Uutiset

Työkoneet

Hamina-Vaalimaa, puuttuva lenkki

Vuonna 2018 liikenteelle avattava Hamina-Vaalimaa moottoritie täydentää E18-tieyhteyden valtaosaltaan moottoritietasoiseksi, nopeaksi ja tehokkaaksi liikenneväyläksi länsirajalta Turusta, itärajalle Vaalimaalle. Se antaa rannikkoseudun satamille ja teollisuuskeskuksille nopean maaväylän tavarakuljetuksille ja lisää myös henkilöautoliikenteen turvallisuutta.

32 kilometrin mittainen E18 Hamina–Vaalimaa -hanke rakennetaan elinkaarimallilla ja kokonaiskustannukset ovat 378 miljoonaa euroa. Rakennettava moottoritiejakso sijoittuu Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueelle.

Kuva on juuri valmistuneelta Haminan ohikulkutieltä, jonka jatke Hamina-Vaalimaa osuus on.

Palveluntuottajana toimii Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka on solminut hankkeen tilaajana toimivan Liikenneviraston kanssa vuoteen 2034 asti kestävän elinkaarisopimuksen. Palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta ja suunnittelusta sekä rakentamisesta ja kunnossapidosta vuoteen 2034 saakka. Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy. Nyt E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeen rakennustyöt ovat siis alkaneet. Koko urakka on jaettu neljään hankeosaan.

Nykyinen valtatie 7 on kapea ja sen varrella on tiheästi liittymiä. Haminan ja Vaalimaan väliä ajaa päivittäin 6000 ajoneuvoa, joista 3500 ylittää rajan. Näistä 30 prosenttia on raskasta liikennettä. Tämä aiheuttaa ruuhka-aikoina rajalle jopa 30 kilometrin pituisia rekkajonoja.

Tien kapasiteetti ei riitä sitä käyttävän liikenteen tarpeisiin, ja liikennemäärien ennustetaan yli kaksinkertaistuvan tällä vuosikymmenellä. Virojoki–Vaalimaa-välillä on myös paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Liikennekuolemia on tapahtunut joka vuosi vähintään yksi.

Uusi moottoritie rakennetaan valtatie 7:n pohjoispuolelle. Valtatie jää moottoritien rinnakkaistieksi ja sitä parannetaan. Moottoritie liittyy länsipäästään Haminan ohikulkutiehen ja itäosastaan Vaalimaan rajalle. Vaalimaan raja-asemalle rakennetaan uusi, 35 hehtaarin kokoinen rekkaparkkialue (kuva), jonka pitäisi olla valmis hankkeista ensimmäisenä eli tammikuussa 2017.

Tie tulee risteämään myös talvisodan jälkeen rakennetun Salpalinjan kanssa. Salpalinjan tietyömaa-alueella olevat panssariesteet luetteloidaan ja niiden sijainnit merkitään karttoihin.

Tien rakentamisen aikana kivet ovat välivarastossa, jonka jälkeen ne palauttaan alkuperäisille paikoilleen ja valaistaan Salpalinjan ylittävältä sillalta.

Hamina-Vaalimaa moottoritielle rakennetaan myös kolme tien ylittävää vihersiltaa. Vihersillat rakennetaan leveiksi riistasilloiksi ja siltojen päälle istutetaan hirville mieluista pajupensaikkoa, joka toimii samalla näkösuojana pienemmille eläimille. Ensimmäinen vihersilta S2 rakennetaan Lelu-Kattilainen alueelle ja sen alustavat rakentamistyöt ovat jo käynnistyneet.

Lue myös aiheeseen liittyvä: Barliman Oy antaa massoille kyytiä. 

Lue seuraavaksi