Uutiset

Työkoneet

FinnMetko 2010 Bioenergia tulee – oletko valmis?

Maarakennusala tosin oli kutistunut entistä pienemmäksi ja FinnMetko on entistä vahvemmin metsäväen kohtauspaikka. Perinteisellä maarakentajien alueella eli soramontulla oli nyt väljästi tilaa ja erilaiset puun ja jätteen murskaimet olivat vallanneet sieltäkin yhä enemmän alaa.

Monia isoja konetaloja puuttui näyttelystä. Mutta toisaalta mukana olleet kokivat saavansa näyttelyvieraiden jakamattoman huomion, joten paikalla olleita näytteilleasettajia ei kilpailijoiden puuttuminen haitannut millään tapaa.

Bioenergia on kasvava ala ja mm. energiapuun korjuuseen ja kantojen käsittelyyn tulee uusia laitteita ja menetelmiä koko ajan. Tämä trendi olikin näkyvästi esillä Metkossa.

”Koneyrittämisen näkymät energiatuotannossa, maarakennuksessa ja puunkorjuussa ovat varsin valoisat, mutta toimintaympäristön kehittämiseen kaivataan pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta”, totesi Koneyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti Peltola FinnMetkossa.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön siirtyminen niin energia- kuin muussakin tuotannossa on positiivinen ajuri koneyritystoiminnalle.

”Samalla kun eri tukimuodoin ja verotuksen keinoin edistetään uusiutuvien energioiden käyttöä, tulee asiassa muistaa kokonaiskoordinaation tarve ja tärkeys. Muutoin helposti toisella kädellä tuetaan ja toisella lyödään korville.”

”Esimerkiksi valtiovarainministeriön esittämät polttonesteiden valmisteverokorotukset merkitsisivät työkonekäytölle yli 20 miljoonan euron lisärasitusta, mikä rokottaisi etenkin uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja julkisia teiden kunnossapitoa ja hoitoa. Tämä ei vastaa verouudistuksen tavoitteita fossiilisten polttoaineiden lämmityskäytön veron korottamista ja liikennepolttoaineiden tuottoneutraalia polttoaineverotuksen rakennemuutosta. Polttonesteiden valmisteveron korotukset tulee kompensoida  koneyrittäjille valmisteveropalautuksina hyödyntäen verotiliä”, jatkaa Peltola.

”Liikenneverkostosta huolehtiminen on keskeinen kilpailukykytekijä Suomen koko kansantaloudelle ja nyt on aika siirtää painopistettä verkoston kunnossapitoon yksittäisten kehittämishankkeiden sijaan”, totesi Peltola lopuksi.

Lue seuraavaksi