Uutiset

Kuljetuskalusto

Oy Sisu Auto Ab:n ja Daimler Truck AG:n yhteistyö täyttää kymmenen vuotta.

Sisu Porlar Works

Suomen Autoteollisuus Oy, Sisu, on vuodesta 1931 lähtien toiminut suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden edistäjänä. Sisun toiminnan käynnistyessä oli tähtäimessä nimenomaan teollinen sarjatuotanto ja kuljetusvälineiden saannin varmistaminen yhteiskuntamme rakentamisen tarpeisiin. Alusta saakka tärkeää oli korkea kotimaisuusaste, ja sen saavuttamisen välillisenä tuloksena oli merkittävä komponenttiteollisuuden syntyminen maahamme.

”Kuluneet vuosikymmenet ovat useasti koetelleet kovin ottein suomalaisen kuljetusvälineklusterin kestävyyttä ja viime keväästä saakka koronaepidemia on edellyttänyt rajujakin toimenpiteitä selvitäksemme tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta. Tähän saakka olemme suoriutuneet näistä haasteista hyvin, olemme kyenneet sopeuttamaan toimintamme vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta ja kehittämään merkittävästi erikoisajoneuvoliiketoimintaamme”, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen.

Sisu Polar -mallisto täyttää vaativien asiakkaiden tarpeet

Maamme poikkeukselliset olosuhteet ja niiden asettamat erityisvaatimukset ovat jatkuvasti ohjanneet yhtiön toimintaa. Yhtiön omistajuuden paluu juurilleen yrittäjävetoiseksi yritykseksi vuonna 2010 käynnisti yhtiön laajamittaisen kehitysohjelman tuottamaan Sisulle uusia, toisiaan tukevia liiketoimintoja sekä uuden Sisu Polar -kuorma-automalliston.

Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Sisu-ajoneuvojen luotettavuus perustuu jokaiseen käyttötehtävään tarkkaan suunnitellun runko- ja alustaratkaisun sekä tehtaalla valmiiksi tuotetun, asiakaskohtaisesti räätälöidyn käyttötehtävävarustelun yhdistelmään. Samalla jokainen tehdasvalmis Sisu tulee yksityiskohtiaan myöten dokumentoitua huolto- ja varaosatoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. 

Sisu Polar Rock 10x4

Sisu Auton ja Daimler AG:n yhteistyö täyttää kymmenen vuotta

”Vuonna 2010 käynnistyneen Sisu Polar-malliston kehityksen lähtökohtana oli yhdistää Sisun perinteiset alustarakenne- ja käyttötehtävävahvuudet markkinoiden parhaisiin ajoneuvokomponentteihin. Tämän tavoitteen täyttymiseksi käynnistimme neuvottelut saksalaisen Daimler Truck AG:n kanssa saadaksemme käyttöön Mercedes-Benz-tuotteiston komponenttivalikoiman. Jo tässä vaiheessa tähtäimenä oli saada aikaan komponenttiyhteistyö, joka mahdollistaisi saman valmistajan komponenttitarjonnan kattaen myös muut, mahdolliset uudet Sisu-tuotteet”, kertoo yrittäjä Timo Korhonen.

”Sisun ajoneuvo-osaamisen Daimler Truck AG:n laadukkaisiin komponentteihin yhdistävä Sisu Polar-mallisto kattaa nyt monipuolisesti raskaimpien käyttötehtävien tarpeet. Tuotteet ovat vakuuttaneet asiakaskuntamme investointiensa kannattavuudesta ja johtaneet autokauppoihin myös näinä haastavina aikoina. Kasvanut tilauskantamme antaa meille nyt mahdollisuuden pitkäjänteiseen tuotannolliseen toimintaan”, toteaa tuotantopäällikkö Teemu Puustinen.

Sopimus komponenttitoimituksista allekirjoitettiin Sisu Auton ja Daimler Truck AG:n välillä loppuvuodesta 2010. Komponenttitoimituksia koskevan yhteistyön täyttäessä nyt kymmenen vuotta, on yhteistoiminta laajentunut käsittämään myös sotilasajoneuvotuotteemme. Näistä ensimmäinen uusi tuote, Sisu GTP perustuu ajoneuvotekniikaltaan Mercedes-Benzin Unimog- ja Zetros-tuotteiden komponentteihin.

”Kymmenen vuotta sitten käynnistynyt komponenttitoimituksia koskeva yhteistyö Sisu Auton kanssa merkitsi Daimler Truck AG:lle uutta avausta, jonka tavoitteena oli laajentaa yhtiön komponenttituotanto-osaamisen hyödyntämistä itsenäisenä liiketoimintana. Yhteistyön molemmille osapuolille toiminta on merkinnyt paljon työtä ja uusien asioiden oppimista. Yhtiöittemme kokoerosta huolimatta olemme saavuttaneet korkean yhteistyön tason, jonka uskon myös jatkossa tuottavan hyviä tuloksia molemmille osapuolille”, toteaa avainasiakaspäällikkö Thomas Schmid Daimler AG:n erikoisajoneuvoyksiköstä.    

”Yhteistyö Daimler Truck AG:n kanssa on sujunut poikkeuksellisen hyvin. Olemme suunnitelleet Daimlerin tuella kolme kokonaista uutta tuoteperhettä ja ratkaisseet lukuisia teknisiä haasteita. Löydämme jatkuvasti lisää mahdollisuuksia laajentaa yhteistoimintaamme”, kertoo operatiivinen johtaja Akseli Mylläri.

Sisu Auton uudet sotilasajoneuvot markkinoille

Kuorma-automyyntiä ja -tuotantoa koettelevien haasteiden keskellä Sisu Auto on panostanut uuden sotilas- ja pelastusajoneuvon, Sisu GTP:n tuotannon käynnistämiseen ja ensimmäisten toimitusprojektien toteutukseen.

Sisu GTP

”Sisu GTP-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan, ja täysi sarjatuotantovalmius saavutetaan ensi vuoden kuluessa. Tätä haasteellista tavoitetta tukee vankasti Puolustusvoimien kesäkuussa tekemä esisarjan tilaus, jonka mukaisesti tulemme toimittamaan kuuden ajoneuvon esisarjan kaikki ajoneuvot ensi vuonna. Esisarjan ensimmäiset ajoneuvot ovat edenneet tuotantoon”, kertoo sotilasajoneuvoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jyri Ahonen.  

Sisu GTP:n markkinoinnin odotetaan tuottavan merkittäviä tuloksia jo ensi vuoden kuluessa ja johtavan suuriin toimitusmääriin tämän vuosikymmenen aikana. Ensimmäinen osoitus Sisu GTP:n kyvykkyydestä saatiin jo vuonna 2018 sen tultua valituksi Latvian Armeijan ajoneuvoksi. Vaikka hanke on tehtyjen valitusten vuoksi viivästynyt, sen Sisu GTP:lle tuottama positiivinen julkisuus sekä muuttunut Euroopan turvallisuustilanne ovat aiheuttaneet ennennäkemätöntä kiinnostusta GTP:tä kohtaan.

Sisu Auton liiketoiminnan kehityshanke jatkuu

Sisu Polar -malliston vakiinnutettua asemansa markkinoilla, kohdennetun ajoneuvojen suunnittelupalveluliiketoiminnan osoittauduttua kannattavaksi sekä Sisu GTP:n tuotannon käynnistyttyä, on yhtiön kehitysohjelman tuotteisiin kohdistuvat päätavoitteet saavutettu. Raskaiden Sisu ETI-maastoajoneuvojen sekä kaivoskäyttöön tarkoitettujen Sisu Polar Super -maansiirtoautojen tuotanto jatkuu edelleen ja niiden markkinointia tehostetaan.

”Sisu Auton kehitysohjelma on vaatinut raskaita ponnisteluja henkilöstöltä ja yhteistyöverkostoltamme, sekä suuria taloudellisia panostuksia hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä. Nyt pääpaino liiketoiminnassamme kohdistuu tuotteistomme markkinointiin ja myynnin kasvattamiseen tehtyjen panostusten hyödyntämiseksi”, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen. 

Lue seuraavaksi