Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomen satamien investoinnit vahvassa kasvussa

Suomen satamien ja satamaoperaattoreiden investoinnit ovat vahvassa kasvussa. Ne panostavat vahvasti toimintansa kehittämiseen vuosina 2021–2025. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on yli miljardi euroa, joka vastaa 17 prosentin kasvua vastaavaan vertailuajankohtaan.

Ajanjaksolle 2021–2025 kohdistuvien investointien ennakoitu kokonaismäärä on 1,026 miljardia euroa. Vuosittain satamat suunnittelevat investoivansa keskimäärin 205 miljoonaa euroa. Satamanpitäjäyhtiöistä 22 ilmoitti tekevänsä myös digitalisaatioon liittyviä investointeja. Kaikki 15 satamaa, jotka ilmoittivat kokonaisinvestoinneiksi yli 10 miljoonaa euroa kaudelle 2021–2025, ilmoittivat myös investoivansa digitalisaatioon tulevan 2–3 vuoden aikana.

Vuosina 2016–2020 Suomen satamiin tehtiin investointeja yhteensä 880 miljoonan euron arvosta eli keskimäärin 176 miljoonaa euroa vuosittain. Investoinneista 93 prosenttia tehtiin rannikolla sijaitseviin yleisiin satamiin. Suurimmat satamayhtiöiden omat investoinnit tehtiin Helsingin, HaminaKotkan, Rauman ja Kokkolan satamissa. 

”Selvityksen tulokset osoittavat, että satamat näkevät Suomen talouden kehityksen myönteisenä ja ovat etunojassa panostamassa toimintakykyynsä. Erityisen huomion kaipaavat selvityksen teemakysymyksen tulokset, joidenka mukaan satamien digitalisaatiohankkeet ovat siirtyneet ja siirtymässä työpöydiltä käytäntöön. Suomen satamat kulkevat digitalisaation, automaation ja älyn hyödyntämisen eturintamassa”, korostaa Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.
”Satamien investoinneissa on potentiaalia koko ulkomaankaupan kuljetusten tehostamiseksi. Nyt on tärkeää, että satamayhtiöiden ohella myös valtio panostaa riittävästi satamiin johtavien meriväylien kehittämiseksi. Satamat ovat kattavasti edesauttamassa eri kuljetusmuotojen päästövähennyksiä digitaalisin ratkaisuin.”

Investointiselvityksen on laatinut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Selvityksen tilaajana on Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom. Luvut perustuvat satamanpitäjille ja satamaoperaattoreille suunnattuun kyselyyn. Vastaavat tiedot on koottu säännöllisesti viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. Satamien osalta vastausprosentti oli 85 ja satamaoperaattorien osalta 69.

Suomen Satamaliitto ry on yleisiä ja teollisuussatamia edustava toimialajärjestö, joka kokoaa matkustaja- ja rahtisatamien, meri- ja sisävesisatamien kannat päätöksentekoon kansallisesta ja Euroopan unionin tasolla. Suomen Satamaliiton jäsensatamien kautta kulkee noin 95 prosenttia Suomen ulkomaankaupan tuonnin ja viennin volyymista. Matkustajaliikenne on näkyvä osa toimialan luonnetta ja tällä alusliikenteellä on keskeinen merkitys tavarakuljetusten tehokkuudelle. Lue seuraavaksi