Uutiset

Kuljetuskalusto

Opintielle käy kulkumme

Useimmilla ammattialoilla pitkäjänteistä, jatkuvaa koulutusta pidetään itsestäänselvyytenä. Mitä korkeammalle ammattia tai tekijää arvostetaan, sitä pidempi on koulutusputki, joka ei katkea edes työvuosien karttuessa. Kuljetusalalla koulutusputki sen sijaan on usein varsin lyhyt ja usein vielä kapeakin. Kuljettajaksi pääsee tai päätyy yksinkertaisimmillaan pelkän ajokortin turvin. Liekö siinä syy alan heikkoon arvostukseen?

Kuljettajan työ on paljolti tekemistä; ajamista, kuormansidontaa, kuormankäsittelyä, asiakaspalvelua. Viime vuosina kuljettajan arkeen on tuotu toimintoja, joiden hallinta vaatii myös erikoisosaamista. Muun muassa erilaiset tietojärjestelmät ovat tulleet alalle jäädäkseen. Kuljettaja on entistä useammin kiinteä osa asiakasyrityksen logistista ketjua, jolloin ajaminen on vain osa arkea. Ulkoisten muutosten ohella myös itse ajaminen on muuttunut melkoisesti – autot eivät enää ole entisenlaisiaan. Takavuosina ajettiin kierroskoneilla, nyt mennään alaväännöllä. Eiköhän kuljettajankin olisi korkea aika päivittää osaamistaan ja tietojaan. Vanhan sanonnan mukaan oppi ei ojaan kaada, ei edes autonkuljettajaa.

Ammattipätevyysdirektiivi velvoittaa

EU:n taholla säädetään lukuisia asetuksia, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen ja elämään. Yksi näistä säädöksistä astui voimaan 1.8.2007, eli kaksi vuotta sitten. Laki- ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä velvoittaa jokaisen kuorma-autonkuljettajan suorittavan 35 tunnin jatkokoulutuksen 10.9.2014 mennessä. Henkilöliikenteessä eletään nopeammalla aikataululla, linja-autonkuljettajien on suoritettava koulutus vuoden 2013 syyskuuhun mennessä. 35 tunnin oppivelvollisuuden turvin voi ammattimaista ajamista jatkaa seuraavan viisivuotiskauden ajan, jonka aikana on tosin kerättävä 35 tunnin opinnot seuraavaa viisivuotiskautta varten.

Vaikka kyseessä on koulutusvelvoite, olisi niin kuljettajan kuin kuljetusyrittäjänkin pidettävä asiaa enemmänkin mahdollisuutena. Tämän koulutusvelvoitteen etuna on myös sen väljyys, mikä mahdollistaa jokaisen kuljettajan saavan juuri hänen tarpeidensa mukaista koulutusta. Oikein kohdistettuna ja toteutettuna koulutus koituu lopulta myös koulutuksen maksajana toimivan kuljetusyrittäjän eduksi muun muassa vahinkojen määrän vähenemisen ja taloudellisen ajotavan myötä.

Lukuisista suoritealoista johtuen kuljetusalan koulutustarpeet ovat varsin monimuotoiset. Kaukoliikenteessä ajava kuljettaja tarvitsee työssään tietoja, joista kasvukeskuksissa jätteitä keräävä kuljettaja ei voi työssään hyödyntää. Niinpä koulutuksen räätälöintimahdollisuuksia kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon.

Aikainen oppilas todistuksen nappaa

35 tunnin, eli käytännössä viiden päivän koulutuksen hankintaan on useita väyliä. Koulutusta tarjoavat useat maamme aikuiskoulutuskeskukset, jotka ovat aiemmin huolehtineet paljolti kuljettajien peruskoulutuksesta. Koulutuspoliittisessa tarjonnassa ovat kunnostautuneet myös useat automaahantuojat, jotka koulutuksen toteutuksessa turvautuvat yhteistyöhön paikallisten kouluttajien kanssa. Myös alaan läheisesti liittyvät yhdistykset tarjoavat koulutusta yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Mikään ei myöskään estä kuljetusyritystä laatimasta ja toteuttamasta täysin omaa koulutusta, joka on muistettava hyväksyttää AKE:ssa ennen koulutuksen aloittamista. Kuljettajan ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on siis tarjontaa ja vaihtoehtoja.

Vuosi 2014 tuntuu tällä hetkellä kaukaiselta ajatukselta, siitä huolimatta juuri nyt on oikea aika hypätä mukaan koulutusjunaan. Monen tienvarsikuppilan pöydässä uskotaan virheellisesti, että koulutukseen ei kannata vielä mennä, koska viiden vuoden ajan voimassa oleva pätevyys astuu voimaan heti koulutuksen jälkeen. Koulutukseen voi mennä nyt heti ja samalla voi istua vaikka koko 35 tunnin koulutuspaketin. Ammattipätevyys sen sijaan astuu voimaan vasta, kun kuljettaja on hakenut AKE:lta ammattipätevyyttä, jonka voimassaolo voidaan osoittaa valvovalle viranomaiselle erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ajokorttiin tehtävällä merkinnällä. Tämä hakemus tosin kannattaa jättää vasta vuonna 2014, kuusi kuukautta ennen direktiivin asettamaa takarajaa.

Pikaista koulutukseen astumista puoltaa sekin seikka, että vielä eletään tilaajan markkinoilla, jolloin kouluttajat mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin. Koulutuksia räätälöidään, aikatauluja sovitellaan ja hinnatkin ovat kohtuullisella tasolla. Muutaman vuoden kuluttua, kysynnän kasvaessa saattaa tilanne olla toinen: Koulutus järjestetään kouluttajan määräämänä päivänä hänen määrittelemään hintaan.

Koulutuksen hallinta on sekin helpompaa pitkällä aikavälillä. Viiden vuoden aikana toteutettava koulutus syö vuosittaista työaikaa yhden päivän. Vuoden aikana läpivietävä tiivis paketti sen sijaan pitää kuljettajan pois tien päältä viiden päivän ajan.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi