Uutiset

Yleinen

EHP-Tekniikka siirtää vesistöjen kuormitustarkkailut kivikaudelta reaaliaikaan

Oululainen ympäristömittausteknologiayhtiö EHP-Tekniikka Oy tuo markkinoille mullistavan tavan tehdä vesistöjen kuormitustarkkailua reaaliaikaisesti. Kyseessä on EnMonCon-konsepti, jossa uuden teknologian ja huippuosaamisen avulla saavutetaan nykyistä paljon parempi tarkkuus vesistöjen kuormitusta arvioitaessa, kertaluokkaa suurempi jatkuvasti päivittyvän tiedon määrä, mahdollisuus onnettomuuksien välittömään havaitsemiseen ja nopeampaan reagointimahdollisuuteen. Tämä tapahtuu vähemmällä työmäärällä ja pienemmillä kustannuksilla kuin tähän asti käytössä olleella toimintamallilla, joten ratkaisu on ainutlaatuinen.

Konseptia on kehitetty useita vuosia yhteistyössä yritysten, valvovien viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa. Konseptin avulla parannetaan vesistöjen kuormituksen arviointia huomattavasti:

1. Vesistöjen mittaustietoa syntyy huomattavasti entistä enemmän – nykyisin ei tiedetä riittävän tarkasti kuka vesistöjä kuormittaa ja kuinka paljon.

2. Saavutetaan säästöjä tehostamalla vesinäytteiden ottoa.

3. Kuormitustieto (vedenlaatutieto) on reaaliaikaista.

4. Reaaliaikaisten kuormitustietojen avulla voidaan hälytyksien avulla reagoida alkaviin ympäristöonnettomuuksiin (laboratorioanalyysien hitaus on tähän asti aiheuttanut viikkojen viiveen reagoinnissa).

5. Järjestelmällä tuodaan reaaliaikaan koko ympäristömonitorointi- ja raportointi.

 Konseptin kaupallistaminen alkaa välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen Suomessa ja vuoden 2015 aikana Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. EHP-Tekniikka Oy uskoo liikevaihtonsa kymmenkertaistuvan lähivuosien aikana tämän konseptin avulla.

 TP

Lue seuraavaksi