Uutiset

Kuljetuskalusto

Yksi nippu lisää

Perinteisessä puutavara-autossa kulkee kolme tukkinippua, mutta Ruotsissa, Överkalixin ja Munksundin välillä saattaa tiellä tulla vastaan yhdistelmä, jossa on pankkoja neljälle tukkinipulle.

ETT, En Trave Till on kolmivuotinen tutkimushanke, jonka aikana on tarkoitus selvittää suuremman yhdistelmän tuomat vaikutukset taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja ympäristöasioihin. Projektin alkuvaiheessa odotukset ovat kovat, sillä puun oletetaan siirtyvän ETT-yhdistelmällä noin 20 prosenttia nykyistä edullisemmin. Kuljetettuun puumäärään suhteutettuna hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen odotetaan vähenevän noin neljänneksellä nykyisiin yhdistelmiin verrattuna.

Yhdistelmä perustuu jo olemassa oleviin ratkaisuihin, jotka on niputettu uudella tavalla. Vetäjänä käytetään perinteistä kolmiakselista puuautoa, jonka perään on kytketty kaksiakselinen dolly. Siitä yhdistelmä jatkuu B-junan tavoin, eli dollyyn on kytketty kolmiakselinen linkki ja kolmiakselinen puoliperävaunu. Yhdistelmän omamassan kerrotaan olevan noin 30 tonnia, jolloin kantavuudeksi saadaan 60 tonnia.

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on rajoitettu 90 tonniin, joka jakautuu tien pintaan 11 akselin kautta. Yksittäiset akselimassat jäävät siten nykyistä alhaisemmalle tasolle, joten tien pinnan rasituksen pitäisi jäädä nykyistä pienemmäksi.

Suuremmat kokonaismassat saattavat herättää vastusta monella taholla. Suuremman kantavuuden ansiosta ajoneuvojen määrä tien päällä vähenee, mikä osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta.

Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa ovat mukana muun muassa Skogforsk, Vägverket, SCA ja Volvo Lastvagnar ja kaikki tahot ovat yksimielisiä siitä, että ETT ei kilpaile kuljetuksista rautateiden kanssa. Juna on edelleen tehokas vaihtoehto pitkillä kuljetusmatkoilla, mutta rautatieverkosto ei ulotu kaikkialle metsäteollisuuden lähteille, jolloin on perusteltua etsiä kustannustehokkaita ja ennakkoluulottomia vaihtoehtoja raaka-aineen siirtämiseksi metsästä tuotantolaitoksille.

Ari Perttilä
kuvat Per Pettersson

Lue seuraavaksi