Uutiset

Työkoneet

Bauma 2016: Kontteja puntaroimaan

Tamtron esitteli Baumassa merikonttien reaaliaikaista punnitusjärjestelmää. Heinäkuun alussa voimaantulevat kansainväliset SOLAS-määräykset velvoittavat kontin bruttopainon selvittämisen tavalla tai toisella lähtösa-
tamassa. Lyhyttä pyörien päällä tapahtuvaa ro-ro-liikennettä määräykset eivät koske.

Aluksen päällikkö on velvoitettu saamaan kontin tarkka bruttopaino laivaajalta. Muussa tapauksessa kontti voidaan jättää lastaamatta. Trafin mukaan myös Suomesta lähteneissä laivoissa on havaittu eroja todellisten ja ilmoitettujen painojen välillä.

Kuva: Tamtron Groupin myyntijohtaja Mikko Mäkinen esitteli merikonttien punnitukseen soveltuvaa tiedonhallinnan kokonaispakettia vaa’asta lähtien.

Virheellisten painotietojen johdosta on merellä tapahtunut runsaasti onnettomuuksia ja konttikasojen kaatumisia.Näitä epäkohtia pyritään nyt poistamaan uusilla määräyksillä, joilla pyritään tarkentamaan kontin bruttomassan selvittä-
mistä sekä sen tiedon välittämistä kuljetusprosessin aikana.

Yksinkertaisesti kontti jää laiturille, jos sen tarkkaa painoa ei tiedetä. Kontin kokonaismassa voidaan selvittää kahdella tavalla, punnitsemalla tai sisällön dokumentointiin perustuen. Konttien etukäteen selvitettyjä painotietoja tulee olemaan paljon, mutta paljon tulee vielä tapahtumaan satamassa tehtävää ”viime tingassa” -punnitusta.

Kuva: Tamtronin vaakojen kanssa tiedonkäsittelyyn työkoneessa on tarjolla monenlaisia päätelaitteita. Tässä kosketusnäytöllinen Panasonicin Toughpad.

Määräykset synnyttävät myös varmasti uutta liiketoimintaa satama-alueilla. ”Punnitus tulee suorittaa vaa’alla, joka on eurooppalaisen ilmoitetun laitoksen tyyppihyväksymä. Tarkkuusluokat määritellään vaa’an tyypin mukaan”, sanoo Trafin tiedote keväältä.

Näistä lähtökohdista pitää Tamtron Groupin myyntijohtaja Mikko Mäkinen tilannetta erittäin haastavana. Tamtronin yli neljäkymmentävuotinen kokemus etenkin mobiilipunnituk-
sesta antaa hyvät lähtökohdat vaatimusten täyttämiseen. Vaakalaitteiden kehittämisestä ja valmistuksesta on tultu kokonaisten tiedonhallintajärjestelmien toteuttamiseen. Ja siitä tässä konttipunnituksessa on juuri kysymys.

Konttikurottajan vaa’alta saatu tarkka tieto välitetään nopeasti sitä tarvitsevalle, olipa tämä sitten vaikka toisella puolella maapalloa. Näin päästään reaaliaikaiseen seurantaan ja laivat pysyvät paremmin pystyssä, kun lastaus saadaan tehtyä oikean painotiedon mukaisesti.

Tamtron tarjoaa kokovaltaista pakettia tähän tiedonhallintaan punnituksesta aina tiedon välittämiseen ja tallentamiseen vaikkapa pilvipalveluun.

Kuva: Tamtronin Power-konttikurottajavaaka.

”Täytyy sanoa, että tämä lähestyvä SOLAS-määräysten voimaantulopäivä on pitänyt meidät hyvin työllistettynä. Vaakoja kysytään ja toimitetaan nyt jatkuvalla syötöllä. Kehitimme nimenomaan näihin tuleviin vaatimuksiin kaksi täsmäratkaisua: konttikurottaja- ja konttilukkivaa’at, jotka perustuvat olemassa oleviin punnitus- ja punnitustiedon hallintateknologioihimme. Tämän ansiosta kehitys oli nopeaa. Tuen antaminen helpottuu, kun osaajat ja dokumentit ovat jo valmiina”, toteaa Tamtronin Mikko Mäkinen.

Lue seuraavaksi