Uutiset

Kuljetuskalusto

Paikantamisen palveluita

Digitalisoituvan yhteiskunnan vaikutukset ulottuvat päivä päivältä enemmän myös ammattiliikenteeseen. Yhtä lailla tavara- kuin henkilöliikenteessä asiakkaat yhä useammin odottavat saavansa ajantasaista tietoa saapumisajoista tai sijainneista. Suomen Paikannuspalvelu myy Paikannuspalvelu.fi-tuotemerkillä tuotteita ja palveluita, joiden avulla ajoneuvosta saadaan sijainnin lisäksi tietoon paljon muutakin.

Ajoneuvon paikantaminen tuo jo sellaisenaan usein lisäarvoa yrityksen toimintaan. Hyötyjä on mahdollista lisätä täydentämällä ajoneuvosta luettavien tietojen valikoimaa. Koska paikkatiedon lähettäminen ajoneuvosta palvelimelle edellyttää datayhteyttä, voidaan samaa yhteyttä hyödyntää myös muun tiedon siirtämiseen.

Enemmän kuin paikkatieto

Tilausliikenne Hanki Luopioisista on linja-autoliikennettä harjoittava yritys, joka on ottanut Paikannuspalvelu.fi-tuotteet ja -palvelut käyttöönsä. Paikkatiedon lisäksi Tilausliikenne Hanki käyttää myös muita palveluita.

”Meillä on käytössä muun muassa kuljettajan tunnistus, matkustajalaskenta ja tällä hetkellä yhdessä autossa ajopiirturin etäluku”, kertoo Rolf Hanki. Hänen mukaansa koulukuljetuksissa tilaaja vaatii tarkat tiedot kulloinkin mukana olleista matkustajamääristä maksun perusteeksi.

”Me valitsimme tavan, jossa kuljettaja kuittaa jokaisen kyytiin nousseen matkustajan painamalla kojelaudassa olevaa nappia. Se on yksinkertaista ja toimivaa. Paikannuspalvelu.fi:stä saamme haluamamme raportin laskutusta varten. Aiemmin piti käyttää kynää ja ruutupaperia, mikä oli todella vaivalloista”, Rolf Hanki kuvailee yhtä toiminnoista.

Suomen Paikannuspalvelun Joni Hämäläisellä ja Petteri Laineella on tarjota runsain määrin paikannukseen ja siihen läheisesti liittyviä palveluita. Tarvittaessa palvelu rakennetaan juuri asiakkaan tarpeisiin. Rolf Hanki (oik.) Tilausliikenne Hankista on yksi palveluiden tyytyväisistä käyttäjistä.

Auttaa asiakaspalvelussa

Tilausliikenne Hanki on hyötynyt paikkatiedosta paitsi laskutusperusteena olevien ajomatkojen laskemisessa myös asiakaspalvelussa.

”Esimerkiksi jokainen koulukyyti voidaan tarkistaa jälkeenpäin. Joskus on sattunut käymään niin, että kyyditettävä ei olekaan ehtinyt matkaan. Pienelle koululaiselle kuljetuksesta jääminen vakava paikka, ja silloin on hyvä varmistaa, että auto on kulkenut oikeaan aikaan”, Rolf Hanki sanoo.

Laajat mahdollisuudet

Pirkanmaan alueella paikannuspalvelu.fi:n tuotteita ja palveluita edustaa Petteri Laine. Laine kertoo, että paikannuksen ympärille on rakennettavissa hyvin monipuolisia tiedon keräämisen ja analysoinnin palveluita.

”Periaatteessa kaikki sähköllä toimivat laitteet voidaan liittää mukaan. Jos jostakin mekaanisesta toimilaitteesta tarvitaan tietoa, hyvin usein laitetta voidaan täydentää sähköisillä antureilla, jolloin tieto tapahtumista saadaan sähköiseksi”, Petteri Laine kertoo.

”Ajoneuvojen CAN-väylä on tärkeä ja hyvä tietolähde tiedonkeruussa. Yksistään sen kautta ajoneuvosta ja sen käytöstä saa todella paljon tietoa”, sanoo Suomen Paikannuspalvelun toimitusjohtaja Joni Hämäläinen. Hän jatkaa, että lisäksi ajoneuvosta voidaan hakea eri tavoin sellaisiakin tietoja, joita ei CAN-väylän kautta välttämättä saa.

”Enemmän ehkä haastaa se, että kerätystä tiedosta osataan poimia esille käyttäjän kannalta oleellinen, josta sitten luodaan halutunlainen näkymä käyttäjän hyödynnettäväksi”, Hämäläinen arvioi.

Paikannuspalvelun yhteyteen on mahdollista lisätä hyvin laaja valikoima palveluita. Muistutukset auton huollosta tai katsastuksesta, rengaspainehälytys, akkuvahti, lämpötilavalvonta ja monia muita toimintoja. Kerätyn tiedon perusteella voidaan tuottaa materiaalia työaika- ja ajotapaseurantaan. Verohallinon ohjeen mukainen ajopäiväkirja voidaan tuottaa suoraan, jos sellaista tarvitaan.

Digipiirturin etäluku

Yksi paikannuspalvelu.fi:n tarjoamista palveluista on digitaalisen ajopiirturin etäluku. Sellaisissa tapauksissa, joissa auton asemapaikka on kaukana yrityksen kotipaikasta, eikä auto välttämättä ajotehtäviensä puitteissa käy lainkaan yrityksen kotipaikalla, on piirturin etäluku vaivaton tapa hoitaa lain määräämä säännöllinen ajopiirturin tiedostojen tallentaminen.

Ajopiirturin etäluku edellyttää riittävän uudenmallista digitaalista ajopiirturia, piirturiin ja paikannuslaitteeseen kytkettävää tiedonsiirtolaitetta ja paikannuslaitetta. Suomen Paikannuspalvelu tallentaa tiedon ja toimittaa sen sovitusti asiakasyritykselle tai kolmannelle osapuolelle analysoitavaksi.

Geofence-toiminnalla voidaan ennalta määrittää alue, johon saavuttaessa tai poistuttaessa aktivoituu haluttu toiminta. Esimerkiksi auraukseen käytetyn ajan mittaus asiakkaan pihalla voidaan laskea siitä hetkestä, kun kone saapuu pihaan, siihen hetkeen, kun pihasta poistutaan.

Kun ulkoista virtalähdettä ei ole käytettävissä, on omalla akulla toimiva paikannin oikea ratkaisu. Perävaunut, työlaitteet ja vastaavat voidaan paikantaa akkupaikanninta hyödyntäen.

Useita laitevaihtoehtoja

Paikannukseen ja tiedonsiirtoon käytettävät laitteita on useampia malleja aina OBD-diagnostiikkapistokkeeseen liitettävästä kiinteästi asennettavaan, useilla liitäntämahdollisuuksilla varustettuun versioon.

Valikoimassa on myös akkukäyttöinen malli, joka on käyttökelpoinen sellaisissa kohteissa, joissa jatkuvaa jännitettä ei ole saatavilla. Varkauksille alttiit maantiivistäjät eli niin sanotut tärylätkät ovat hyvä esimerkki käyttökohteesta. Jos paikanin irrotetaan koneesta, se lähettää hälytyksen.

Palvelut ja laiteet tarpeen mukaan

Kuukausihinnoiteltuja palvelupaketteja on tarjolla kaksi. Niistä laajempaa tarvitaan ainoastaan silloin, kun käytössä on ajopiirturin etäluku. Etäluku edellyttää niin suurta datasiirtoa, että teleoperaattorit perivät tiedonsiirrosta korkeamman kuukausihinnan.

Joni Hämäläisen mukaan Suomen Paikannuspalvelu toimii hyvin asiakaslähtöisesti sekä palveluiden kuin laitteidenkin suhteen. Palvelut ja tarvittaessa myös laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisiksi.

”Ohjelmointi on omaa työtämme ja laitetoimittajamme on hyvin joustava ja osaava toimija alallaan, joten kokonaisuus taipuu hyvin moneksi”, Hämäläinen sanoo lopuksi.

Lue seuraavaksi