Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvi haastaa raskaan liikenteen

Ammattiliikenteen ja samalla myös muiden tielläliikkujien turvallisuuteen vaikuttaa moni tekijä, joista merkittävään asemaan nousee etenkin kuljettajien rooli. Aiempaa raskaammat yhdistelmät tuovat tieliikenteeseen omat haasteensa.

Kuten menossa oleva talvi on osoittanut, voi talvisään vaihtelu olla Suomessa erittäin suurta. Etelässä saatetaan ajaa vesikelissä, vaikka pohjoisessa on normaali talvinen ja kuiva ajokeli. Tilastojen valossa lounaisrannikon talvi on pituudeltaan noin neljä kuukautta – Pohjois-Suomessa talvi venyy monesti puolen vuoden mittaiseksi.

”Talvisään vaihtelu on suurta ja esimerkiksi Helsingissä ensilumen ajankohta voi vaihdella jopa 1-2 kuukautta vuodesta toiseen. Talven pahimpina onnettomuuspäivinä vallitsee monesti ankara lumimyräkkä, jolloin saattaa tapahtua jopa 80 prosenttia normaalia enemmän onnettomuuksia”, toteaa Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Ilkka Juga ammattiliikenteen turvallisuuskysymyksiä valottaneessa seminaarissa.

Jugan mukaan sankat lumisateet voidaan monesti ennustaa pitkälti etukäteen. Sen sijaan paikalliset ja äkilliset sääilmiöt ovat vaikeita ennustettavia, jolloin niiden yllätyksellisyys synnyttää vaaratilanteita. Jugan mukaan äkillisten sääilmiöiden vaikutuksia pyritään eliminoimaan muun muassa ennakkosuolauksella.

Ankara talvi on aina haastavaa aikaa raskaille ajoneuvoille eivätkä 68 tai 76 tonnin yhdistelmät tästä poikkea. Lokakuun alussa voimaan astuneessa ajoneuvojen mittoja ja massoja korottaneessa asetuksessa on huomioitu talviselviytyminen entistä paremmin määrittelemällä telikevennyksillä tehtäviä painonsiirtoja aikaisempaa tarkemmin.

”Uutena asiana lakitekstissä vaaditaan vetävää telirakennetta yli 68 tonnin yhdistelmämassoilla”, muistuttaa Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin yksikönpäällikkö Otto Lahti, jonka mukaan ajoneuvojen määrä tieliikenteessä vähenee aiempaa suurempien kuormien myötä, mikä omalta osaltaan vaikuttaa myönteisellä tavalla turvallisuuteen.

Lahden mukaan kuljettajan ohella myös ajoneuvon renkaat ovat erittäin ratkaisevassa asemassa talviliikenteen turvallisuuden kannalta. 

”Raskaiden ajoneuvojen talvirenkaan määrittely ja se, mihin akseleihin käyttöpakko pitäisi ulottaa, ei ole helppo kysymys. 1,6 millin urasyvyys ei kuitenkaan ole riittävä suomalaisessa talvikelissä, sillä usea vakava onnettomuus on saanut alkunsa perävaunun huonokuntoisista renkaista”, muistuttaa Lahti, jonka mukaan talvella kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota urasyvyyksiin ja renkaiden käyttötarkoituksiin. Samalla kannattaa tarkistaa, että rengas on tarkoitettu juuri pohjoisen talviolosuhteisiin – pelkkä M+S merkintä kun ei yksin takaa liikenneturvallisuutta sydäntalvella.

Ammattiliikenteen terveysvaatimukset ovat yksityisliikenteen vastaavia vaativammat, joten ammattikuljettajien tulisi pitää itsestään huolta. Onhan ammattikuljettajan työ vaativaa koko kropalle ja talvikeleillä monet riskit kumuloituvat.

”Kuljettajien koko on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut merkittävästi, mikä on huolestuttavaa, koska turvallisuuteen vaikuttava uniapnea on monesti seurausta ylipainosta”, pohtii liikenneturvallisuuslääkäri Mikael Ojala, jonka mukana ylipaino yhdessä aiempaa lyhyempien yöunien kanssa on petollinen yhdistelmä.

”Hyvä vireystaso on ammattikuljettajalle erityisen tärkeää ja keskittymisen herpaantumiset pitäisi ottaa vakavasti, jottei ns. ratkaisevaa, onnettomuudet mahdollistavaa viivettä tapahtuisi”, muistuttaa Ojala, joka sinnittelyn sijaan suosittelee väsymyksen torjuntaan enintään kymmenen minuutin pikatorkkuja.

”Lyhyet torkut parantavat vireystasoa huimasti”, muistuttaa Ojala, jonka mukaan kahvi on hyödyllinen piriste, jolla ei kuitenkaan saa korvata puuttuvaa yöunta.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi