Uutiset

Kuljetuskalusto

Rekisterikilpi kuuluu myös varoituslaitteeseen

Uutena käyttöönotettavat hinattavat laitteet on rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen ajoneuvojen ensirekisteröintiin liittyviä sääntöjä soveltaen. Mäntsälässä toimivan, hinattavia varoituslaitteita laajan asiakaskunnan tarpeisiin jo pitkään aikaan valmistaneen Liikennetuotteet Oy:n toimitusjohtaja Seppo Weckmanin mukaaan hinattavan varoituslaitteen rekisteröinti ei kuitenkaan ollut täysin ongelmatonta.

”Suurin vaikeus oli löytää oi­keanlaista tietoa rekisteröinnin vaatimuksiin liittyen. Monilla katsastusasemilla oltiin hyvin vaitonaisia, sillä katsastusasemien henkilökunnallakaan ei ollut selvää käsitystä uusista vaatimuksista”, valottaa Seppo Weckman esitellessään vastikään rekisteröityä hinattavaa varoituslaitetta.

Weckmanin mukaan rekisteröinnistä johtuvat muutokset rajoittuivat lopulta lähinnä vetoaisaan, taka-alleajosuojaan ja valaistukseen, jotka noudattavat paljolti kevytperävaunujen vastaavia rakenteita.

Aikaisemmin käytetyt hitsatut rakenteet on korvattu rungon ja vetoaisan osalta pulttiliitoksilla, koska hitsatuille rakenteille on rekisteröinnistä johtuen haettava hyväksynnät testauslaitoksilta. Pulttiliitokset sen sijaan voidaan tehdä ilman vastaavia testaustoimia rekisteröinnin tapahtuessa yksittäishyväksynnän kautta.

”Vaikka hinattavien laitteiden rekisteröinnissä noudatetaan kevytperävaunujen kanssa yhtäläisiä määräyksiä, ei hinattavaa laitetta saa kuitenkaan käyttää tavarankuljetukseen”, muistuttaa Seppo Weckman lain tulkinnasta.

Vuoden alusta voimaan astunut rekisteröintivelvoite koskettaa uusia hinattavia laitteita. Tosin kaikki käytössä jo olevat, mutta aikaisemmin valmistetut hinattavat laitteet on rekisteröitävä vuoden 2014 loppuun mennessä, jolloin laitteiden on täytettävä käyttöönottoajan vaatimukset.

”Näkemykseni mukaan ainakaan kaikkia vanhoja hinattavia varoituslaitteita ei muutostöiden raskauden vuoksi kannata rekisteröidä”, linjaa Weckman, jonka mukaan tietyömailla eri puolilla Suomea on käytössä edelleen huomattava määrä osin jo vanhentunuttakin kalustoa.

Rekisteröintivaatimuksen ohella varoituslaitteiden on täytettävä myös liikennemerkeistä ja heijastinpinnoista annetut vaatimukset.

”Esimerkiksi moottoritiellä käytettävän varoituslaitteen täytyy olla vähintään 3,7 metriä korkea ja siinä käytettävän liikennemerkin halkaisijan on oltava 1,8 metriä. Kaupunkialueilla, missä nopeudet ovat alhaisempia, voidaan käyttää tätä pienempiä varoituslaitteita ja liikennemerkkejä”, selventää Weckman lainsäätäjän asettamia, välillä muuttuvia vaatimuksia.

Liikenneturvallisuuteen ja liikenteenohjaukseen keskittynyttä yritystä jo reilun kahden vuosikymmenen ajan luotsannut Weckman toteaa valvonnan ulottuvan liikenteenohjauksessa käytettäviin laitteisiin hyvin harvoin.

”Maantiellä liikkuessaan huomaa käytössä olevan hyvin erilaisia käytäntöjä liikenteenohjauksen ja tämän valvonnan suhteen”, päättää Seppo Weckman vuosikymmenten kokemuksella.

Lue seuraavaksi