Uutiset

Työkoneet

Easy Km -leasingpalvelut raskaalle konepuolelle

Leasingpalveluiden suosio työkonepuolella on ollut viime aikoina kovassa kasvussa ja syykin on selvä. Tarkkaan räätälöityjen leasingsopimusten avulla yrityksen kulurakenne pysyy hyvin hallittavissa ja ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään. Leasing-, hallinnointi- ja rahoituspalvelujen vankka ammattilainen Easy Km palvelee monipuolisesti myös työkonepuolen asiakkaita ja tarjolla on kattavat elinkaaripalvelut kiinteistönhoitokoneita, traktoreita, kurottajia sekä muita työkoneita vuokrattaessa.

Easy Km:n raskaan kaluston sekä työkoneiden leasingtoimintoja pyörittää oma yksikkö, jonka ammattitaitoisella henkilökunnalla on pitkäaikainen kokemus raskaan puolen työtehtävistä. Leasingmyynnin johtaja Timo Peltonen korostaakin yrityksen tarjonnan asiantuntemusta sekä monipuolista valikoimaa. ”Meiltä asiakas saa samalla kertaa kaiken isoihinkin urakoihin tarvittavien työkoneiden räätälöidyn leasingrahoituksen. Kannasta löytyvät niin maarakennuskoneet, nostokoneet, trukit, erikoisajoneuvot, materiaalikäsittelylaitteet kuin erikoisajoneuvot. Palvelemme ripeästi ja vankan taustayhtiömme ansiosta pystymme tarjoamaan taloudellisesti järkevät kokonaisratkaisut”, kertoo Peltonen.

Leasingasiakas voi keskittyä oleelliseen

Peltonen kertoo leasingin suosion kasvamisen tärkeimpänä syynä olevan yritysten kulujen hallinnan selkeyttäminen. ”Leasingratkaisujen kautta konekustannukset ovat tarkoin tiedossa jo vuosiksi eteenpäin. Koneurakointiyritys voi keskittyä oleelliseen toimintaansa sataprosenttisesti, sillä Easy Km hoitaa loput ja vaikkapa viranomaistahojen vaatimat tiedot saadaan suoraan eteenpäin. Myös yritysten pääomat säilyvät vapaina käytettäviksi eivätkä kalliit koneostot rasita yritysten tasetta ja kassavirtaa. Tietenkin kannattaa huomioida myös leasingien verovähennyskelpoisuus”, Peltonen muistuttaa.

Yksilöllinen työ, yksilöllinen leasing

Leasingpäällikkö Pasi Virta kertoo, että Easy Km:n valikoimasta saadaan räätälöityä tarkasti jokaisen yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen sopivin leasingratkaisu. ”Analysoimme nopeasti asiakastarpeet ja selvitämme soveltuuko tilanteeseen parhaiten huolto-, käyttö- vai rahoitusleasingratkaisu. Tällä hetkellä huoltoleasing on selkeästi suosituin ratkaisu, mutta myös muille vaihtoehdoille on oma asiakaskuntansa”, kertoo Virta. Huoltoleasing on ehdottomasti sopivin ratkaisu, kun koneen käyttötuntimäärä pystytään arvioimaan tarkasti ja sopimus kattaa koneen pääomakulujen lisäksi sopimusajan huolto- ja korjauskustannukset. Sopimukseen voi sisällyttää myös koneiden varustelu, vakuutukset ja hallinnointi. Käyttöleasingissä leasingyritys vastaa koneen jäännösarvovastuusta ja asiakas hoitaa huolto- ja korjauskustannukset. Rahoitusleasingissä asiakas kantaa vastuun myös koneen jäännösarvosta ja ratkaisu on erityisen sopiva, kun koneen käyttöastetta ei pystytä ennakoimaan tarkasti etukäteen.

Easy Km hallitsee kohdeosaamisen

Työkonepuoli on oma maailmansa, jossa eivät esimerkiksi autoleasingin lainalaisuudet päde. Easy Km:n henkilökunta tuntee alan tarkoin ja osaa tarjota sopivat ratkaisut joka tilanteeseen. ”Meillä on erittäin vahva kohdeosaaminen, jonka ansiosta ymmärrämme työkonealan ominaispiirteet ja pystymme palvelemaan asiakasta siten, että tehty leasingsopimus on järkevä yhä useiden vuosien kuluttua. Työkonealalla täytyy esimerkiksi osata määritellä tarvittavien lisälaitteiden osuus tarkoin, jotta pystytään räätälöimään asiakkaalle toimiva ratkaisu kauas tulevaisuuteen”, korostaa Virta.

Oikeiden ratkaisujen tekeminen edellyttää asiakkaan tilanteen sisäistämistä ja Virta korostaakin pitkäikäisen, optimaalisen elinkaariajattelun toteuttamista. ”Teemme tarkan analyysin asiakkaan konekannasta ja tulevista tarpeista ja samalla määrittelemme jo tulevat vaihtoajankohdat mahdollisimman tarkoin. Puitesopimusten kautta pystymme tukemaan asiakasta hyvin yksilöllisesti ja tarjoamme hänelle liikkumatilaa taloutensa pyörittämisen kehittämisessä”, Virta jatkaa.

Easy Km:n vankka organisaatio tukena

Easy Km on nykyisellään eurooppalaisessa yksityisomistuksessa oleva yritys. Toiminta on dynaamista sekä joustavaa ja kasvua haetaan yhä monipuolisemmalla palveluvalikoimalla yhdistettynä korkeaan asiakaspalvelun tasoon. Työkone- ja trukkipuolen varikot sijaitsevat Suomen logistisesti tärkeimmillä alueilla ja Easy Km pitää huolta, että hyväkuntoisia ja tehokkaita työvälineitä on saatavilla myös esimerkikis toimitusajan paikkoon. Myös Easy Km:n palvelumuodot kehittyvät jatkuvasti ja esimerkiksi ”sales and lease” -menetelmä, jossa asiakas myy kohteen rahoitusyhtiölle ja vuokraa sen takaisin, on kasvattamassa suosiotaan. Peltonen ja Virta ovatkin ansaitusti hyvin tyytyväisiä Easy Km:n palvelujen monipuolisuuteen ja laadukkuuteen ja korostavat, että Easy Km:n ratkaisut soveltuvat niin julkiselle sektorille kuin kaikenkokoisille yrityksille kautta maan.

Lue seuraavaksi