Uutiset

Yleinen

Dondin ojajyrsin

Koneurakointi Vähäsalo & Lahti Oy eli Kimmo Vähäsalo ja Timo Lahti ovat pitkän linjan turvemiehiä. Tänä kautena nostetaan turvetta kolmelta suolta, joista yksi on Reisjärvellä oleva Vapon suo ja kaksi on omia. Nyt kunnostuksessa oleva suo on Kokkola Powerin omistama, jota Kimmo ja Timo urakoitsijoina hoitavat. Aliurakoitsijoitakin käytetään Reisjärvellä Vapon suolla, jossa on ulkoistettu kääntäminen ja jyrsintä.

Vähäsalo & Lahti hoitaa omalla kalustollaan metsähakkuut, kaivutyöt, turvealueiden kunnostukset ja turpeen noston. Myös turvetta on tarkoitus kuljettaa syksystä lähtien puoliperävaunulla. Kuorma-auton nuppi kun on hankittu työkonelavetin vetoon, mutta jos siirtoja on harvemmin, voidaan nuppia hyödyntää turpeen ajossa. Kokkolaan matkaa tulee 70 kilometriä.

Talvella tehdään myös maansiirtoa, lumiurakointia ja hiekoitusta traktorikalustolla.
– Ensi syksystä lähtien teemme Metsähallitukselle soiden ennallistamista eli täytämme aiemmin kaivettuja ojia soilla, joista ei metsämaaksi ole ollut.

– Töissä meillä on läpi vuoden viisi palkattua, joten kalustoa saadaan kerralla liikkeelle enemmänkin, Timo kertoo.

Puronnevan suo

– Ostimme tämän alueen Tornatorilta ja haimme ja saimme tähän turpeennostoluvan vajaassa vuodessa. Käsittelyä nopeutti aiemmin tehdyt linnusto- ja kasvistoselvitykset, Kimmo kertoo

– Kokkola Powerin kanssa tehtiin sopimus ja tarkoitus on nyt keväällä kunnostaa suo nostokuntoon ja kesällä aloittaa nosto. Ensi vuonna on sitten täysi tuotantokausi edessä, kertoo Timo

– Kevättalvella jyrsittiin puolet suosta, kun oletimme, ettei turvemaa jäädy enää jyrsinnän jälkeen. Kovat pakkaset yllättivät ja saivat suon jäätymään ja kunnostustyöt ovat hieman jäljessä, Timo kertoo. Toinen puoli suosta oli koskematon talvella ja siellä kunnostusta päästiin aloittamaan aikaisemmin.

Dondi esillä

Suon sarkaojia jyrsitään Dondin ojajyrsimellä, joka hankittiin kevääksi. Näitä kunnostustöitä tehdään pääasiassa keväällä ja syksyllä, kun ei nosteta turvetta. Ojien jyrsintä onnistuu myös talvella.

– Tämä jyrsin on siinä mielessä kätevä, että aloitukseen ei tarvita kaivinkonetta, vaan oja voidaan aloittaa mistä vain. Jyrsimellä voidaan myös tehdä minkä syvyistä ojaa tahansa, kun syvyys vain säädetään.

Nyt jyrsitään ensimmäiset kuivatusojat. Aiemmin suo on ojitettu poikittain, mutta nyt vanhat ojat on täytetty ja ojat ajetaan pitkittäin. Puolessa välissä suota on purkuoja.
Kun ensin suota on saatu kuivatettua ja se kantaa kunnolla koneita, ruuvataan sarat ojaan viettäväksi ja ojat jyrsitään uudelleen syvemmiksi.

Jyrsintä molemmin puolin

Jyrsimessä kiekkojen kulma on 32 astetta, jolloin ojan reunat pysyvät vielä riittävän loivina. Puronnevalla käytössä oli DBF 95 /32 malli, jolla päästään 130 sentin ojasyvyyteen. Samalla jyrsimellä voidaan ajaa myös matalampaa ojaa. Tehontarve on 110–140 hevosvoimaa, ja jyrsin on tehtaan järein. Ojan pohjan leveys on 34 senttiä.

Ojajyrsimessä on tapit kolme rinnan, jotka irrottavat ojamaan. Rummussa on myös suorat siivet, heittosiivet, jotka leikkaavat ojan reunan tasaiseksi ja heittävät irtonaisen ojamaan molemmin puolin konetta.

Nyt kun maa on sulaa, leikkaa jyrsin ojalinjaa tasaista vauhtia, 0,3–1 kilometriä tunnissa. Kun pinta on sulaa mutta maa 10 sentistä lähtien on jäässä, irtoaa jyrsittäessä jonkin verran jäisiä lohkareita, jotka haittaavat työtä. Täytetyn ojan pohjalla oleva irtotavara on hankalaa jyrsiä, koska se ei ole missään kiinni. Koneella onnistuu myös peltojen ojitus erinomaisesti.

Täytetystä ojasta kiilautuu irtonainen, jäinen kanto molempien lautasten väliin, mutta se irtoaa, kun voimanulosotto irrotetaan ja ojajyrsintä peruutetaan maata vasten.

– Kone on kyllä kovemmalla nyt kun maa on jäässä, mutta ojaa kuitenkin syntyy, Timo toteaa. Ajonopeus on suurempi, kun maa on kauttaaltaan sulaa. Keväällä odotettuja sateita, jotka olisivat sulattaneet maan, ei kuitenkaan tullut.

– Juhannukseksi tämä suo pitäisi saada nostokuntoon. Koneet ja miehet ovat siihen valmiina, Kimmo kertoo.

Siirtoa kannatuspyörällä

Kun ojajyrsintä siirretään, kone on puolihinattava laite. Normaalisti jyrsittäessä kone on nostovarsissa kiinni ja työntövarren sijaan käytetään ketjua. Kun konetta hinataan tiellä, käytetään takana tukipyörää.

www.tapiopirttinen.fi
www.koneurakka.fi

Lue seuraavaksi