Uutiset

Kuljetuskalusto

Tiehankkeita toteutettu, mutta päällystyksiä vähän Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Kantatie 63, Sievi.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa teiden parantamishankkeisiin on ollut vuonna 2022 käytettävissä poikkeuksellisen runsaasti rahoitusta. Oulun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimukseen liittyvä rahoitus ja eduskunnan jakovararahoitus ovat tuoneet huomattavan lisän teiden parantamiseen. Myös väyläverkon investointiohjelma on saatu käyntiin. Perustienpidon rahoituksen lisäksi monessa hankkeessa on ollut mukana merkittävä kuntarahoitus. Yhteensä parantamishankkeisiin on käytetty yhdessä kuntien kanssa noin 14 milj. €.

Tänä vuonna siltaurakoihin käytettiin rahaa yhteensä 4,8 milj. €, jolla uusittiin tai korjattiin yhteensä seitsemän siltaa. Lisäksi pienempiä sillankorjaustöitä tehtiin 26 siltaan yhteensä 0,7 milj. € edestä. Tänä kesänä käynnistyi myös Jokikylän sillan uusiminen kaksivuotisena hankkeena, jonka kokonaiskustannusarvio on 5,4 milj. €.

Vuosi 2022 on ollut kuitenkin haastava hankkeiden toteutuksen kannalta. Maailmanpoliittinen tilanne on nostanut hankkeiden toteutuskustannuksia erityisesti teräksen, bitumin ja polttoaineen hinnan nousun vuoksi.

Kustannusten nousu on näkynyt erityisesti päällystysohjelmien laajuudessa – kuluvana vuonna teiden päällystysmäärä on ollut ennätyksellisen pieni. Teiden uudelleen päällystyksiä ja rakenteen parantamisia on tehty yhteensä noin 250 kilometriä, josta jalankulku- ja polkupyöräväylien päällystyksiä noin 20 kilometriä. Kestävä taso päällystyksien osalta tulisi olla luokkaa 500–600 kilometriä vuodessa. Kaikkiaan päällystyksiin, paikkauksiin ja tiemerkintöihin käytettiin tänä vuonna noin 26 milj. €.

Toteutetut tiehankkeet 2022.pdf

Lue seuraavaksi