Uutiset

Kuljetuskalusto

Sisun tuotanto jälleen omiin käsiin

Sisu Auton siirryttyä toimivan johdon omistukseen kesällä 2010 aloitettiin yhtiössä voimakas siviiliautojen kehitysohjelma. Tavoitteena oli kehittää kilpailukykyinen ja huippulaatuinen, kotimaisten asiakasvaatimusten mukainen uusi ajoneuvomallisto.

”Kehityshankkeen vieminen läpi näin nopeassa aikataulussa tuli olemaan poikkeuksellinen haaste ja siksi tarvitsimme uuden Sisu Polar -kuorma-automalliston kehitystyöhön koko Sisu-henkilöstön panoksen. Tämän varmistamiseksi etsimme ratkaisua, jossa ulkopuolinen toimija vastaisi tilauskannassamme tuolloin olleiden kahden merkittävän, Suomen puolustusvoimille toimitettavan maastokuorma-autotoimituksen kokoonpanotyöstä”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Olof Elenius lähimenneisyydestä.

”Valitsimme tehtävään konepajateollisuuden valmistustoimintaan erikoistuneen Komas Oy:n, joka toi mukanaan myös muita tuotteita Karjaalla kokoonpantavaksi. Näin pystyimme pitämään työllistettyinä pääosan Karjaan tuotantohenkilöstöstä koko menneen laskusuhdanteen ajan”, jatkaa Elenius.

Sisu Polar -mallisto on nyt täydessä laajuudessaan tuotannossa ja markkinoilla. Mallistolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu ja Design from Finland -tunnukset.

”Sisu Polar –malliston myynnin edistyessä tarve asiakasräätälöityjen autojen tuotannon edellyttämälle tiiviille yhteistyölle tuotekehityksen ja tuotannon välillä kasvaa. Tavoitteena on myös lisätä asiakaskohtaista joustavuutta ja toimitusprosessin nopeutta. Tätä kautta haluamme parantaa hintakilpailukykyämme ja vahvistaa asiakastyytyväisyyttä”, sanoo autotuotannosta vastaavan Sisu Auto Trucks Oy:n toimitusjohtaja Petri Reinilä.

”Sotilasajoneuvoprojektien tiukat laadunvarmistusvaatimukset ovat kehittäneet toimintaamme merkittävästi viimeksi kuluneiden vuosien aikana ja uskomme, että näillä toimilla Sisu pystyy kilpailemaan asiakkaista tuloksellisesti myös tulevaisuudessa”, Reinilä jatkaa.

Toteutetussa liiketoimintakaupassa kaikki Komas Oy:n Karjaan tehtaan kuorma-autotuotannon 45 työntekijää siirtyvät Sisu Auton palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tämän vuoden tuotanto-ohjelmassa siviiliautojen lisäksi on myös sotilasajoneuvoja Kongsberg Defencelle Norjaan sekä Thales-Raytheonille Ranskaan.

Lue seuraavaksi