Uutiset

Kuljetuskalusto

Vantaalle autologistiikan uusi koti

Helsingin sataman toiminnot siirtyvät kuluvan vuoden marraskuussa Vuosaareen ja muutolla on tuntuvia vaikutuksia koko Suomen ja varsinkin pääkaupunkiseudun logistisiin ratkaisuihin. Myöskään autokaupan logistiikka ei selviä muutoksitta, sillä niin maahantuontipalvelut kuin autojen kuljetusjärjestelmäkin on suunniteltava uudelleen.

Yksi vaihe uudelleenorganisoinnissa oli VV-Auto Group Oy:n ja SE Mäkinen Logistics Oy:n tekemä logistiikkapalvelusopimus, jonka myötä SE Mäkinen vastaanottaa autot jo Vuosaaren satamassa. Sieltä autot kuljetetaan Vantaalla, Hämeenlinnantien varressa sijaitsevaan Luhtaanmäen logistiikkakeskukseen, missä autoille tehdään maahantulokunnostuspalvelu.

Tällä hetkellä jo reilu kolmannes maamme automyynnistä sijoittuu pääkaupunkiseudulle, eikä määrä ainakaan vähene lähivuosien aikana, koska pääkaupunkiseudun asukasmäärän uskotaan jatkavan kasvu-uralla. Luhtaanmäen terminaalin merkitys kasvaa entisestään Vuosaaren sataman myötä, koska jatkossa autoja voidaan tuoda entistä suuremmissa määrin suoraan Helsinkiin nykyisten satamien sijaan. Myös alueen autovuokraamojen paluuautot ja alueella kertyvien vaihtoautojen siirrot muualle maahan paisuttavat kuljetusvirtoja. Nämä seikat yhdessä autojen myyntimäärien kasvun ohella luovat tarvetta autokaupan logistiikkapalvelujen kehittämiselle.

Luhtaanmäen logistiikkakeskukseen sijoitetaan uusien autojen

maahantulokunnostuspalvelujen ohella myös jonotus- ja puskurialueet maahantuonnin ja asiakastoimitusten vaihtelujen sekä kunnostuspalvelujen kysyntähuippujen tasaamiseksi. Keskukseen varataan omat tilat myös lehdistö- ja testi- sekä näyttelyautoille, jotka kiertävät näyttelyissä ja testeissä eri puolilla maata.

SE Mäkisen pääkonttori ja kuljetusten ohjauskeskus sekä oman kaluston huolto- ja korjauspalvelut sijoittuvat myös samaisen terminaalin alueelle.

Tekijöitä tarvitaan

Hämeenlinnantien välittömässä läheisyydessä sijaitseva Luhtaanmäki on kulkuyhteyksien risteyksessä niin pääkaupunkiseudun kuin koko maankin autojenkuljetusten kannalta. Keskeinen sijainti helpottaa työntekijöiden työmatkoja, mutta mahdollistaa myös eri satamista tulevien liikennevirtojen tehokkaamman yhdistelyn.

Asiakkaille, eli autoliikkeille terminaalissa sijaitseva maahantulokunnostus ja puskurivarastointi tarjoavat satamista riippumattoman ratkaisun, joka mahdollistaa esimerkiksi tuontihuippujen joustavan tasaamisen.

Vuosaaren sataman avauduttua vuoden 2008 lopussa varautuu SE Mäkinen tarjoamaan aikaisempaa laajemmassa määrin sekä maahantulokunnostus- että varastointipalveluja. Tämän myötä yrityksen henkilökunta kasvaa tuntuvasti jo kuluvan vuoden aikana.
Uusien työntekijöiden rekrytointi toteutetaan erityisen TTS koulutuksen suunnitteleman rekrykoulutusmallin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan autojen vastaanottotarkastajia, kenttämiehiä, pesijöitä sekä kunnostajia ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajia.

Uusien työntekijöiden rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja koulutus sekä perehdyttäminen uusiin tehtäviin tapahtuu syksyn aikana yhteistyössä TTS koulutuksen kanssa Nurmijärvellä ja Vantaalla sekä SE Mäkisen nykyisissä toimipisteissä.

Luhtaanmäen investointi on merkittävä hanke niin SE Mäkisen kuin koko toimialankin kannalta. Haastavuutta lisää myös hankkeen nopea toteutusaikataulu, minkä vuoksi yrityksen organisaatiota on vahvistettu alan rautaisilla vaikuttajilla, Seppo Sainiolla ja Harri Pänkäläisellä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n edellisenä toimitusjohtajana tunnetun Sainion vastuualueenaan on logistiikkakeskushankkeen koordinointi. Pönkäläinen sen sijaan aloitti yhtiön toimitusjohtajana Tapio Mäkisen siirryttyä hallituksen puheenjohtajaksi.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi