Uutiset

Työkoneet

Bioenergian kysyntä kasvaa

Metsähakkeen energiakäyttö pyritään lähes kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa metsähakkeen energiakäyttö pyritään lähes kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä, ja sillä katetaan suurin osa maamme uusiutuvan energian kasvutavoitteesta. Vuosina 2010–13 hakkeen käyttö kasvoi noin viidenneksen laajan kehitystyön tuloksena koko hankintaketjussa. Alkuvuodesta 2014 EU on esittänyt vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen 40 prosentin vähennystavoitteen vuoden 1990 päästötasoon verrattuna.

Tutkimusten mukaan metsähakkeen varastointitappioita pienentämällä voidaan päästä merkittäviin kustannussäästöihin ja laatuparannuksiin. Metsähakkeen kuivaukseen on kehitetty uusia ratkaisuja, joissa lämpölaitoksia hyödynnettäisiin kevät–syksyaikaan lämpöyrittäjäpohjalla. Myös uusilla terminaaliratkaisuilla voidaan tehostaa hakkeen varastointia ja laatuparannuksia. Metsäteollisuuden rakennemuutos ja siirtyminen mekaanisista massoista kemiallisiin massoihin lisäävät sekä sellupuun kysyntää että sivutuotteisiin perustuvaa energiantuotantoa voimakkaasti.

VTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusten perusteella tiukennetut 2030 päästötavoitteet merkitsisivät Suomelle merkittävää metsäbiomassan kysynnän lisäystä erityisesti toisen sukupolven nestemäisten liikennepolttoaineiden tuotannossa. Siten Etelä-Suomen hakkuutähdevarat alkavat olla jo täyskäytössä vuonna 2020 ja alueellisesti syntyy kilpailua metsäpolttoaineista.

Tutkimustuloksia, joiden avulla näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä, esitellään Jyväskylässä 8.–9.10.2014 Metsäenergia nyt ja 2030 – teknologiat, kilpailukyky, ympäristö -seminaarissa, joka kuuluu Metlan ja VTT:n ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.

Myös pääministeri Aleksander Stubb puhui 7.10. pääministerin ilmoitukessa eduskunnalle energiapolitiikan kokonaisuudesta: ”Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käyttö kivihiilen sijasta olisi ilmastoystävällisempää, parantaisi kauppatasetta jättäen rahat kotimaahan – ja olisi satsaus suomalaiseen työhön. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään, että turpeen ja metsähakkeen osalta tulemme tekemään ratkaisuja, jotka varmistavat niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen.”

Lue seuraavaksi