Uutiset

Kuljetuskalusto

Turussa LNG-käyttöinen kuorma-auto jätehuoltoon

Turku ottaa jätehuollossa käyttöönsä Gasumin hankkiman LNG-käyttöisen kuorma-auton. LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua, on voinut tankata Turussa viime syksystä lähtien sataman yhteydessä sijaitsevalta kaasutankkausasemalta.

Gasumin hankkima LNG-käyttöinen Scania G 340 LA4x2MNA tulee ajamaan Kakolanmäen vedenpuhdistamolta jätevesilietettä Topinojan biokaasulaitokselle. Näiden kahden

Gasum avasi viime vuonna kaasutankkausaseman Turun sataman läheisyyteen.

välinen etäisyys on 16 kilometriä, ja tätä matkaa LNG-kuorma-auto tulee kulkemaan 5-6 kertaa päivässä, viitenä päivänä viikossa. Uusi kuorma-auto korvaa aiemmin väliä kulkeneen diesel kuorma-auton.

”Tämä on Scanian ensimmäinen LNG-käyttöinen kaasukuorma-auto Suomessa. Kaasuautojen kysyntä on kasvanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi ja näyttää siltä, että kysyntä tulee vain kasvamaan. Ympäristöasioiden huomioiminen on merkittävä tekijä myös kuljetusalalla”, sanoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

Syyskuussa 2016 alkaneessa, EU:n rahoittamassa Civitas Eccentirc -projektissa testataan biokaasuautoja sekä biokaasun käytön kasvamistä logistiikassa. Gasum haluaa hankkeen kautta todentaa kaasun hyötyjä raskaalle liikenteelle ja ympäristölle. Myös Turku pyrkii hiilineutraaliuden saavuttamiseen muun muassa sähköistämällä joukkoliikennettä ja laajentamalla biopolttoaineiden käyttöä.

”Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä, ja haluamme olla mukana edistämässä uusien ympäristöystävällisten käytäntöjen hyödyntämistä Turun alueella. Turku on sitoutunut vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen. Kakolan jätevedenpuhdistamon ja Topinojan jätekeskuksen väliä kulkevat LNG-käyttöiset ajoneuvoyhdistelmät ovat tärkeä lisä Turun kiertotalouteen. Turulla on käynnissä myös ensimmäinen kilpailutuskierros kaasukäyttöisen pakettiauton ja kolmen monitoimihenkilöauton saamiseksi kaupungin käyttöön”, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

LNG-tankkauspisteet lisääntyvät

Scanian kaasukuorma-auto alittaa selvästi Euro 6 -päästörajat. Hiilivetyä ja hiilimonoksidia ei käytännössä synny lainkaan. Typenoksideja ja pienhiukkasia syntyy huomattavasti vastaavaa dieselautoa vähemmän. Euro 6 -päästörajaan verrattuna esimerkiksi pienhiukkasia syntyy alle kolmasosa. Kun polttoaineena on nesteytetty biokaasu, ei laskennallisia hiilidioksidipäästöjä synny ollenkaan.

”Nesteytetyllä biokaasulla kulkevan auton valinta Turun kaupunkiolosuhteisiin oli selvä. Näin pystytään vähentämään niin pakoputken päästä tulevia päästöjä kuin kuorma-auton aiheuttamaa äänihäiriötä”, sanoo Gasumin logistiikkapäällikkö Jerkko Jyläntö.

LNG on puhdas polttoaine, joka ei sisällä lähi-ilmaan vaikuttavia pienhiukkasia ja jonka hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt ovat vähäiset. Suomen ensimmäiset LNG-kaasutankkausasemat sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa ja Turussa. Seuraavat kaksi asemaa avataan Jyväskylään ja Vantaalle kesän 2017 aikana. Gasumin käyttöön tulee loppukeväästä myös toinen LNG-käyttöinen kuorma-auto Ivecolta. Se tulee ajamaan Vehmaan biokaasulaitokselta lannoitetta paikallisille maanviljelijöille.

Turun LNG-kaasutankkausasema sijaitsee osoitteessa Tuontiväylä 2. OP.

Lue myös jutut: Gasum panostaa kaasutankkausasemiin sekä Kaasua kuljettaja Palmu.

Lue seuraavaksi