Uutiset

Yleinen

Broilertuottaja Heikki Laaksonen TEKO-vaunustaan – Hinta-laatusuhteeltaan ykkönen

Laaksonen viljelee omalla ja lähellä sijaitsevalla vaimonsa kotitilalla vehnää 125 hehtaarin alalla. Vilja käytetään rehuksi oman tilan broilereille, joita halleissa kotkottaa lähes 200 000 lintua.

Broilerin lantaa tilalla syntyy runsaasti yli oman tarpeen. Levitysmäärä omille pelloille on 2500–3000 m3 ja lisäksi lähialueen tilat hakevat omalla kalustollaan levitettäväksi noin 2000 m3 vuodessa. Nykyisillä lannoitteen hinnoilla broilerin lannan kysyntä ylittää tarjonnan.

Työt urakoitsijalta itselle

Laaksonen hankki vaakakelallisen Teko-10D vaununsa vajaa vuosi sitten ja samassa yhteydessä tilalla luovuttiin urakoitsijan käytöstä levitys­työssä, valtavirrasta poiketen. ”Vaimon isä, Jorma, kartoitti markkinoita ja hoiti käytännössä valinnan kaupan kohteesta,” naureskelee Laaksonen hankintaprosessia.

”Vaunun järeyteen nähden edullinen hankintahinta ja yksinkertainen tekniikka painoivat paljon lopullista päätöstä tehtäessä. Vaunu ei saa olla liian hieno tehtävään työhön nähden.”

Käyttökokemuksia

Kananlannan levityskokemusta on ehtinyt kertyä reilut 2000 kuutiometriä. Lisäksi vaunulla levitettiin koemielessä, talven yli maannut ja pahasti kostunut kalkkivarasto. Kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia.

”Häiriöitä aiheuttavia tekijöitä ei vaunussa ole, kun toimintoja ohjataan hydrauliikalla tai mekaanisesti. Elektroniikalla ei meidän käytössämme olisi saavutettavissa mitään lisäarvoa”, vakuuttaa Laaksonen.

”Traktorissa kun on riittävästi puhtia, 120 heppaa tai mieluusti enemmän, käy levitystyö sujuvasti. Kevyellä broilerinlannalla tilavuutta saisi olla nykyistä kymmentä kuutiota enemmänkin, mutta tälläkin koolla jo hyvin ehtii” kertaa Laaksonen kokemuksiaan. Erityisen kiitoksen saa vaunun perälaita, joka pitää tieajon aikana helposti varisevan tavaran sisällä.

Vaunun työleveyttä ja levitystarkkuutta isäntä kiittelee vuolaasti. ”Kokeilujen kautta on päästy parhaaseen tulokseen, kun tonnisella perällä ajetaan 1400 kierrosta minuutissa. Silloin tavara leviää tasaisimmin ja 12 metrin työleveydellä syntyvä päällekkäisyys paikkaa reunoille lentävän pienemmän määrän. Suurimmillaan vaunun levitysleveys on parikymmentä metriä.”
”Pohjakuljettimen säätö on nopea ja tarkka. Kuorman lopuksi kuljetinta nopeutetaan, että levitysmäärä pysyy tasaisena.”

Kimmo Alakoski

Lue seuraavaksi