Uutiset

Kuljetuskalusto

Transmodilla tehokkuutta kuljetuksiin

Monet kuljetusyrittäjät pohtivat, miten saada autojen käyttöastetta parannettua. Monet kuljetustehtävät ovat enemmän tai vähemmän sesonkiluonteisia, ja saattaa tuntua, että oman auton päällirakenteen takia auto ei ole tehokkaassa käytössä. Mäntyharjulainen TJM-Transmodi oy valmistaa patentoitua kiinnitysjärjestelmää, jonka avulla päällirakenteen vaihtaminen autoon tapahtuu tehokkaasti ja turvallisesti.

Transmodi-lukitusjärjestelmä on kevyt ja luotettava lukitusjärjestelmä kuorma-autojen vaihdettaviin päällirakenteisiin.

Transmodi tarjoaa nopean tavan vaihtaa auton päällirakennetta tarpeen mukaan.

TJM-Transmodi oy kuuluu Suutarisen yritysryhmään, jonka päätoimialoina ovat betoniteollisuus, talonrakennus ja maarakennus. Yritysryhmän kuljetuksia hoidetaan omilla autoilla. Vaihtelevat kuljetustarpeet saivat innovatiivisena henkilönä tunnetun toimitusjohtaja Timo Suutarisen miettimään autojen käytön tehostamista vaihdettavien kuormatilojen avulla. Ajatukset konkretisoituivat Transmodi-lukitusjärjestelmäksi.

”Tälllä hetkellä meillä on Transmodi käytössä kymmenessä raskaassa, neliakselisessa autossa. Lisäksi sellainen on yhdessä kaksiakselisessa 12 tonnin kuorma-autossa. Transmodi voidaan asentaa monen kokoisiin autoihin”, Timo Suutarinen sanoo.

Suutarisen omat autot kuljettavat muun muassa soraa, valmisbetonia ja betonielementtejä. Niissä, ja monissa muissa kuljetuksissa, lujuus, alhainen omapaino ja matala rakenne ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia.

Hydraulinen lukitus

Transmodin ydin ovat lukituselementit. Hydraulisesti toimivat lukitustapit työntyvät päällirakenteen rungon vastakappaleisiin ja lukitsevat sen auton runkoa vasten. Lukituselementit kiinnitetään auton runkoon pulttiliitoksilla.

Transmodi-järjestelmässä päällirakenteen runko asettuu auton rungon päälle. Lukituselementit, jotka laitteen uudessa versiossa kiinnitetään pulttaamalla auton runkoon, lukitsevat päällirakenteen paikalleen työntämällä hydraulisylintereillä lukitustapit päällirakenteen rungon vastakappaleisiin.

Irrotettavien jalkojen varassa oleva päällirakenne saadaan laskettua auton rungon varaan rautajousisessa autossa pystysuuntaisten hydraulisylinterien avulla. Ilmajousiautossa voidaan hyödyntää jousituksen korkeusasettelua. Niissä autoissa, joissa päällirakenne tarvitsee toimiakseen hydrauliikkaa, lukituksen ja nostosylinterien tarvitsema hydraulipaine voidaan tuottaa auton järjestelmästä. Muussa tapauksessa käytetään sähkökäyttöistä koneikkoa.

Teräsjousiautoissa käytetään hydraulisylintereitä, joiden avulla päällirakenne lasketaan auton rungon varaan. Rakenne on kevyt ja matala.

Transmodi on kehitetty mahdollistamaan nopea kuormaamattomien päällirakenteen vaihto ja auton tehokas käyttö vaikkapa päivittäin erityyppisiin kuljetuksiin. Timo Suutarisen mukaan järjestelmä soveltuu periaatteessa myös kuormattujen yksiköiden vaihtamiseen, mutta silloin saatetaan joutua tinkimään hieman ominaisuuksista.

”Lavojen ja tukijalkojen on oltava riittävän järeitä, että ne kestävät kuormattuina seisottamisen. Sen vuoksi painoa ja korkeutta saattaa tulla kokonaisuuteen jonkin verran enemmän. Ilmajousitettu auto toimii sellaisenaan, ja teräsjousiautoihin valitaan riittävän järeät nostosylinterit, jotka kykenevät nostamaan kuormattua päällirakennetta”, Suutarinen kertoo.

Transmodin toimituksen sisältö määräytyy sen mukaan, minkälaiseen autoon järjestelmä asennetaan.

Soveltuu monenlaiseen käyttöön

Transmodi-lukitusjärjestelmä sopii Suutarisen mukaan melkein kaikenlaisten päällirakenteiden kanssa käytettäväksi. Tärkein edellytys käytölle on, että päällirakenteen runkopalkkien välissä on sen verran tilaa, että järjestelmän lukituselementit sinne sopivat.

Transmodi toimitetaan asennusvalmiina pakettina. Uuden version pulttikiinnitteiset komponentit on myös helppo irrottaa, jolloin auton alustalle tehtävät korjaustyöt helpottuvat.

Lue seuraavaksi