Uutiset

Yleinen

Kasvinsuojeluruiskujen aatelia – Horsch Leeb

Maatalouden koneita ja laitteita maahantuova ja myyvä Y-Agro järjesti kesällä asiakasmatkan Saksaan. Matka suuntautui Itä-Baijerissa sijaitsevaan Horsch Leebin kasvinsuojeluruiskuja valmistavaan tehtaaseen. Parinkymmenen hengen suomalaisseurue koostui Y-Agron asiakkaista ja yhteistyökumppaneista. Kohteessa tutustuttiin ruiskutehtaan tuotantoon sekä tuotevalikoimaan. Ja kun Saksaan asti oli päästy, niin retkellä nähtiin myös muuta maatalouskoneita valmistavan Horschin toimintaa.

Horsch Leeb esitteli viime kesänä kasvinsuojeluruiskujen tuotantoaan sekä myös itse ruiskuja. Tässä työn touhussa ajettava Horsch Leeb PT 330 -malli. Työleveyttä on kunnioitettavat 36 metriä.

Aikaisemmin Suomen Yrittäjien Maatalous Oy:n nimellä toiminut ja konekauppaa harjoittava yritys on operoinut vuodesta 2013 alkaen nimellä Y-Agro Oy. Myyntipisteitä on nyt viisi (Aura, Huittinen, Hyvinkää, Lahti ja Seinäjoki) sekä valtuutettuja huoltopisteitä noin kolmekymmentä Nurmijärveltä Ouluun. Tuotevalikoima on maatalouden ydintoimintoja tukeva, sisältäen laitteita viljelyyn aina maanmuokkauksesta kuljetukseen. Tarjolla on myös välineitä karjatalouden tarpeisiin lannoituksesta lietteen käsittelyyn.

Y-Agron Tomi Aaltonen (kesk.) järjesti asiakkailleen matkan Saksaan Horsch Leebin ruiskutehtaalle. Mukana matkassa Tomin apuna olivat Y-Agron Seppo Leppänen (vas.) ja Tuomas Kajantola.

Viime kesänä Y-Agron Horsch- ja Rauch-koneiden tuotepäällikkö Tomi Aaltonen keräsi porukan kasaan ja järjesti matkan Saksaan tutustumaan miten Horsch-maatalouskoneita valmistetaan. Parinkymmenen hengen seurue koostui viljelijöistä ympäri Suomen sekä muutamista Y-Agron yhteistyökumppaneista. Matkakohteena oli Münchenin itäpuolella sijaitseva Landau, jossa Horsch-konsernin kasvinsuojeluruiskuja valmistava tehdas sijaitsee. Baijerilla on vahvat perinteet maatalouskulttuurissa, joten alueella on harrastettu pitkään myös alan laitevalmistusta.

Korkealaatuisia ruiskuja
Saksalainen maanviljelijä ja insinööri Theo Leeb aloitti omien kasvinsuojeluruiskujen valmistuksen niinkin myöhään kuin vuosituhannen vaihteessa. Konealalla aikaisemmin toimineena uravalinta oli Leebille itsestään selvä. Startti oli lupaava, kun tuolloin vielä täysin erillinen yritys Horsch tilasi Leebiltä ajettavia ruiskuja 8000 litran säiliöllä vuonna 2000.

Siegfried Horsch esitteli Horsch Leeb -ruiskujen valmistusta. Takana LT-mallin jakoventtiilistöä.

Leebin valmistamia laitteita myytiin alkuun Horschin nimellä, kunnes muutaman vuoden jälkeen tilaaja löi jarrut kiinni ja lopetti ruiskujen myynnin. Leeb jatkoi kuitenkin valmistusta ja tuotteita markkinoitiin omalla nimellä pitkälle 2000-luvun loppuun. Ruiskuja myytiin tuolloin parinkymmenen kappaleen vuosivauhdilla. Yritys kehitti silloisen ainoan ajettavan mallin rinnalle myös hinattavan kasvinsuojeluruiskun vuonna 2008. Samaan aikaan yrityksen toimipaikaksi valikoitui matkalla nyt nähty Landaun tehdas. Niistä ajoista vahvasti kasvanut laitos työllistää noin 80 henkeä ja lisäksi lähes 40 henkeä työskentelee ruiskujen hitsauksen parissa Landaun läheisyydessä. Valmistustoiminta kattaa kaiken hitsauksesta eteenpäin. Teräsleikkeet ja muut osat tulevat pitkälti alihankinnasta alueen muilta tuottajilta.

Uudelleen yhteen
Horsch kiinnostui uudelleen Leebin ruiskuista muutaman vuoden jälkeen 2010 ja vuoden kestäneiden neuvottelujen päätteeksi Leeb ja Horsch yhdistyivät, mikä todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi molemmille osapuolille. Landaun tehdas jatkoi kasvinsuojeluruiskujen valmistusta ja tuotekehitystä. Yhdistyminen tarjosi Leebille mahdollisuuden kasvuun, kun jälleenmyyntiverkosto laajeni oleellisesti. Horsch aloitti tuolloin Leebin kasvinsuojeluruiskujen markkinoinnin Horsch Leeb -nimellä.
”Myynnin kasvu oli vuosikymmenen alussa niin hurjaa, että törmäsimme runsaan kysynnän myötä laatuongelmiin”, myöntää Horsch Leebin markkinoinnista vastaava Siegfried Horsch. Tällöin tehtiin päätös laatuun panostamisesta myyntilukujen kustannuksella. Liikevaihdon kasvu pysähtyi muutamaksi vuodeksi (2012 ja 2013), kun toimitiloja laajennettiin ja laaduntarkastusta kehitettiin. Tarkastusta varten rakennettiin erillinen halli tuotantotilojen viereen. Siellä joka ainut ruisku tarkistetaan perusteellisesti ennen asiakkaalle toimitusta. Parhaimmillaan suurien ajettavien ruiskujen tarkastus vie jopa kaksi työpäivää. Vedettävien mallien tarkistukseen riittää yleensä yksi päivä. Siegfried Horsch pitää laaduntarkastusta välttämättömänä, jotta paikka markkinoilla on pidettävissä. Hän uskoo myös, että tarkistukseen uhrattu raha saadaan takaisin pienentyneinä reklamaatiokuluina.

Ruiskut kasataan valmiiksi kokoonpanohallissa puomistoineen jonka jälkeen ne testataan erillisellä laaduntarkastusosastolla. Jokainen ruisku käy läpi tyyppikohtaisen tarkistusohjelman.

Ajettavat ruiskut
Yhdellä ajettavalla mallilla alkanut ruiskuvalmistus on nyt kasvanut kahden ajettavan ja kahden vedettävän mallin tuoteryhmäksi. Ensimmäinen ajettava malli, Horsch Leeb PT 280, soveltuu matalille kasveille. Siinä on 8000 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, ja ruiskutusleveys on 36 metriä. Ruiskutuksessa voidaan ajaa 15—20 kilometrin tuntivauhtia. Laite on valmistajan mukaan sopiva 2000 hehtaarin tiloille. ”Puolassa on tällä päästy jopa 30 000 hehtaarin ruiskutuksiin vuodessa”, sanoo Siegfried Horsch. Mallia myydään vuosittain noin 40.

Tämän päivän kasvinsuojeluruiskut ovat täynnä elektroniikkaa. Keskellä sähköpääkeskus.

Toinen myöhemmin esitelty ajettava malli PT 350 soveltuu korkeammalle kasvustolle, kuten maissille. Keski-Euroopassa sitä viljellään runsaasti. Myös auringonkukalle PT 350 käy. Korkeammasta rungosta johtuen säiliö on tasapainon säilyttämiseksi hieman pienempi eli 5000 litraa. Mallille luvataan nopeutta ruiskutusajoon jopa 30 kilometriä tunnissa ja työleveyttä 30—36 metriä. Siirtoajoon molemmille ajettaville malleille luvataan vauhtia 40 kilometriä tunnissa. Suurempiakin nopeuksia on saatavana maantieajoon maakohtaisista säännöksistä riippuen.
Ajettavissa malleista käytetään moottorina Mercedeksen MTU-moottoreita. Päästöluokitus on Euro 4. Korkeampaa mallia on saatavana myös MTU:n Euro 3A -moottorilla. Mallimerkintä on tällöin PT 330 ja tehoa parikymmentä kilowattia vähemmän kuin PT 350:ssä. Ajettavat mallit ovat varustettu Kronen (PT 280) ja Claasin (PT 330/350) valmistamilla ohjaamoilla. Työskentelytilat vastaavat mitä tahansa tämän päivän traktoria. Ohjaamoja kuluu vuodessa 50—60, joka samalla kertoo myös ajettavien koneiden menekin.

Hinattavat mallit
Hinattavien ruiskujen tuotanto aloitettiin vuonna 2008 GS-mallistolla. Malleja on kolme, 6 GS, 7 GS ja 8 GS. Säiliökoot ovat vastaavasti 6000, 7000 ja 8000 litraa. Valmistusmateriaalina säiliöissä on ruostumaton teräs. Työleveydet kaikille kolmelle GS-mallille ovat 21—36 metriä. Uusimpana tuotteena esiteltiin vuonna 2014 vedettävä LT-mallisto. Niissä on GS-malleista poiketen muovinen säiliö. Tarjolla on kaksi mallia, Horsch Leeb 4 LT ja 5 LT, säiliökokojen ollessa 4000 ja 5000 litraa. Muovisen säiliön myötä hintaa on saatu alas sekä myös laitteen painoa. Tuotekehitystyön yhteydessä tehdas antoi asiakkaille kymmenen LT-mallia vuodeksi koeajoon, jotta kaikki viat ja puutteet saatiin hiottua pois ennen tuotteen varsinaista lanseerausta vuonna 2015. Siegfried Horsch pitää LT-mallin kokoluokan kasvinsuojeluruiskujen markkinoiden olevan alansa suurimmat. ”Olemme myyneet jo viime vuoden (2015) Saksan Agritechnica-messujen jälkeen yli 120 kappaletta LT-mallin ruiskuja. Vuoden 2017 realistinen myyntitavoite on 300 kappaletta”, sanoo Siegfried Horsch. Yksi tällainen LT-mallin ruisku on päätynyt jo Suomeenkin Lahden seudulle.
LT-malliston huomionarvoisin seikka on sen työleveys. Nykyaikaisella puomistolla saavutetaan huima 42 metrin ruiskutusleveys. Lisäksi uuden puomijärjestelmän ansiosta päästään lähes ajettavien ruiskujen ajonopeuksiin. Vedettävilläkin laitteilla voidaan nyt ruiskuttaa jopa 18 kilometrin tuntivauhdilla.

Vedettävä LT-mallisto on kokoluokaltaan suosituin kasvinsuojeluruisku. Tässä Horsch Leeb 5 LT, jossa on 5000 litran muovisäiliö ja maksimissaan huima 42 metrin työleveys.

Jatkuvaa kehitystyötä
Korkeamman ajettavan PT-mallin kehityksen yhteydessä tuli yrityksen ylemmältä taholta ehdoton vaatimus ruiskutusnopeuden nostamisesta aina 30 kilometrin tuntivauhtiin. Vauhdin saavuttaminen ei ollut ongelma, vaan ruiskutettavan nesteen kattava peitto ja pääsy tällöin oikeaan kohteeseen. Horsch tekee paljon testausta omassa tuulitunnelissa tekniikan kehittämiseksi sopivan ruiskutuskorkeuden ja suutintyyppien määrittämiseksi. Testien perusteella 35 senttimetriä olisi otollisin ruiskutuskorkeus ja yli viiden sekuntimetrin tuulessa on ruiskuttaminen turhaa. Testit osoittavat myös, että matala ruiskutuskorkeus on keskimääräisesti parempi vaihtoehto vähäisemmän hukan johdosta. Matalan korkeuden ylläpitäminen kovassa vauhdissa edellyttää kuitenkin laitteistolta nopeaa reagointia säätöihin aaltoilevassa maastossa. Perinteisen puomiston joustoliikkeet ovat tällöin liian hitaita. Horsch Leeb korvasi aiemmin käytetyt mekaaniset jouset ja hydrauliikkasylinterit paineilmajärjestelmällä. Siinä laitteen kaltevuutta tarkkaillaan gyroskoopilla ja puomeissa olevat sensorit mittaavat korkeutta useasta puomin eri kohdasta reaaliajassa. Varsinaiset korkeussäädöt tehdään nopealiikkeisillä paineilmasylintereillä. Horschin oman elektronisen ohjausjärjestelmän avulla puomiston varret pysyvät aina tarkasti halutulla korkeudella maaston kumpuilusta huolimatta. Elektroniikka säätelee myös automaattisesti ruiskutettavan nesteen määrää suutinkohtaisesti suhteutettuna ajonopeuteen. Järjestelmä huomioi myös kaarreajon sekä U-käännökset.

Timo Laaksonen Liedosta antaa hyvin mittasuhteet ajettavalle Horsch Leeb PT 350 -ruiskulle. Tehdas valmistaa kahta ajettavaa mallia vuosittain 50—60 kappaletta.

Lisää leveyttä
Laitevalmistus edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. Horsch Leebillä pyritään pysymään aallon harjalla nykyaikaista tekniikka hyväksi käyttäen niin tuotannossa kuin itse tuotteissa. Viimeisimpänä haasteena on tuotekehitykselle heitetty huimalla 52 metrin työleveydellä olevan ruiskun toteuttaminen. Sitä odotellessa meidän on tyytyminen vain 42 metrin laitteisiin.

Lue seuraavaksi