Uutiset

Yleinen

Separaattorilla lietteen jakeet erilleen – matkamallin koneella kaikilla on mahdollisuus separointiin

Kun lietteestä halutaan saada kiinteä ja neste erilleen, käytetään separaattoria. Tero Savelan yritys, Reiskone Oy hankki matkamallisen separaattorin, jolla separoitiin vuosi. Nyt on käytössä uusi ja paranneltu yhdistelmä, jolla tehot ovat kasvaneet huomattavasti.

Savelan separaattori oli töissä Forssan Matkussa Juha Korpelan tilalla ensimmäistä kertaa. Juhan 30 lehmän navetan lietesäiliö oli piripinnassa. Viime syksynä ei päästy levittämään säiliötä tyhjäksi ja nyt keväällä taas levitys ei ole vielä onnistunut. Tarvitaan kuukausi lisäaikaa.

Separaattoriori Toni Kinnunen, asiakas Juha Korpela ja separaattoriori Janne Kinnunen. Juhalla separoidaan nyt ensimmäistä kertaa, muttei viimeistä. Juha on tyytyväinen tulokseen. Separointi jatkuu taustalla vaikka kukaan ei ”tee” olevinaan mitään. Näin jatkuu kunnes perävaunu on täynnä. (Toim. huom. kuvatekstiin. Ammattinimikkeenä separoija ei kuulosta hyvältä. Kone on separaattori. Jos se, joka kommentoi on kommentaattori, niin miksei se, joka hoitaa separaattoria, ole separaattoriori)

Lavalla on neljä itsenäistä separointiyksikköä, jotka tuottavat maksimissaan 30 tonnia kuiva-ainetta tunnissa. Määrä riippuu käsiteltävästä tavarasta ja halutusta kuiva-ainepitoisuudesta. Kohtuus on tehokkainta. Kuljettimia ohjataan hydrauliikalla.

Separaattori on itsenäinen yksikkö. Järeään 80 kWA:n aggrekaattiin on rakennettu hydrauliikalle 100-litrainen nokkapumppu kuljettimille sekä erityisesti lietepumpulle. Hydrauliikka vie noin 35 kW ja kaikkiaan 7 oikosulkumoottoria  tarvitsee vähintään saman verran, joten aggrekaatissa ei juuri joutohevosia ole.

Separaattori on rakennettu koukkulavan päälle, jolloin lava voidaan laskea maahan ja separaattori voidaan jättää tekemään työtänsä siihen. Ilman valvontaa separaattoria ei kuitenkaan voi jättää. Jos jostain syystä joku liitos aukeaa tai putki repeää, pitää laitos sammuttaa nopeasti, muuten on ympäristö nopeasti täynnä pask….. Koukkulavalla oleva laitos voidaan kuitenkin huoltaa maassa ja vaihtaa kuorma-autoa vaikka huollon ajaksi.

Kauko-ohjain hätäkatkaisijalla on hyvä pitää lähellä, jotta lietettä ei vahinkotilanteessa lennä sekuntiakaan liian kauan.

Uusi separaattorilaitos on suunniteltu 3D-ohjelmalla kompaktiksi kokonaisuudeksi, joka sopii siirron ajaksi lavan pressujen sisään. Kaikki lannan kanssa tekemisiin joutuvat metalli osat on vähintään sinkitty, jolloin laitos ei happane aivan heti.

Aivan kuin elokuvissa separointi ei kuitenkaan onnistunut. Katetun lietesäiliön pinta oli 12. huhtikuuta vielä 30 senttiä jäässä. Jää rikottiin kaivukoneella, jotta säiliötä päästiin sekoittamaan ja jotta separaattorin pumppukuormain saatiin lietteeseen. Sian lietteessä kiinteä olisi pohjassa. Naudan lietteessä kiinteä aines nousee pintaan ja osa separoitavasta kiinteästä osasta oli jäätyneenä kanteen, joten se jäi säiliöön.

Liete siirretään säiliöstä pumppukuormaimella. Lietettä pumppaa järjestelmään hydraulikäyttöinen Reinin pumppu.

www.reiskone.fiLue seuraavaksi