Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi laivaliikenteen liikennöintivelvoite Suomen ja Viron välille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut uuden liikennöintivelvoitteen Helsingin ja Tallinnan välille. Nyt tehty päätös on osa viime viikolla tehtyjä Helsingin ja Tallinnan liikenteen liikennöintivelvoitepäätöksiä ja se koskee Eckerö Linea.

Traficom on tehnyt 23.11.2020 Eckerö Line Ab Oy:tä koskevan päätöksen meriliikenteen väliaikaisesta järjestämisestä ja liikennöintivelvoitteen asettamisesta Helsingin ja Tallinnan välille. Nyt tehty päätös jatkaa viime viikolla tehtyjä päätöksiä merenkulun liikennöintivelvoitteista.

”Olemme tehneet uuden päätöksen liikennöintivelvoitteesta Helsingin ja Tallinnan välille koskien Eckerö Linea. Päätöksiä on mahdollista tehdä vasta siinä vaiheessa, kun olemme saaneet kaikki tarvittavat asiakirjat hakijoilta, minkä takia kaikkia samaa reittiä koskevia päätöksiä ei ole tehty samaan aikaan”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki. ”Tarkastelemme kaikkia liikennöintivelvoitteita kahden viikon välein ja teemme tarvittaessa uuden päätöksen liikennöintivelvoitteesta niille reiteille, joille se katsotaan välttämättömäksi.”

Traficomin päätös pohjautuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Nyt tämä velvoite on asetettu Helsingin ja Tallinnan väliselle edestakaiselle reitille myös Eckerö Line Ab Oy:lle. Aikaisemmin palveluvelvoite on jo asetettu samalle reitille Tallink Grupp AS:lle ja Viking Line Abp:lle.

Traficom on asettanut liikennöintivelvoitteet myös Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma -yhteysvälille  sekä kahdelle muulle Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavalle reitilleLue seuraavaksi