Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi päästöarvojen ilmoitusvelvollisuus sopii Volvolle

1.1.2019 alkaen EU:ssa valmistettavissa uusissa raskaissa kuorma-autoissa on ilmoitettava polttoaineenkulutus ja CO2-päästöarvot. Tällä pyritään siihen, että kuorma-autoja ostavat asiakkaat voivat valita energiatehokkaan, ilmastovaikutuksiltaan pienemmän ajoneuvon, jolloin kuorma-autoliikenteen päästöt vähenevät. Volvo Trucks pitää näitä uusia vaatimuksia tervetulleena täydennyksenä jo käytössä olevien keinojen joukkoon.

”Ilmoitetuista arvoista asiakkaamme saavat polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä koskevia helppotajuisia ja vertailukelpoisia tietoja, joita he voivat käyttää suuntaa-antavana ohjenuorana kuorma-auton valinnassa. Mutta mikä tärkeintä, painopiste on nyt entistäkin vahvemmin energiatehokkuudessa ja ilmastovaikutuksissa. Tämä on keskeinen asia autoteollisuudelle, kuljetusalalle ja koko yhteiskunnalle”, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson.

YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan raskaan maantieliikenteen osuus maailman kasvihuonepäästöistä on noin kuusi prosenttia, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on raskaassa maantieliikenteessä erittäin yleistä.

”Siksi toivomme, että uusien ilmoitusvelvollisuutta koskevien vaatimusten rinnalle saadaan myös taloudellisia kannustimia, joilla vanhojen ajoneuvojen korvaaminen uusilla, aiempaa energiatehokkaammilla ja CO2-päästöiltään pienemmillä kuorma-autoilla voitaisiin tehdä kannattavaksi kuljetusyrityksille”, Mårtensson toteaa.

Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson

Vielä sellaisia verotuksiin tai kannustimiin liittyviä päätöksiä ei ole tehty, jotka ovat kytköksissä uusiin ilmoitusvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. EU:n European Strategy for Low Emission Mobility -strategian tavoitteissa lähdetään siitä, että kuorma-autoliikenteen CO2-päästöt pienenevät keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2030 saakka.

Polttoaineenkulutus on pienentynyt

Energiatehokkuus ei tietenkään ole mikään uusi asia sen enempää kuorma-autojen valmistajille kuin kuljetusyrityksillekään. Polttoaine muodostaa keskimäärin kolmasosan eurooppalaisen kuljetusyrityksen muuttuvista kustannuksista. Siksi kaikki keinot, joilla polttoaineenkulutusta voidaan pienentää, ovat taloudellisesti kiinnostavia. Energiatehokkuus on tärkeä kilpailuetu.

”Energiatehokkuus on aina ollut Volvo Trucksille erittäin tärkeä asia. 1990 luvun alkupuolelta tähän päivään olemme onnistuneet pienentämään uusien kuorma-autojen polttoaineenkulutusta viidenneksellä. Pienennämme kulutusta jatkossakin vuodesta toiseen. Energiatehokkuuden parantaminen on myös kaikkein tärkein keino vaikuttaa ajoneuvojen ilmastovaikutuksiin”, Mårtensson jatkaa.

Kulutus- ja päästöarvot ovat hyvä lähtökohta

Myös Volvo Trucksin asiakkaat uhraavat paljon resursseja energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Monet kuljetusyritykset ovat onnistuneet pienentämään polttoaineenkulutusta huomattavasti, toiset taas eivät ole aina pystyneet priorisoimaan sitä samalla tavalla. Etenkin jälkimmäiselle ryhmälle kulutus- ja päästöarvoista voi olla hyötyä kuorma-auton valinnassa, Mårtensson jatkaa.

”Nämä arvot ovat hyvä suuntaa-antava lähtökohta, mutta ne eivät kuitenkaan kerro koko kuvaa. Jotta polttoaineenkulutus ja ilmastovaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi ajoneuvon todellisessa käyttötehtävässä, jokainen kuorma-auto on optimoitava oikeilla varusteilla ja palveluilla sen nimenomaista käyttötarkoitusta varten. Taloudellisen ajon kuljettajakoulutus ja kehittyneet kuljetustensuunnittelutyökalut ovat esimerkkejä toimista, joilla voi olla erittäin myönteisiä vaikutuksia. Pyrimme aina luomaan kokonaisvaltaisen ratkaisun, jonka tehokkuus kuljetustehtävissä on asiakkaan kannalta paras mahdollinen. Tämä on myös ympäristön kannalta hyödyllistä”, Mårtensson päättää.

Faktat

1.1.2019 alkaen EU:n lainsäädäntö edellyttää, että polttoaineenkulutus ja CO2-päästöarvot ilmoitetaan uusissa kuorma-autoissa. Laki tulee voimaan portaittain erityyppisille raskaille ajoneuvoille. Ilmoitettavat arvot laaditaan erikseen jokaiselle ajoneuvolle, ja ne perustuvat tehdaserittelyihin ja käyttötarkoitukseen.

Arvojen perustana käytetään EU:n sertifioimaa, standardoitua ajosyklien simulointiprosessia.

Lue seuraavaksi