen, että JCB-kurottajat vastaavat laadultaan asiakkaiden odotuksia. Tähän perustuu markkina-asema kiinteärunkoisten kurottajien ykkösenä.

Lue seuraavaksi