Uutiset

Kuljetuskalusto

Oikeat laitteet ratkaisevat kannattavuuden

Maantieteellinen sijainti, tien eri leveydet yhdessä tien pintamateriaalin, laadunvarmistuksen ja halutun tason kanssa ovat asioita, jotka vaikuttavat käytettävän laitetyypin valintaan.

Arctic Machine Oy:n tuotteet tunnetaan tienhoitoalalla korkeasta laadusta ja tuotekehityksen kärjessä olevista laitesovellutuksista. Tienhoitolaitteiden suunnittelussa ensisijaisena tavoitteena on tienhoidon laatutason ja tehokkuuden parantaminen. Arctic Machine Oy onkin yhdessä henkilöstönsä kanssa perehtynyt tienhoitotyöhön ja siinä käytettävien laitteiden kehittämiseen.

Yrityksellä on muun muassa oma suunnittelu, valmistus ja markkinointi takaamassa suoraa ja molemminpuolista yhteyttä asiakkaaseen.

Hydrauliikan suunnittelu- ja asennuspalvelu, huolto- ja varaosapalvelut yhdessä laitekoulutus-, terähuolto- ja rahoituspalvelujen kanssa antavat mahdollisuuden tienhoitotyön onnistumiseen. Lumi ja sen poisto, liukkaus ja liukkaudentorjunta sekä näistä aiheutuvat ympäristöhaitat antavat myös mahdollisuuksia kehittää laitteita, jotka samalla suojaavat ympäristöä, lisäävät turvallisuutta ja antavat hyvän tuloksen tienhoitoalan ammattilaisille. Ympäristöä suojaava kehityssuunta onkin huomioitava nykyisissä tienhoitotöissä erityisen suuresti.

Tuorein esimerkki Arctic Machine Oy:n tuotekehityksestä on polanteen muodostumista vähentävä auramallisto. Puhdas auraus vähentää liikenteen aiheuttamaa polanteen muodostusta, mikä vähentää liukkaudentorjuntakertoja ja mekaanisen liukkaudentorjunnan, kuten polanteen poiston tarvetta. Puhdas aurausjälki vähentää myös liukkaudentorjuntaan käytettävien materiaalien määrää, mikä omalta osaltaan alentaa keväällä esiintyvän katupölyn haitallisia vaikutuksia.

Ilman mekaanisia osia joustavasti toimiva teräpalalaitteisto suojaa ja säästää tiemerkintöjä vähentäen samalla aurauksesta syntyvää meluhaittaa. Puhdas aurausjälki perustuu polyuretaanin pehmeään myötäilyyn ja kaksoisterän käyttöön.

 

Lue seuraavaksi