Uutiset

Työkoneet

Ilmoitusvelvollisuus myös metsätöissä

Kesällä rakennusalalle voimaan tullut tiedonantovelvollisuus verottajalle ulottuu myös metsiin metsäautotie- ja kunnostusojitustöiden kautta. Nämä työt katsotaan rakentamispalveluiksi, joten ilmoitusvelvollisuus koskee myös metsänparannustöitä ja -organisaatioita sekä joissain tapauksissa yksittäisiä metsänomistajiakin.

Ilmoitusmenettelyssä työmaan päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaan työntekijöistä. Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain myös työmaiden urakkatietoja. Ilmoitusmenettely on luotu harmaan talouden torjumiseksi. Yrityksissä järjestelmän käyttöönotto on lisännyt hallinnollista taakkaa sekä kustannuksia. Yrityksen velvoitteiden lisääminen vaikuttaa suhteellisesti eniten juuri pienissä yrityksissä.

”Yritysten resursseja kuluu lisääntyneeseen byrokratiaan ja pienten yritysten mahdollisuus kasvaa ja kehittyä heikkenee. Se lisää lopulta alan sulkeutumista ja keskittymistä entisestään. On esitetty, että iäkkäämmät yrittäjät luopuvat koko yritystoiminnasta uusien menettelyjen aiheuttamien investointien vuoksi”, totesi metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Harry Luokkamäki avatessaan Koneyrittäjien metsänparannuspäivää Kajaanissa.

”Voidaan kysyä, onko jatkuva yritysten hallinnollisen taakan lisääminen oikea keino harmaan talouden torjumiseksi. Maksumiehiksi joutuvat tällöin ne yritykset, jotka hoitavat velvoitteensa asiallisesti.”

”Lisääntynyt hallinnollinen taakka tulee suhteuttaa ilmoitusvelvollisuuden tuottamiin hyötyihin ja arvioida kriittisesti, onko syytä korjata järjestelmää tai korvata sitä kevyemmällä menettelyllä”, totesi Luokkamäki.

Lue seuraavaksi