Uutiset

Työkoneet

3D-koneautomaatiolla kustannukset ja aikataulut pysyvät kurissa

Tuottavuuden kasvu paranee kymmenillä prosenteilla, koska maastoon merkinnät jäävät pois ja työ voidaan tehdä kerralla loppuun. Eritoten tämä korostuu tehtäessä moneen suuntaan kallistuvia pintoja

Nykypäivänä on todella tärkeää, että järjestelmän tulee muuntua nopeasti 3D-koneohjaukseksi. Jokainen XC2Plus-järjestelmä on alusta, jonka ympärille 3D-järjestelmä rakentuu. Mitä tarkimmin, mitä nopeimmin mittaus voidaan toteuttaa, vaikuttaa se suoraan 3D-koneen ulkoiseen tarkkuuteen eli siihen kuinka tarkasti kone todellisuudessa mittaa. Hyvissä olosuhteissa ja laadukkailla GPS-Glonass-vastaanottimilla päästään jopa 1–2 cm:n tarkkuuteen.

Leica RedLine – työmaasovelluksiin, koneohjaukseen ja maastomittauksiin

Scanlaserin käyttämät Leican Red-Line vastaanottimet ovat yksi markkinoiden herkimmistä ja tarkimmista vastaanottimista, joka käyttää viimeisintä teknologiaa hyödykseen. Ne ovat suunniteltu kestämään vaativia työmaaolosuhteita. Leican tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä ja niiden toimintavarmuus taataan tiukoilla laadunvalvonnoilla.

Leica RedLine tuotteet erottuvat myös selkeästi niiden monipuolisista käyttömahdollisuuksistaan. Kun halutaan maksimoida esimerkiksi kaivukoneen työteho, pitää se varustaa kahden antennin järjestelmällä. Tällöin turhat pyörähdysliikkeet jäävät kokonaan pois ja lisäksi työkoneen tarkkuus paranee merkittävästi. Joissakin olosuhteissa pyörähdysliikkeen tekeminen voi olla jopa mahdoton-ta. Kun kaivukone varustellaan Leican RedLine-paikannuksella, voidaan tarvittaessa toista antennia käyttää tarpeen mukaan tukiasemana tai maastonmerkinnässä hyödyksi. Mikäli Leican PowerAntennaa hyödynnetään esim. maastomerkinnässä, jatkaa kone työskentelyä yhdellä antennilla. Vastaavasti, kun se siirretään takaisin koneeseen, muuttuu kone automaattisesti kahden antennin järjestelmäksi.

Siirrettävyys Scanlaserin järjestelmissä tarkoittaa sitä, että siirretään pelkästään 3D-yksikköä, jolloin jokaisen koneeseen jää pohjalle kahteen suuntaan mittaava järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, jokaisen kaivukoneen työtehokkuutta saadaan ylläpidettyä mahdollisimman korkealla, vaikka siihen ei ole 3D-osiota kytkettynä.

3D-koneohjauksessa Scanlaser 3D-yksikkö tarkoittaa UMC3D tietokonetta ja Leican RedLine-satelliittipaikannusta. UMC3D on yksi myydyimmistä 3D-tietokoneista tällä hetkellä maailmassa ja uusimmassa versiossa on kiinnitetty ennen kaikkea huomiota järjestelmän luotettavaan toimintaan

Ohjelmisto on helppokäyttöinen, riittävän selkeä mutta kuitenkin äärimmäisen monipuolinen. Se on täysin suomenkielinen, mahdollisuus langattomaan tiedonsiirtoon tai etäyhteyteen on vakiona. Järjestelmä on myös todella vakaa ja yksi merkittävimmistä asiaan vaikuttavista tekijöistä on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä.

Laitteella voidaan monipuolisesti hyödyntää erilaisia maastomalleja ja UMC3D:n on yhteensopiva muiden laitteistotoimittajien järjestelmien kanssa.

Scanlaser tulee antamaan kaikille 3D-asiakkailleen virallisen 3D-koulutuksen, jonka sisältöä voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutuksella pyritään tehostamaan asiakasyrityksen toimintatapoja, luomaan heille riittävän vahva pohja omien hankkeiden läpiviemiseksi 3D-koneautomaatiolla. Koulutus toteutetaan yhteistyössä TTS:n kanssa.

Lue seuraavaksi