Uutiset

Kuljetuskalusto

Varmista kytkentälaitteiden yhteensopivuus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoon on tullut raskaiden yhdistelmien 50 millimetrin vetosilmukoiden ja -kytkinten yhteensopivuudessa esiintyneitä ongelmia. Vetosilmukan varsi voi olla liian paksu ja ottaa kiinni virheellisesti vetokytkimeen, mikä voi aiheuttaa vaurioita äärimmäisissä kääntökulmissa. Tästä syystä Traficom suosittelee raskaiden yhdistelmien käyttäjiä tarkistamaan välittömästi kytkentälaitteiden yhteensopivuuden.

Kuvituskuva. Kuvan vetolaitteissa ei ole havaittu jutussa mainittua ongelmaa.

Markkinoille on tullut yhä järeämpiä vetosilmukoita johtuen voimaan astuneista massamuutoksista. Järeimmät standardinmukaisten vetosilmukoiden varret eivät välttämättä sovi kääntymään kaikissa vetokytkimissä. Epäsopivien kytkentälaitteiden käyttö voi myös vaurioittaa kytkentälaitteita siten, että kytkennän luotettavuus vaarantuu. Mahdolliset vauriot aiheutuvat ajettaessa yhdistelmä äärimmäisiin kääntökulmiin.  

Lainsäädännön näkökulmasta kytkentälaitteiden mahdolliset yhteensopivuusongelmat johtuvat direktiivin 94/20/EY ja E-säännön 55 poikkeavasta mitoituksesta. E-sääntö 55 sallii suuremman vetosilmukan varren paksuuden verrattuna direktiiviin 94/20/EY. Tämä voi aiheuttaa sen, etteivät E-sääntö 55 mukaisesti hyväksytyt vetosilmukat sovi kääntymään 94/20/EY mukaisesti hyväksytyssä vetokytkimessä.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä velvoittaa käyttäjän huolehtimaan yhdistelmää kytkettäessä, että ajoneuvot ovat kytkentälaitteiltaan yhteensopivia. Traficom suosittelee raskaiden yhdistelmien käyttäjiä tarkistamaan vetokytkinten ja -silmukoiden yhteensovituksen sekä sen, että kytkentälaitteet mahdollistavat myös äärimmäiset kääntökulmat. Jos yhdistelmää on käytetty yhteen sopimattomilla kytkentälaitteilla, käyttäjän tulisi tarkistaa kytkentälaitteiden kunto ja tarvittaessa vaihtaa tai korjata kytkentälaitteet asianmukaisesti.

Traficom tutkii ja seuraa asiaa sekä tiedottaa lisää tarvittaessa.

Lue seuraavaksi