Uutiset

Kuljetuskalusto

Pakettiratkaisu huollon helpottamiseksi

Entistä teknisemmäksi muuttunutta kuljetuskalustoa käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Yhdellä kuljetusyksiköllä voi olla aikaisemman yhden kuljettajan sijasta nyt kolme käskijää, jotka pitävät auton taukoamatta liikenteessä. Tämä yhdessä kiristyneiden aikatauluvaatimusten kanssa laittaa luotettavuudelle ja toimintavarmuudelle täysin uudet mittasuhteet. Odottamaton kalustovaurio sekoittaa logistisen ketjun, mistä aiheutuu kustannuksia varsinkin kuljetusyrittäjälle.

– Kuormankäsittelylaitteiden, kuten takalaitanostimien, ajoneuvotrukkien ja nostureiden kunnossapito on käytännössä tarkoittanut usein rikkoutuneen laitteen korjaamista. Me valmistajana näemme ennakoivan huoltamisen korjaamista mielekkäämpänä ja ennen kaikkea edullisempana ylläpitotapana, kertoo Hiabin jälkimarkkinointipäällikkö Mika Laine.

Hiab onkin tuonut markkinoille kuormankäsittelylaitteiden saralla ainutlaatuisen huolto-ohjelman, jonka ydin koostuu laite- ja tyyppikohtaisista varaosapaketeista sekä selkeästä huoltokaavakkeesta.

Varaosapaketit sisältävät toiminnan kannalta kaikkein kriittisimmät komponentit sekä yksityiskohtaiset työohjeet huollon suorittamiseksi. Laineen mukaan pakettien sisältämät osat on valittu paljolti korjaamoiden kokemukseen nojaten.

– Korjaamoilla tiedetään, mitkä osat ovat kaikkein vaurioherkimpiä, painottaa Laine.

Perälautanostimen varaosapaketista löytyy suodattimien, kulutusrullien ja varoituslipukkeiden ohella muun muassa solenoidi sekä hydrauliletkut.

– Solenoidin ennakoivalla vaihtamisella säästytään moottorivaurioilta, jotka ovat aina hinnakkaita. Suosittelemme myös hydrauliletkujen vaihtamista kahden vuoden välein.

Laineen mukaan huolto-ohjelman mukaisten varaosapakettien ja huoltojen kustannusvaikutus on useassa tapauksessa kuitattu yhden odottamattoman vaurion välttämisellä. Huolto-ohjelmaan kuuluu myös lakisääteisen vuositarkastuksen tekeminen.

Laatikon tyhjennyttyä työ on valmis

Hiabin jälkimarkkinointi, eli huolto- ja korjaustoiminta nojaa 140 eri puolilla maata sijaitsevaan paikalliseen toimijaan, joilla on kaikilla omat vivahteensa. Kasvukeskusten ympärillä toimivissa huoltopisteissä poikkeaa huollettavana niin perälautanostimia, nostureita kuin ajoneuvotrukkejakin. Pienemmillä paikkakunnilla volyymit saattavat koostua puutavaranostureista, perälautanostimien huollot ja korjaukset sen sijaan ovat satunnaisempia.

– Valmiin paketin ansiosta huoltaminen on aikaisempaa vaivattomampaa, koska asentajan ei tarvitse pohtia mitä osia laitteesta vaihdetaan. Huolto on tehty, kun osalaatikko on tyhjä ja ohjeistus on luettu loppuun, summaa Laine pakettien etuja.

Päällirakenteet kuormankäsittelylaitteineen huolletaan aikaisempaa useammin autohuollon yhteydessä. Työn saattaa silloin tehdä autohuollon ammattilainen, jolla ei välttämättä ole laajaa kokemusta esimerkiksi perälautanostimista. Valmis varaosapaketti helpottaa myös hänen työtään.

– Varaosapaketti ei kuitenkaan ole yleispätevä ratkaisu kaikkiin tarpeisiin, joskin yhdessä huolto-ohjelman kanssa se on asiakkaalle yksi vaihtoehto enemmän, muistuttaa Laine.

Varaosapakettien ja huolto-ohjelman markkinointi aloitettiin viime syksynä. Laineen mukaan ajatusmalli tuotiin ensin perälautanostimiin, jotka ovat paljolti standardituotteita. Sittemmin valikoimaa on laajennettu ajoneuvotrukkeihin sekä puutavara- ja kappaletavaranostureihin, jotka räätälöintimahdollisuuksiensa vuoksi ovat haasteellisempia paketoitavia.

– Alkuvaiheessa paketit ovat löytäneet käyttäjiä varsinkin suurissa kuljetusliikkeissä, joissa toiminta on haluttu standardoida läpi linjan yhteiseksi. Pienyrittäjä voi hallita kahden perälautanostimen yksilöllistä huoltoa, mikä ei suinkaan ole mahdollista 20 perälautanostimen laivastossa, päättää Laine.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi