Uutiset

Yleinen

Lannoitteet nesteenä

Laitilalainen Avagro Oy on maahantuonut ja jälleenmyynyt nestemäisiä lannoitteita jo viitisen vuotta. Menetelmä on kuitenkin maassamme vielä melko uusi tapa ravita niin maaperää kuin maanpäällistä kasvustoa. Avagrolla uskotaan vahvasti tämän uuden menetelmän lisääntyvän sen moninaisten etujen johdosta.

Nestemäiset lannoitteet voidaan levittää kasvinsuojeluruiskulla, jolloin selvitään pienillä investoinneilla. Nestemäisiä lannoitteita voidaan levittää pitkin kasvukautta, ei pelkästään kylvön yhteydessä.

Avagron toiminta alkoi vuonna 1990, kun Raimo Laaksonen aloitti erikoisviljelijöille suunnattujen kastelujärjestelmien suunnittelun ja myynnin. Sittemmin tuotevalikoima on laajentunut melkoisesti käsittäen toki edelleen kastelu- ja sadetusjärjestelmien myynnin. Nyt Avagrolla on runsas valikoima erilaisia nimenomaan erikoisviljelyn koneita ja laitteita niin maanmuokkaukseen, istutukseen, kylvöön, lannoitukseen kuin korjuuseen. Yritys myös suunnittelee ja valmistaa nykyisin itse mansikanviljelyyn tarkoitettuja erikoiskoneita ja -laitteita. Myös muuhunkin viljelyyn soveltuvia laitteita syntyy omalta verstaalta. ”Valmistusmäärät eivät vuosittain ole suuria, mutta kuitenkin sen verran, että valmistusta kannattaa tehdä. Mielenkiinto lajiin ja tuotekehityksen tekeminen sekä testaus omilla mailla mahdollistaa uusimpien ideoiden nopean hyödyntämisen”, sanoo nykyisin Avagroa johtava itsekin erikoisviljelyä lähialueella tekevä Anssi Väättänen. Kastelulaitteiden ja työkoneiden lisäksi yritys myy paljon erilaisia katekalvoja juuri erikoisviljelijöille. Pellolla käytettävien koneiden lisäksi yrityksen valikoimasta löytyy myös erilaisia välineitä vihannesten ja juuresten varastointikäsittelyyn.

Asiakkaat läheltä ja kaukaa

Nestemäisiä lannoitteita on saatavana kolmessa eri pakkauskoossa, kuten Anssi Väättänen (vas.) ja Mikko Soini tässä näyttävät. Käsissään miehillä on yhden litran
pullot. Takana 1 000 litran säiliö päällään 20 litran kanistereita. Lisäksi on tarjolla viiden litran kanisteri.

Avagron asiakaskuntaa ovat erikoisviljelyn toimijat niin vihannes-, marja- kuin peruna-alalta.
”Asiakkaita tulee toki paljon tästä Laitilan lähiympäristöstä, mutta myyntiä tapahtuu kyllä koko maan laajuisesti. Näin maaliskuun puolessa välissä on toimipisteemme myyntitiskillä vielä tilaa, mutta aivan kohta on odotettavissa pientä jononmuodostusta”, uskoo Anssi. Uusin tuoteryhmä, nestelannoitteet, soveltuvat kaikkien edellä mainittujen viljelijäryhmien toimintaan. Perunanviljelyn laitteet ja välineet muodostavat vahvan osuuden Avagron toiminnasta ja Anssi uskoo nestelannoitteista löytyvän uutta hyötyä asiakkaille. Avagro tuo maahan kolmen eri valmistajan nestemäisiä kasvunparannustuotteita. Tanskalainen Flex Fertilizer System valmistaa kaikille kasveille tarkoitettuja maa- ja lehtilannoitteita. Espanjalainen Coda valmistaa lannoitteita, joita käytetään erikoiskasvien viljelyssä. Kolmas nestemäisten lannoitteiden ryhmään kuuluva tuote on saksalainen Abitep-bakteerivalmiste. Maahantuonnin ohella Avagro myös jälleenmyy kaikki edellä mainitut tuotteet suoraan loppuasiakkaille ilman välikäsiä, mikä on myös valmistavien tehtaiden periaate. Samoin maahantuonti tapahtuu suoraan valmistajilta ilman ylimääräisiä väliportaita. Tämä on Anssin mukaan kustannustehokkain tapa toimia ja antaa myös asiakkaalle paremman mahdollisuuden vaikuttaa tuotteeseen. Monet mainitut nestemäiset lannoitteet kun voidaan räätälöidä viljelijäkohtaisesti. Näin tiedonkulku on häiriöttömämpää, kun väliportaita on vähemmän. Myös suomalaisella viljelijällä on mahdollisuus saada juuri hänen tarpeisiinsa tarkasti soveltuvaa nestemäistä lannoitetta.

Käsittelytavat muuttuvat
Lannoitteiden olomuodon muutos nestemäiseksi muuttaa oleellisesti myös niiden käsittelyä. Tuotteet toimitetaan tällä hetkellä asiakkaalle neljässä eri pakkauskoossa, litran pulloissa, viiden tai kahdenkymmenen litran kanistereissa ja tuhannen litran säiliöissä. Noiden pienempien astioiden käsittely onnistuu helposti käsipelillä, mutta kuution säiliö vaatii jo koneapua. Rakeisiin lannoitteisiin verrattuna käsittely on kuitenkin helpompaa, koska annosteluvaiheessa maan vetovoima hoitaa hommat. Hana vain auki ja neste valuu levittimen säiliöön. Lisäksi on huomioitavaa, että nestemäisiä lannoitteita voidaan levittää pitkin kasvukautta, ei pelkästään

Suutin voidaan helposti vaihtaa, jos siihen ilmenee tarvetta. Vedetään vain suutin letkuineen ulos putkesta ja vaihdetaan suutin. Vaihto voi olla tarpeen esimerkiksi, jos ruiskutettavan nesteen levitysmäärä tai viskositeetti muuttuu olennaisesti.

kylvön yhteydessä. Näin hetkittäinen lannoitusruuhka keväällä hieman helpottuu. Avagro maahantuo ja jälleenmyy myös italialaisia Startec-laitteita, jotka soveltuvat juuri nestemäisten lannoitteiden levitykseen. Niissä sekoittajalla varustettu säiliö voidaan liittää kylvökoneen yhteyteen taakse, etunostolaitteeseen tai muuhun traktorin etupäässä olevaan telineeseen. Neste johdetaan kylvökoneen vantailla oleviin suuttimiin sähköisen syöttöpumpun avulla ensin paksua syöttöletkua pitkin jakoventtiilille, mistä se jatkaa matkaa suuttimiin ohuilla suutinkohtaisilla letkuilla. Suuttimet voidaan liittää helposti lähes mihin tahansa kylvökoneeseen, kuten myös säiliö. Startecsäiliöpaketeissa on oma ohjausjärjestelmä lannoitenesteen syötön hallintaa varten tai se voidaan liittää traktorin omaan ISOBUS-järjestelmään. Yksi säiliöjärjestelmä soveltuu monen eri nestemäisen tuotteen levitykseen. Elektroniikka hoitaa juuri oikean annoskoon syötön kylvön yhteydessä. Yksinkertaisimmillaan Startec-levitintä voidaan ohjata yksittäisellä katkaisijalla (ON/OFF). Kaikki starttilannoitukseen soveltuvat Startec-levittimet
rakennetaan asiakaskohtaisesti. Kylvövakoon ruiskuttavat suuttimet voidaan vaihtaa helposti, jos on esimerkiksi tarve ruiskuttaa jotain toista nestemäistä lannoitetta, jonka käyttömäärä tai viskositeetti ovat eri. Startecin valikoimasta löytyy myös laitteita rakeisten lannoitteiden levitykseen. Nestemäisten lannoitteiden levitys voidaan tehdä myös kasvukauden aikana joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan kasvin lehdille ruiskuttaen. Toiminto on mahdollista tehdä myös torjunta-aineiden levityksen yhteydessä. Nestelannoitetta voidaan useimmiten sekoittaa esimerkiksi kasvitautiaineeseen kummankaan aineen vaikutuksen siitä kuitenkaan kärsimättä. Lehtilannoitus tapahtuu perinteisillä kasvinsuojeluruiskuilla esimerkiksi viuhkasuuttimilla. Nestemäisen lehtilannoituksen etuna on sen täsmävaikutus. Lannoitus voidaan tehdä kasvukauden aikana, kun kasvin lehdistössä havaitaan väripoikkeamia tai puutosoireita. Sitä voidaan käyttää myös herättäjänä, jos kasvi voi huonosti.

Nesteenä kohteeseen

Avagrolla on käytössään tällainen esittelyvannas. Siihen on asennettu malliksi erityyppisiä suuttimia nestelannoitteiden levitystä varten.

Maanviljelyssä lannoitus perustuu lähes kokonaan kemian lainalaisuuksiin. Maaperän ravinteiden niukkuus synnyttää lannoituksen tarpeen. Liiallinen vesi taas yleensä huuhtelee helposti keväiset lannoitteet valumavesien mukana pois kohteesta.
”Näihin haasteisiin perustuen on nyt kehitetty runsaasti myös hivenravinteita sisältäviä lannoitteita, juurten bakteeritoimintaa edistäviä bakteerivalmisteita sekä erikoislannoitteita maaperän ja kasteluveden parannukseen. Nämä kaikki ovat helposti käsiteltävässä nestemäisessä muodossa”, sanoo Avagron nestelannoitemyyjä Mikko Soini. Kaliumia lukuun ottamatta kaikki perinteiset ravinteet voidaan tuoda kasvualustaan nesteenä, jonka koostumus on kemiallisesti entistä pidemmälle jalostettu. Edellä mainitut Flex-nestelannoitteet perustuvat kompleksiyhdisteisiin. Niissä ravinteiden pysyvyys kohteessa on parempaa sähkökemiallisen sidoksen johdosta. Ravinteiden vapautumisjärjestystä ja intensiteettiä pystytään näin hallitsemaan tehokkaammin juuri näiden kompleksiyhdisteiden avulla. Flex-kompleksiyhdisteen valmistuksessa ureamolekyylin varaus muutetaan miinusmerkkiseksi, jolloin siihen pystytään yhdistämään kationit sähkövarauksella. Lähes kaikki hivenravinnealkiot ovat kationeja eli varaukseltaan plusmerkkisiä, kuten myös fosfaatti, joten lannoite pystytään nestemäisessä muodossa rakentamaan sähkövarauksiin perustuviin sidoksiin. Flexkompleksiyhdisteen huuhtoutumisherkkyyttä vähennetään tekemällä sen pinta miinusmerkkiseksi, jolloin se tarttuu maakolloideihin. Fyysisen pysyvyyden ohella kompleksit yhdisteet säilyvät paremmin siinä muodossa kuin ne on maahan laitettu. Ne eivät muodosta sidoksia muiden jo maassa olevien ravinteiden kanssa, jolloin kompleksiyhdisteiden haitallinen hajoaminen voisi olla mahdollista. Muun muassa typpeä ja fosforia lasketaan näin vähemmän maaperään, koska huuhtoumista ei tapahdu kemiallisesti paremmin hallitun rakenteen johdosta. Tämä on seikka, joka ilmenee heti  myös ympäristön pienempänä kuormituksena.

Uutta ajattelua toimintaan

Startecin nesteenlevittimissä on omalla hallintapaneelilla varustettu ohjausjärjestelmä annostelun säätöä varten. Järjestelmä on liitettävissä suoraan myös traktorin ISOBUS-järjestelmään.

Meillä on perinteisesti lannoitus tehty aina ja vain keväällä kylvön yhteydessä. Näiden uusien nestemäisten täsmälannoitteiden myötä levitys voidaan tehdä yhtä lailla kasvukauden alussa starttilannoituksena sekä myös täydentävänä lehtilannoituksena esimerkiksi kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä. Perunan naatiston jatkuva seuranta kertoo itse kasvin tilasta. Kun puutostila havaitaan ajoissa, voidaan nestelannoitteiden myötä lannoitusta antaa tarpeen vaatiessa kesken kasvukaudenkin. Jaetun lannoituksen avulla hyötysuhde paranee ja myös kasvitaudit vähenevät. Tässä tulee esille myös jälleen ympäristön pienempi kuormittuminen liikalannoituksen vähenemisen muodossa. Annetaan siis lannoitetta vain, jos siihen ilmenee tarvetta. Flex-lannoitteita on käytetty ulkomailla jo noin 25 vuotta muun muassa Tanskassa, missä tämä nestemäisen lannoituksen idea on kehitetty, sekä Ruotsissa, Norjassa, Islannissa, Irlannissa, Englannissa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Avagro on nyt maahantuonut ja jälleenmyynyt näitä Flex Fertilizer System -lannoitteita sekä muita nestemäisiä kasvua kiihdyttäviä nestelannoitteita jo viitisen vuotta Suomeen.

Avagro tuo maahan italialaisia Startec-laitteita. Ne soveltuvat nimenomaan nestelannoitteiden
levitykseen. Tässä säiliö on pumppu- ja jakolaitteistoineen traktorin etupäässä. Säiliö
ja varusteet voidaan asentaa myös olemassa olevan kylvökoneen selkään.

Yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
Avagro tekee yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa nestemäisten lannoitteiden soveltuvuudesta maamme viljelyyn niin maaperän koostumuksen kuin soveliaiden kasvienosalta. Lisäksi yritys on mukana REVI-yhteistyöhankkeessa. Se on Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, Ruralia-instituutin, ProAgria Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Pohjois-Savon sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön hanke. Hankkeessa perehdytään ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen, vihannesmaiden kasvukuntoon sekä sipulin ja porkkanan varastotautien hallintaan. Projekti toteutetaan Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa vuosina 2016–2018. Avagrolla on nyt menossa toinen koevuosi projektissa, ja saadut tulokset esimerkiksi kaalin osalta ovat olleet erittäin positiivisia nestemäisten lannoitteiden soveltuvuudesta juuri kyseiseen erikoisviljelyyn. Referenssinä Anssi mainitsee Vaasan seudulla toimivat kolme keräkaalin viljelijää. He kaikki ovat käyttäneet juuri nestemäisiä lannoitteita toiminnassaan jo kolme kasvukautta, ja saatu palaute on ollut vähintäänkin kannustavaa. Avagro tekee parhaillaan ahkerasti työtä tämän kuitenkin vielä uuden lannoitetavan tutuksi tekemiseksi. Myyjät liikkuvat kentällä erilaisissa tapahtumissa, joissa viljelijöitä tapaa, keskustelemassa ja opastamassa asian tiimoilta. Lisäksi yritys järjestää tupailtoja ympäri koko Suomen. Niissä perehdytään nestemäisten lannoitteiden käyttöön ja vaikutuksiin perusteellisesti. Myös tulevan kesän messuilla voi helposti tehdä tuttavuutta Avagron tarjoamiin nestelannoitteisiin. Avagro on mukana Farmari-messuilla Seinäjoella heinäkuussa sekä perinteisesti Lepaalla elokuussa.

Lue seuraavaksi