Uutiset

Yleinen

Ongelmana väljyys – mikä on Expander-pultti?

Korvakkeiden kulumiseen vaikuttaa liitoksen rakenne. Tappi on materiaaliltaan kovempi kuin korvakkeet, jolloin suurin kuluminen on rei´issä. Samoin korvakereikä on jo uutena tapin halkaisijaa suurempi eli liitoksessa on valmiina pieni asennusvälys.

Sylintereiden edestakaisesta liikkeestä johtuen välys nivelissä alkaa kasvaa. Aluksi väljyyden merkitys on pieni, mutta tuntien kertyessä nivelväljyys tekee työskentelystä epämiellyttävää ja koneen liikkeiden hallittavuus huononee. Mikäli esim. kaivinkoneen pääpuomin tyvitapin rei´issä on 1,5 mm välys, niin kahdeksan metrin puomilla kauha heiluu väljyydestä johtuen jo kymmeniä senttimetrejä.

Työläitä korjaustapoja

Kiinnityskorvakkeiden väljyyden korjaamiseen on käytetty monta tapaa. Usein hitsataan reikä pienemmäksi, minkä jälkeen reikä aarporataan alkuperäiseen mittaansa. Toinen tapa on porata korvakkeen reikä alkuperäistä suuremmaksi ja asentaa reikään alkuperäisellä reikähalkaisijalla oleva hela.

Vielä työläämpi tapa on korvakkeiden vaihto, vanhat poltetaan pois ja uudet hitsataan tilalle. Hitsauksen johdosta korvakkeet vääntyilevät helposti, korvakepaikat voivat muuttua ja työliikkeiden geo-metria ei ole enää alkuperäinen.

Työvaiheet vaativat lisäksi koneen tuomista korjaamolle, painavien osien purkamista ja kasaamista, mikä vie helposti aikaa useita päiviä ja työn kokonaiskustannukset ovat vaikeasti laskettavissa. Lisäksi korjattu lopputulos ei ole alkuperäistä parempi ja sama työ on nopeasti uusittava.

Helpompi Expander

Huomattavasti nopeammin, helpommin ja taloudellisemmin on ongelma väljistyneistä korvakerei´istä ratkaistavissa Expanderpultilla. Expander asennetaan suoraan kuluneisiin korvakkeisiin ja työ voidaan suorittaa useimmiten koneen työmaalla. Vanhan tapin poiston jälkeen asennetaan reikään Expanderin akselitappi, joka on kartiomainen molemmista päistä, sitten paisuntaholkit, välilevyt kiristyspultit tai –mutterit. Tämän jälkeen kiristetään pultit tai mutterit annettuun momenttiin vuorotellen kummaltakin puolelta. Kiristettäessä paisuntaholkit laajenevat ja muotoutuvat kuluneisiin reikiin.

Muutaman ensimmäisen työkoneen käyttöpäivän aikana tarkastetaan Expander-pultin kiristysmomentti ja tarvittaessa suoritetaan jälkiki-ristykset. Paisuntaholkit mukautuvat tiiviisti kuluneiden reikien muotoisiksi ja syntyy täysin välyksetön nivel. Expanderliitos on tarvittaessa myös helposti purettavissa ja uudelleen kasattavissa. Tämän rakenteen ansiosta tuotteen valmistaja myöntää 10 vuoden toimivuustakuun Expander-pultille.

Holkit laajenevat

Expander-pultin mukana vakiona tulevat paisuntaholkki laajenevat 2 mm:n reikäväljyyteen asti. Mikäli väljyyttä on enemmän, käytetään Expanderin X-kit -sarjaa , jonka ylikokoholkit täyttävät reikäväljyyden 2 -4 millimetriä.

Expander-pulttia on kehitetty jo 1950-luvulta, joten kokemus tuotteen toimivuudesta on pitkä. Expander-pulttimallistossa on 5 erilaista rakennetta ja noin 40000 erilaista pulttia, joten ratkaisu on laajalti käytössä.

Myös ensiasennuksissa

Ensiasennuksessa Expandereita on toimitettu maanrakennuskoneisiin, piikkauskoneisiin, metsäkoneisiin sekä kaivoskoneisiin. Kohteisiin, joissa niveliin kohdistuva rasitus on erittäin kova.

Lisätietoa Expander-pultista konekohtaisella luettelolla on nähtävissä netissä, www.expandersystem.com. Sivulta valitaan Suomi, sen jälkeen –tuotteet ja tuoteluettelo. Luettelosta on nähtävissä kone- ja mallikohtaisesti kaikki kohteet, joihin on jo valmiiksi mitoitettu Expander-pultti.

Tarjouspyyntö

Mikäli sopivaa pulttia ei löydy, on sivun ylälaidassa kohta ”Tarjouspyyntö”. Klikkaamalla tätä tulee mitoitustaulukko esiin.

Täyttämällä vaaditut kohdat ja lähettämällä sivu takaisin saa asiakas 24-tunnin kuluessa vastauksen, joka sisältää mittapiirroksen asiakkaan tarvitsemasta Expanderpultista. Kysely on ilmainen, eikä uusi pultti ole vastaavan kokoista, olemassa olevaa pulttia kalliimpi.

Expander-pulttin valmistaja on Svenska Expander Ab. Suomessa maahantuontia ja myyntiä hoitaa Metsätyö Oy toimipisteineen.

Lue seuraavaksi