Uutiset

Työkoneet

Destia uuteen omistukseen

Suomen valtio on tänään solminut Ahlström Capitalin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Ahlström Capital ostaa Destia Oy:n koko osakekannan. Valtioneuvosto hyväksyi 22.5. 2014 Ahlström Capitalin kanssa neuvotellun järjestelyn. Yhtiön osakkeista maksettava kauppahinta on 148 miljoonaa euroa, joka sisältää 42 miljoonaa euroa pääoman palautusta valtiolle. Osakkeiden kauppahinta perustuu yhtiön velattomaan arvoon 130 miljoonaa euroa. Omistusmuutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia.

”Destian myynti yksityiselle omistajalle selkiyttää rooliamme yhtenä infrapalveluiden tuottajana. Olemme vahvistaneet viime vuosina johdonmukaisesti liiketoimintojamme, ja strateginen tavoitteemme on kasvaa inframarkkinassa kannattavasti”, toteaa Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, pörssiyhtiöihin, kiinteistöihin, ympäristöteknologian kasvuyrityksiin sekä metsiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin.

”Destia on Suomessa alallaan johtava toimija, jolla on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalveluiden tuottajana. Yhtiöllä on kiintoisia kasvumahdollisuuksia muun muassa junaratojen kunnossapidossa, kallio- ja kaivosrakentamisessa sekä energiarakentamisessa. Destiaa on kehitetty yhtiöittämisen jälkeen merkittävästi, miltä pohjalta haluamme jatkaa aktiivisena omistajana yhdessä Destian johdon ja henkilöstön kanssa”, sanoo Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Panu Routila.

Destian myynti Ahlström Capitalille selkeyttää rakennusalan kilpailuasetelmaa. Yhtiö säilyy itsenäisenä, nyt yksityisesti omistettuna kilpailijana rakennussektorilla.

”Valtiolle omistusjärjestelyissä tärkeintä on ollut löytää paitsi oikea myyntihinta myös sellainen uusi kotimainen omistaja, joka sitoutuu kehittämään yhtiötä vastuullisella ja pitkäjänteisellä tavalla Suomessa. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutuksia henkilöstöön, työsopimuksiin tai lisäeläkkeisiin. Uuden omistajan ohjauksessa yhtiöllä ja sen työntekijöillä on toivottavasti edessään myös kasvunäkymiä. Uskon ratkaisun olevan oikea niin yhtiön ja sen työntekijöiden kuin valtion kannalta”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Pekka Haavisto.

Kaupan toteutuminen vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Lue seuraavaksi