Uutiset

Kuljetuskalusto

VAK Huoltopalvelut huolehtii päällirakenteista

Ajoneuvotekniikan kehittymisen vanavedessä myös perävaunut ja päällirakenteet pitävät sisällään aiempaa enemmän huoltoa ja huolenpitoa vaativaa tekniikkaa. VAK Oy on määrätietoisesti kehittänyt huoltopalvelutoimintaa ja verkostoa, joka kattaa tänään ison osan Suomen logistisista pääväylistä.

Vahtolaiseen maaperään juurensa tiukasti upottanut VAK Oy on vuosikymmenten aikana kasvanut alallaan merkittävien toimijoiden joukkoon. Päällirakenteiden ja perävaunujen valmistustoiminnan ohella VAK on kehittänyt aktiivisesti myös tarjoamiaan jälkimarkkinapalveluita. Tänään omana yrityksenään toimiva VAK huoltopalvelut Oy työllistää noin 150 osaajaa, jotka työskentelevät kymmenessä toimipisteessä eri puolilla Suomea.

Oman toimipisteverkoston rakentaminen alkoi jo 1980-luvulta, jolloin pääkaupunkiseudulle perustettiin ensimmäinen huoltoihin ja korjauksiin erikoistunut toimipiste. Sittemmin verkosto on kasvanut paljolti asiakkaiden toiveiden ja heidän tavaravirtojensa mukaan nykyiseen laajuuteen.

Viime syksy toi mukanaan merkittävän lisän toimipisteverkostoon, kun Schenker Eastin Vantaan korjaamo sekä Vähälä-Yhtiöiden Kiitohuolto-liiketoiminta Oulussa siirtyivät VAK Huoltopalvelut Oy:n lipun alle. Tehdyillä liiketoimintakaupoilla ja verkoston kehittämisellä halutaan tarjota asiakkaille aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua VAK-nimen alla.

VAK Oy:n myyntipäällikkö Jarmo Laine näkee jälkimarkkinatoiminnan merkityksen erittäin tärkeänä niin valmistavan tehtaan kuin sen tuotteita käyttävän asiakkaankin kannalta.

”Tämän päivän kuljetusyrittäjillä ei ole varaa ja mahdollisuuksia seisottaa kalustoa hetkeäkään, koska jokaisella kuormalla on aikataulu, josta ei saa poiketa. Yrittäjät ovat myös monin paikoin luopuneet varakalustosta, jolloin huollon ja korjauksen merkitys varsinkin nopeuden osalta korostuu”, summaa Laine keväiseltä tuntuvana talvipäivänä Vahdon tehtaalla.

VAK Huoltopalvelut toimii tällä hetkellä kymmenessä pisteessä eri puolilla Suomea huolehtien lähinnä päällirakenteiden ja perävaunujen sekä lisälaitteiden moitteettomasta toiminnasta. 

”Palveluvalikoimamme ulottuu vetoautojen korirakenteista ja lämmittimistä perävaunujen alustarakenteisiin ja takalaitanostimiin sekä vaihtolavalaitteisiin. Vetoautojen alustat jätämme sen sijaan oman alansa asiantuntijoille”, linjaa Laine, jonka mukaan kuluvan vuosituhannen aikana johdonmukaisesti ja määrätietoisesti kehitettyä toimintaa on viety eteenpäin omaan tekemiseen perustuen.

”Alihankinnan ja kumppanuuksiin perustuvan toiminnan sijaan nojaamme enemmänkin omaan tekemiseen niin valmistuksessa kuin jälkimarkkinoinnissa, jolloin vastaamme aina itse tekemisistämme. Jokaisessa VAK-konsernin toimipisteessä palvellaan asiakkaita samalla konseptilla ja samalla palveluasenteella”, jatkaa Laine, jonka mukaan kaikki huoltoa tarjoavat toimipisteet ovat avoinna myös virka-ajan ulkopuolella. Yhtäällä palvellaan iltayhdeksään, toisaalla iltayhteentoista saakka. 

Huoltopalveluiden laatutason ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi on tehtävä alati töitä. Laineen mukaan asentajien ja muun henkilökunnan koulutus yhdessä varaosahuollon toimivuuden kanssa ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa asiakastyytyväisyyden rakentamisessa.

”Jälkimarkkinointi on tärkeä osa-alue, johon kiinnitämme huomiota jo tuotekehityksen aikana. Uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä on tiedettävä, millaisia toimia huolto tai korjaaminen vaatii”, summaa Laine, jonka mukaan toimintamallien on oltava selviä asiakkaan saapuessa huoltopisteen pihaan.

”Jokainen huoltopiste pääsee käsiksi järjestelmään, joka kertoo tuotteessa käytetyt komponentit ja osakokonaisuudet varaosanumeroineen. Myös kaikki huoltopisteissä tehdyt toimet kirjataan järjestelmään, jolloin meille syntyy aukoton huoltohistoria”, summaa Laine järjestelmän etuja. Järjestelmään kootaan myös asiakaspalautteet, joita käydään läpi säännöllisesti yhdessä myynnin ja suunnittelun kanssa.

Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi vaaditaan myös kattavaa varaosavarastoa. Laineen mukaan toimipisteiden varastot pitävät sisällään yleisimmät takalaitanostinten komponentit sekä VAK-koukkulaitteissa hyödynnetyt komponentit unohtamatta perävaunujen alustoissa sekä korirakenteissa käytettyjä komponentteja.

VAK Huoltopalvelut Oy:n verkosto on kehittynyt paljolti asiakkaiden toiveiden, mutta myös tavaravirtojen keskittymien kautta. Pääkaupunkiseudulle rakennettiin ensimmäinen piste juuri laajasta asiakaskunnasta johtuen, Seinäjoelle taasen päädyttiin elintarviketoiminnan vahvan keskittymän kautta. Turku, Tampere ja Jyväskylä taasen sijaitsevat kaikki logistisesti tärkeiden pääväylien varrella.

Viime syksyn aikana tehdyillä liiketoimintakaupoilla verkostoa kasvatettiin Vantaalla ja Oulussa sijaitsevilla, lähinnä asiakkaiden omaan tarpeeseen vastanneilla korjaamoilla.

”Tehdyt kaupat juontavat juurensa paljolti aiempiin yhteistyökuvioihin ja kaikkien osapuolten haluun keskittää voimavaransa ydinliiketoimintaansa. Oulussa jatkamme kahdella toimipisteellä, mutta pääkaupunkiseudulla toiminta keskitetään syksyn aikana Vantaan Viinikkalaan valmistuviin uusiin tiloihin”, summaa Laine, jonka mukaan pinta-alaltaan noin 5500 neliön raskaan kaluston huoltopalvelukeskukseen sijoittuu liki puolensataa päällirakennealan osaajaa Espoon ja Vantaan nykyisistä toimipisteistä.

”Vantaan Viinikkalan rakennettavasta huoltopalvelupisteestä olemme rakentamassa todellista täyden palvelun huoltopistettä. Asiakkaalle tarjotaan yhdellä pysähdyksellä käytännössä kaikki palvelut auton alustan huoltoa ja korjausta lukuun ottamatta. Olemme huolehtineet myös kuljettajien viihtyvyydestä isompien remonttien aikana. Huoltopisteeseen tulee kuljettajille omilla WC- ja suihkutiloilla varustettu lepotila, jossa kuljettaja voi levätä korjauksen aikana. Samalle tontille tuleva polttoaineen jakeluasema parantaa omalta osaltaan kokonaispalvelua”, painottaa VAK Huoltopalvelujen toimitusjohtaja Juha Matti Ruuskanen.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi