Uutiset

Kuljetuskalusto

Pajakulmalta – uusi Pure tienhoito-ohjausjärjestelmä

Pajakulman Pure tienhoito-ohjausjärjestelmää on testattu vuodenvaihteen jälkeen eri puolilla Suomea ja palaute on ollut kiinnostunutta ja positiivista, toteaa Hannu Kalliomäki Pajakulma Oy:stä.

Päällimmäinen syy uuden ohjausjärjestelmän kehittämiseksi on ollut kuljettajan ergonomia.

Aikaisemmissa ohjaimissa on ollut erinäinen määrä katkaisijoita ja vipuja isossa, osittain näkyvyyttäkin estävässä taulussa epäergonomisesti lattiaan sijoitettuna.

Pajakulma Oy on merkittävä tekijä tienhoitoautojen ollessa kyseessä, sillä se valmisti viime vuonna yli 30 uutta tienhoitoautoa ja varusteli noin 20. Tienhoitoautot ovat kehittyneet valtavasti, joten päälirakentajien on myös kehitettävä entistä modernimpia ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja. Pajakulma on panostanut omia resurssejaan sekä asiakkaiden kokemuksia runsaasti helpottaakseen teiden talvikunnossapitoa tekevien kuljettajien työtä vaativissa olosuhteissa.

Uuden CAN-väyläohjausjärjestelmän keskeisimmät komponentit ovat: DP600 LCD-värinäyttö, JS6000 joystick sekä ohjainyksikkö. Kaikki järjestelmän komponentit ovat Danfossin tuotteita, joita Pajakulma on käyttänyt hydrauliikan puolellakin. Joystickin proportionaalisuus tuo myös monia etuja käyttäjälle. Ohjausjärjestelmän toiminnot on jaettu kahteen ryhmään. Ykkösryhmän toiminnot ovat aktivoitavissa välittömästi ajon aikana joystickin avulla. Näitä toimintoja ovat muun muassa etuauran, sivuauran, alusterän, kipin ja perälaudan toiminnot. Kakkosryhmän toiminnot vaativat näytön kautta tapahtuvan aktivoinnin ja tähän ryhmään kuuluvat sellaiset toiminnot kuin: paineenpoisto, koukkulaitteen ja nosturin käyttö, lavalämpö, telikarhu, sirotin I, sirotin II, etuharja ja alusterän työpaine. Pajakulman kehittämä ohjausjärjestelmä sopii kaikkiin kuorma-autoihin ja päälirakenteisiin merkistä ja mallista riippumatta. Lisäksi käyttäjäkohtaisia asetuksia voidaan muuttaa ja mahdollisia vikoja diagnosoida kannettavan tietokoneen avulla.

Järjestelmän etuja ovat: joystick-ohjaimen pieni tilantarve, jolloin näkyvyys oikealle on parempi kuin aikaisempien kookkaiden ohjaustaulujen yhteydessä, näytön integroiminen kojetauluun, kahden kameran antaman kuvan saaminen samalle näytölle sekä nopeustiedon käyttö automaattitoiminnoissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta kuljettajan työ helpottuu ja hän voi keskittyä oleelliseen, jolloin myös turvallisuus paranee. Tulevaisuudessa ohjausjärjestelmästä on suunnitteilla myös pienempi LITE-versio, jos kaikkia nykyisiä toimintoja ei tarvita. Myös järjestelmän ohjelmointi ja vikadiagnosointi etäkäytöllä gsm-modeemin avulla on tulevaisuudessa mahdollista.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi