Uutiset

Kuljetuskalusto

Robottiajoneuvot logistiikan palvelukseen

DHL on julkistanut trendiraportin, joka valottaa automaattisen ajamisen keskeisiä tekijöitä sekä hyödyntämismahdollisuuksia logistiikka-alalla. Raportti esittelee eri aloilta poimittuja ratkaisuja ja sovelluksia sekä konkreettisia esimerkkejä itsenäisesti liikkuvien ajoneuvojen käytöstä logistiikkaketjun eri vaiheissa.

”Robottiajoneuvoja on käytetty jossain määrin varastointitoiminnoissa jo vuosia, mutta kehitys yhä automaattisempaan suuntaan tulee muuttamaan logistiikka-alaa perusteellisesti”, uskoo DHL:n trenditutkimusyksikön johtaja Markus Kückelhaus. ”Seuraava kehitysaskel on robottiajoneuvojen käytön laajeneminen yleiseen tieliikenteeseen. Logistiikka-alalla on kokemusta robotiikan käytöstä suojatuissa ympäristöissä ja siitä on luontevaa jatkaa yhä laajempien logististen ratkaisujen kehittämiseen tulevaisuudessa. Yhdessä yhteistyökumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa DHL on tässä kehityksessä vahvasti mukana.”

Robottiajoneuvoilla on monia etuja, kuten tieturvallisuuden parantuminen, polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt. Autonomisten teknologioiden kehitys on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Ratkottavaa riittää myös lainsäädännössä, mielipide-ilmastossa sekä vastuukysymyksissä. Näistä esteistä huolimatta on jo syntynyt varsin vakuuttavia esimerkkejä automaattisen ajamisen sovelluksista – monet tahot ovat kiinnostuneita niiden kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Trendiraportin mukaan lähitulevaisuudessa näemme kehitystä ja parannuksia nykyautojen ajonhallintajärjestelmiin. Seuraavaksi markkinoille tuodaan erityistilanteissa toimivat automaattiset järjestelmät ja myöhemmin näemme valtateillä täysin automaattisesti liikkuvat robottikuorma-autot.

”Ilman kuljettajaa liikkuvat ajoneuvot tulevat ilman muuta mullistamaan logistiikkaa”, lisää Matthias Heutger DHL:n asiakasratkaisu- ja innovaatioyksiköstä. ”DHL soveltaa jo nyt monia autonomisen logistiikan ratkaisuja varastoissaan ja olemme innokkaasti viemässä itseohjautuvien ajoneuvojen trendiä eteenpäin alallamme.

Lue seuraavaksi