Uutiset

Työkoneet

Enemmän energiaa metsäpolttoaineesta

Bioenergia kuuluu tulevaisuuden energiamuotoihin ja sen osuuden kasvattaminen onkin yksi hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Entistä laajemmissa mitoissa oleva toiminta mahdollistaa myös aikaisempaa suuremmat panostukset energian laadunjalostukseen. Hyvänä esimerkkinä on UPM, joka kertoo olevansa Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja sekä toiseksi suurin sähköntuottaja Suomessa. Jämsässä Kaipolan tehtaalla on otettu käyttöön röntgenkuvaukseen perustuva laaduntarkkailujärjestelmä, joka vie materiaalin hyödyntämisen uudelle tasolle.

UPM on hankkinut metsäenergiaa jo 20 vuoden ajan, joten kokemusta on alasta kertynyt paljon. Yhtiö kuuluu alan pioneereihin ja on sitoutunut bioenergian käyttöön. Metsäenergiaa UPM:lle tuottaa 120 yrittäjä. Yhtiö hankkii metsäenergiaa pääasiassa omien voimalaitostensa tarpeisiin ja vuositasolla toimitettu energiamäärä on 3500 GWh.

Erityisesti kantoenergian osalta UPM on edelläkävijä. Ensimmäiset kannot murskattiin Jämsänkosken voimalassa vuonna 2002.

Yleensä hakkuutähde korjataan ensin ja sitten kannot, jotka olisi hyvä olla maassa ainakin pari kuukautta ennen nostoa, jotta hiusjuuret ehtivät katketa. Myös hakkuutähde pyritään keräämään vasta sen jälkeen, että neulaset varisevat.

Kantojen nosto on kehittynyt vuosien varrella kovasti. Kaikkia kantoja ei pyritä nostamaan, jotta kuntta pysyy mahdollisimman ehjänä ja näin pystytään vähentämään vesakoitumista. Myös esimerkiksi ojien reunoihin kannot jätetään.

Nosto on kehittynyt myös teknisesti. Kannonnostopilkkuri on kantoa kiinnipitävä malli, jonka ansiosta maaston pinta jää aiempaa ehjemmäksi. Kanto halkaistaan ensin kahtia ja koon mukaan vielä 4–6 palaan. Pilkkominen auttaa kuivumisessa, mutta myös vähentää mukaan tulevan maan määrää.

Kantojen nosto on kaivukoneelle raskasta työtä. Kantoja oli kohteella nostamassa Miika Tofferi, joka on vuodesta 2007 nostanut kantoja Kone-Yijälä Oy:llä. Väkevä-pilkkuri on nyt kolmatta kautta käytössä. ”Tämä on ollut kestävyydeltään hyvä ja huollot ovat yksinkertaisia”, kehuu Tofferi.

Metsäpolttoaineen laatu on tärkeää, sillä kosteus ja epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia tehtaan portin jälkeen. Perinteisesti metsäenergiasta on näytteet otettu mittauksessa voimalaitoksella. Ongelmana tässä on, että mittaukset eivät ole kuormakohtaisia ja tuloksilla on viive: kosteus saadaan seuraavana päivänä ja lämpöarvo kuukauden vaihtuessa.

Kaipolassa on röntgenteknologiaa hyödyntävä jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä.

Kaipolassa, jossa energiantuotannon pääpolttoaineena on metsähake, otettiin kesäkuussa käyttöön röntgenteknologiaa hyödyntävä jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä. Sen avulla kuormasta saadaan analyysi välittömästi sen purkamisen jälkeen kaikkien osapuolten käyttöön. UPM on kehittänyt laitteistoa yhteistyössä Inray Oy:n kanssa hankkeessa, joka on osa Cleen Oy:n ja Fibic Oy:n koordinoimaa BEST-hanketta.

Lue lisää Konepörssistä 9A/2015 sivut 90–91.

Lue seuraavaksi