Uutiset

Kuljetuskalusto

VAK oy:n liiketoiminta vahvassa kasvussa

Ajoneuvoyhdistelmien enimmäismittoja koskeva asetusmuutos astui voimaan tammikuun lopulla. Se sallii jopa 34,5 metriä pitkien yhdistelmien käyttämisen yleisessä liikenteessä. VAK oy on varautunut suurten perävaunujen kysynnän kasvuun laajentamalla tuotantotilojaan Turun lähellä Vahdolla.

Uusi 3000 neliömetrin erikoiskorihalli on optimoitu erikoispitkien perävaunujen tuotantoon.

VAK oy on yhtenä suomalaisista perävaunu- ja päällirakennevalmistajista ollut aktiivisesti mukana asetusmuutosta edeltäneiden HCT-kokeiluyhdistelmien kehittelyssä ja rakentamisessa. Niissä käytettävien suurten perävaunujen valmistukseen VAK:lla on kertynyt arvokasta kokemusta Ruotsin markkinoille valmistetuista vastaavanlaisista perävanunuista. Kaikkiaan suuria perävaunuja yhtiö on valmistanut jo noin 60.

Uusia tiloja, koneita ja osaajia

Aikaisempaa suurempien perävaunujen rakentaminen edellyttää riittäviä tiloja rakennuksissa ja piha-alueilla. VAK on rakennuttanut pitkien perävaunujen rakentamista varten uuden kokoonpanohallin, jossa vaunut rakennetaan paikallaan. Autojen korit ja normaalimittaiset perävaunut valmistetaan edelleen tuotantolinjoilla tehtaan vanhemmassa osassa.

Uusi hitsausrobottiasema kasvattaa runkojen tuotantokapasiteetin kaksinkertaiseksi. Robotti pystyy hitsaamaan enimmillään 19 metriä pitkiä runkoja.

Runkojen valmistukseen on investoitu hitsausrobottiasema, joka koollaan herättää kunnioitusta. Robottiasema on 52 metrin pituinen, ja sillä pystytään hitsaamaan 19 metriä pitkiä perävaunujen runkoja. Laitteisto on vielä niin sanotusti sisäänajovaiheessa, mutta täydellä teholla toimiessaan se kaksinkertaistaa runkojen tuotantokapasiteetin.

Pitkien perävaunujen valmistaminen on edellyttänyt myös muiden tuotantovälineiden mitoittamista uudelleen. Esimerkiksi nostovälineitä on VAK:lla jouduttu mitoittamaan uudelleen.

Pelkillä tiloilla ja koneilla ei tuotteita synny, vaan tarvitaan myös tekijöitä. VAK rekrytoi parhaillaan kymmeniä uusia työntekijöitä Vahdon tehtaalle.

Pitkät yhdistelmät haastavat käyttäjät ja tekijät

VAK:n toimitusjohtajan Ilpo Korhosen mukaan aiempaa pitempien yksiköiden valmistamisen yhtenä haasteena on oikeanlaisten raaka-aineiden saatavuus.

VAK:n pääomistaja Lassi Virtanen ja toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kertoivat liiketoiminnan hyvästä kasvusta ja rohkaisevat hakemaan VAK:lle töihin.

”Esimerkiksi alumiiniprofiileja ei ole saatavissa niin pitkinä kuin haluaisimme”, Korhonen mainitsee.

”Useampien perävaunujen kytkeminen yhteen edellyttää valmistajalta tarkkaa suunnittelua, jotta yhdistelmä on lain mukainen ja että yhdistelmän osat toimivat keskenään. Käyttäjien on puolestaan huolehdittava siitä, että kaikki laitteet pysyvät kunnossa ja toimivat niin kuin on suunniteltu”, sanoo VAK:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Virtanen. Hän kehottaa kuljettajia huolehtimaan erityisesti EBS-jarrujen moitteettomasta toiminnasta pitämällä kaapelit ja pistokkeet hyvässä kunnossa.

VAK Huoltopalvelut rakentaa Avantiin

VAK rakentaa Liedon Avantiin uuden, täyden palvelun huoltopisteen, joka tulee korvaamaan Turun satamassa olevan toimipisteen. Rakennushanke on käynnistynyt ja toiminta uudessa pisteessä alkaa kesällä 2020. Investoinnin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Asetusmuutoksen mahdollistamien pitkien yhdistelmien kysyntä on pitänyt VAK:n tuotannon Vahdolla kiireisenä.

Avantin huoltopisteestä tulee VAK Huoltopalvelut -ketjun lippulaiva niin kooltaan kuin palveluiltaan. Kerrosalaa uuteen, 2,6 hehtaarin tontille nousevaan halliin tulee lähes 5 000 neliömetriä. Luonnollisesti halli mitoitetaan niin, että kaikkein pisimmätkin yhdistelmät mahtuvat sisään.

Uusi huoltopiste tulee työllistämään 45–50 raskaan kaluston osaajaa, joten myös huoltopalveluihin tarvitaan uusia tekijöitä.

”Tarvitsemme 10–15 uutta asentajaa, ja rekrytointi sekä koulutus alkavat vaiheittain jo tämän kevään aikana. Kannustan hakemaan, vaikka alan ammattitutkintoa ei olisikaan. Tarvittaessa me koulutamme ja tarjoamme esimerkiksi oppisopimuskoulutusta”, Korhonen sanoo.

Lue seuraavaksi