Uutiset

Kuljetuskalusto

MAN saavutti kultamitalin kestävän kehityksen EcoVadis-arvostelussa

Maailman suurin kestävän kehityksen arviointijärjestö myönsi MAN:lle kultaisen mitalin ensimmäistä kertaa. Tämä asettaa hyötyautovalmistajan Top-5 %:n joukkoon ”moottoriajoneuvovalmistajien”-segmentissä.

Vuodesta 2007 lähtien itsenäinen arviointijärjestö EcoVadis on rakentanut kansainvälisen verkoston, jossa on jo yli 100 000 arvoitua yritystä. Tätä tarkoitusta varten asiantuntijat arvioivat kuinka hyvin yritykset ovat integroineet kestävän kehityksen, ekologisuuden ja yrityksen yhteiskuntavastuun periaatteet osaksi liiketoimintaansa ja johtojärjestelmäänsä, erityisesti kyseisen teollisuuden, maan ja yrityksen koon suhteen. MAN on osallistunut arviointiin vuodesta 2014 lähtien.

EcoVadis:in tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja maailmanlaajuisesti tunnistettavaa kestävän kehityksen arviointia. Tämä auttaa yrityksiä dokumentoimaan niiden omat aikaansaannokset ja sisällyttämään arvioinnit toimittajavalintoihin. Kasvavassa määrin tällaiset arvioinnit ovat jo edellytyksiä, kun uusia ostoja harkitaan.

MAN teollisuuden keskiarvon ylläpuolella

MAN saavutti 72 pistettä 100 pisteen maksimista kokonaisarvioinnissa, kun teollisuuden keskiarvo ”moottoriajoneuvovalmistajien” segmentissä on 45 pistettä. Korkea pistemäärä sijoittaa MAN:n Top-5 %:n joukkoon kaikista 104 arvioidusta yrityksestä, kun 97 prosenttia niistä sai huonommat arvosanat. Tästä syystä EcoVadis myönsi hyötyajoneuvovalmistajalle ensimmäistä kertaa kultaisen mitalin, vuonna 2021 saavutetun pronssimitalin jatkoksi.

EvoVadis arvioi yrityksiä neljällä osa-alueella. MAN saavutti huippupisteet osa-alueella ”ympäristö”, 80 pistettä, muilta osa-alueilta pisteet olivat; ”työvoima ja ihmisoikeudet”, 70 pistettä, ”kestävän kehityksen mukainen hankinta”, 70 pistettä ja ”etiikka”, 60 pistettä. Arvioinnin perustana toimii nykyinen kestävän kehityksen raportti 2021, joka perustuu perusteellisesti tarkistettuun kestävän kehityksen strategiaan.

MAN:n läpinäkyvä ja kokonaisvaltainen raportointi ja kehityksen seuranta kaikilla relevanteilla kestävän kehityksen näkökannoilla, esimerkiksi auditoitu GRI-standardin mukainen kestävän kehityksen raportti, sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin julkaistun informaation ja jo toteutettujen toimenpiteiden kautta, esimerkiksi SBTi-tavoitteet kuten myös ohjeistukset ja politiikat, jotka on ankkuroitu yrityksen toimintaan kaikilla neljällä osa-alueella, esimerkiksi MAN:n ympäristöpolitiikka, korostuivat erityisesti arvioinnissa.

MAN:n uusi kestävän kehityksen strategia kantaa hedelmää

Kestävä kehitys on ankkuroitu MAN:n uuden yritysstrategian keskiöön.

”Tämä kantaa nyt hedelmää, minkä myös loikka ylöspäin EcoVadis-arvioinnissa todistaa. Meille tämä toimii kannustimena pyrkiä yhä lisäämään toimenpiteitämme kaikilla neljällä osa-alueella tulevaisuudessa, koska kestävä kehitys ei ole vain lopputulos vaan jatkuva prosessi. Ja jopa vaikeassa markkinatilanteessa me suhtaudumme kestävän kehityksen toimenpiteisiin perusedellytyksenä, jotta voimme toimia ja ottaa osaa kilpailuun myös tulevaisuudessa”, sanoo MAN:n toimitusjohtaja Alexander Vlaskamp.

Erityisesti MAN:n kaikkien osastojen poikkitieteellinen yhteistyö teki menestyksen EcoVadis-arvioinnissa mahdolliseksi. Yritys aikoo jatkaa tällä tiellä myös tulevaisuudessa. Asiantuntijoiden mainitsemien vahvuuksien ja heikkouksien yksityiskohtaisen arvioinnin jälkeen MAN jatkaa toimenpiteiden tehostamista kestävän kehityksen eri osa-alueilla.

  • MAN on kehittynyt vahvasti kaikilla neljällä arviointialueella ja on kaikissa teollisuuden keskiarvoa selvästi parempi
  • Viimeisten vuosien ja kuukausien vastuullisuustyö kantaa hedelmää ja toimii kannustimena tuleviin kunniahimoisiin toimenpiteisiin
  • Kestävä kehitys ja ekologisuus on ankkuroitu MAN:n uuden yritysstrategian keskiöön ja ne pysyvät keskeisenä tehtävänä myös tulevaisuudessa
  • Menestys on MAN:n kaikkien osastojen poikkitieteellisen yhteistyön ansiota


Lue seuraavaksi