Uutiset

Kuljetuskalusto

Mahdottomasta mahdoton

Kuljetusyrittäjän olisi käännettävä kaikki toimialueensa kivet löytääkseen keinoja parempaan, tehokkaampaan ja kannattavampaan toimintaan. Samoin rengasvalmistajan on kurkattava jokaisen kiven taakse löytääkseen keinoja aikaisempaa laadukkaampien, mutta myös taloudellisempien renkaiden aikaansaamiseksi.

Goodyearin tuotekehitysosastolle annettiin taannoin tehtäväksi suunnitella perävaunurengas, joka olisi edeltäjäänsä keveämpi, hiljaisempi, pitävämpi ja vieläpä keveämmin rullaava. Mahdottomalta kuulostavaan tehtävään tartuttiin kiinni kaksin käsin ja nyt markkinoille voidaan tuoda ominaisuuksiltaan käänteentekevä Marathon LHT II-perävaunurengas.

”Renkaan kaikkien ominaisuuksien yhtäaikainen parantaminen on varsin haastava tehtävä. Marathon LHT II on kuitenkin kaikilta osiltaan edeltäjäänsä parempi ja kehittyneempi”, summasi Goodyearin johtaja Henry Johnson uutuusrenkaan ominaisuuksia esittelytilaisuudessa.

385/55R22,5-kokoa olevan Marathon LHT II-renkaan kerrotaan olevan 7,5 kiloa edeltäjänsä keveämpi, eli kolmiakselisen puoliperävaunun omamassaa voidaan uudella rengastuksella alentaa 45 kiloa. Valmistajan edustajien mukaan keveys on aikaansaatu uusien teräsrakenteiden ja uuden kumiseoksen avulla. Uuden, enemmän silikaa sisältävän kumiseoksen ansiosta rengas on tasapainoisempi ja sen märkäpito-ominaisuudet ovat paremmat.

Rengas on merkittävässä asemassa myös polttonestetaloudessa ja uutuusrenkaan kerrotaankin rullaavan perävaunun alla ennennäkemättömän keveästi. Edeltävään LHT+ renkaaseen verrattuna vierintävastus on Goodyearin mukaan pienentynyt jopa neljänneksellä. Itävallassa tehdyn kenttäkokeen mukaan uuden renkaan avulla polttonesteenkulutuksessa saavutettiin 3,7 prosentin säästö, mikä 150 000 kilometrin vuosisuoritteella tarkoittaa lähes 2000 litran säästöä.

Yhtenäinen merkintätapa

Vuonna 2012 Euroopan Unionin alueella astuu voimaan rengasdirektiivi, joka tuo renkaisiin kodinkoneista tutun luokitusmerkinnän. EU-luokitusmerkinnässä huomioidaan renkaan märkäpito-ominaisuudet, vierintävastus ja melu, jotka ilmoitetaan monitasoisella asteikolla.

Merkinnän tarkoituksena on antaa renkaiden ostajille aikaisempaa tarkempia tietoja renkaiden ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista. Standardoidun merkintätavan ansiosta niin kuluttajien kuin yritysasiakkaidenkin on aikaisempaa helpompaa vertailla markkinoilla olevia eri valmistajien tuotteita.

Luokitusmerkinnän vaatimukset koskettavat kaikkia Euroopassa myytäviä uusia henkilö-, paketti- tai kuorma-auton renkaita, joskaan kuorma-auton renkaisiin ei vaadita konkreettista merkintää. Rengasdirektiivin raja-arvot on jo määrätty, mutta luokituksessa käytettävien mittaustapojen määrittely on edelleen työn alla. Tämän vuoksi merkintää ei voida vielä tässä vaiheessa käyttää myyntityön tukena.

Goodyearin mukaan uusi Marathon LHT II tullee kuitenkin alittamaan rengasdirektiivin asettamat raja-arvot niin vierintävastuksessa, märkäpidossa kuin melutasossakin.

”Marathon LHT II tulee kaikilta osiltaan olemaan parasta A-luokkaa”, lupailee pohjoismaiden myyntijohtaja Serge Daleiden.

Ominaisuuksien saavuttamiseksi LHT II-renkaan rungon komponentit on muotoiltu ja mitoitettu uudelleen, minkä ansiosta renkaan vierintävastus ja lämpötila liikkeessä ovat aikaisempaa alhaisemmat. Kumpikin ominaisuuksia, jotka ovat olennaisia tekijöitä renkaan taloudellisuudelle ja pitkälle kestoiälle.

Uuden sukupolven jalkaosa yhdessä tukevan rungon kanssa parantaa vakautta ja mahdollistaa myös huolettomat pinnoituskerrat. Kulutuspinnan uudelleenmuotoilulla on saatu aikaan paremmat märkäpito-ominaisuudet sekä alhaisempi melutaso ja vierintävastus. Renkaan massiiviset olkapäät kestävät kulutusta ja suojaavat rengasta ulkoisilta vaurioilta.

Marathon LHT III tulee myyntiin syyskuussa kolmena eri kokovaihtoehtona; 385/55R22.5, 435/50R19.5 ja 385/65R22.5.

Uutta myös maastoon

Kaikki kuljetukset eivät suinkaan hoidu pikiteitä pitkin, joten rengasvalmistajien on huomioitava myös tieverkoston ulkopuolella liikkuvien autoilijoiden tarpeet. Goodyear toi keväällä markkinoille sekalaisiin ajotehtäviin, kuten maansiirtoon ja puunajoon soveltuvat Omnitrack MSS II- ja MSD II-renkaat, joiden pito- ja jarrutusominaisuudet ovat aikaisempaa paremmat. Goodyearin edustajien mukaan uuden sukupolven Omnitrack-renkailla saavutetaan jopa 15 prosenttia edeltäjiään parempi kilometritulos.

Omnitrack-renkaiden pintakuviossa käytetään aikaisempaa suurempia lamelleja ja kookkaampaa olkapäätä paremman kilometrituloksen saavuttamiseksi ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamien vaurioiden vähentämiseksi. Ohjaavan renkaan pitkittäisurat eivät kulje enää luotisuorasti, mikä parantaa jarrutusominaisuuksia märällä alustalla. Pintakuvion muotoilulla on onnistuttu vähentämään myös kivien tarttumista uriin ja samalla urien puhdistuvuus on parantunut. Olkapään yhtenäinen pintakuvio alentaa myös renkaan aiheuttamaa melua.

Rakennustyömailla ja kaatopaikoilla liikuttaessa on aina mahdollisuus joutua rengasrikon uhriksi. Goodyearin kehittämän Duraseal-tekniikan avulla rengasrikon vaikutuksia voidaan ehkäistä, sillä renkaan rakenteeseen vulkanoitu pehmeä kumikerros paikkaa kooltaan jopa kuuden millimetrin reiät, jotka renkaan kulutuspintaan tunkeutuneet esineet ovat aiheuttaneet. Duraseal-kerros ei vaikuta heikentävästi renkaan ominaisuuksiin eikä kilometrituloksiin. Duraseal-renkaan pinnoittaminen onnistuu sekin tavallisen renkaan tavoin. Valmistajan mukaan hankintahinnaltaan noin 15 prosenttia kalliimpia Duraseal-renkaita käytetään enimmäkseen betoniautoissa, joiden liikkuvuuden turvaaminen on erityisen tärkeää työmaan etenemisen kannalta.

Tuotanto vaatii tekijänsä

Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista, jonka 60 tehdasta 25 maassa eri puolilla maailmaa valmistavat vuosittain miljoonia renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin sekä erilaisiin työkoneisiin. Eurooppalaisen kuljetusalan kannalta yrityksen merkittävin tehdas sijaitsee Luxemburgin Colmar-Bergissä, missä valmistetaan päivittäin noin 6000 raskaan ajoneuvon rengasta.

Luxemburgin tehtaan historia ulottuu aina 1950-luvulle saakka ja vuosikymmenten aikana tehdas on valmistanut renkaita niin henkilöautoihin kuin raskaisiin maanrakennuskoneisiinkin. Tuotannon tehostaminen ja rationalisointi muuttivat Luxemburgin tehtaan toimintaa 1990-luvulla, jonka jälkeen tehdas on keskittynyt raskaiden kuorma- ja linja-auton renkaiden valmistukseen.

Käsityön osuus rengasvalmistuksessa on edelleen varsin huomattavaa, vaikka tuotantoa onkin pyritty automatisoimaan mahdollisimman paljon.. Jatkuva kolmivuorotuotanto työllistää kaikkiaan noin 1300 työntekijää, jotka omalta osaltaan huolehtivat renkaiden valmistuksesta. Yksinkertaiselta näyttävä rengas koostuu lukuisista, erittäin mittatarkoista ja usein esivalmistetuista komponenteista, joiden kokoaminen renkaaksi vaatii paitsi osaavan henkilöstön myös laadukkaat työvälineet. Colmar-Bergissä onkin hyödynnetty jo reilun kymmenen vuoden ajan nykyaikaista Integrated Precision Assembled Cellurar-teknologiaa, jonka avulla renkaan kokoaminen tapahtuu erittäin mittatarkasti. Rakenteen mittatarkkuuden myötä renkaan rakennetta voidaan optimoida entistä pidemmälle, mikä tarkoittaa edelleen tasaisempaa kulumista ja alhaisempaa painoa. Renkaan kannalta kriittisin vaihe kokoonpanon ohella on vulkanointi, joka tapahtuu noin 180 asteessa 28 barin paineessa noin kolmen vartin ajan.

Rakenteiden ja materiaalien kehitys ratkaisee

Renkaan tie tehtaalta kuluttajalle ei suinkaan lähde suoraan tuotantolinjan päästä, sillä laadunvarmistus on yksi olennainen osa tuotantoa. Jokainen tehtaalta valmistunut rengas tarkastetaan paitsi röntgensäteellä, myös silmämääräisesti ja käsin koskettelemalla mahdollisten poikkeamien varalta. Tehtaalla sijaitsee myös erillinen testikeskus, jossa testataan jatkuvasti niin tuotannosta otettuja, kuin tuotekehityksen alaisuudessa olevia renkaita.

Renkaiden tuotekehitys on viime vuosikymmenten aikana ottanut varsin mittavia harppauksia niin kilometrisuoritteiden kuin polttonestetaloudenkin suhteen. Kuljetusalan vaatimukset ovat muutoinkin kasvaneet, sillä asiakaskunta vaatii valmistajilta muun muassa aikaisempaa matalampia renkaita saadakseen lisää kuormatilaa.

Renkaiden rakenteiden kehittämisen ohella myös renkaissa käytetyt materiaalit elävät murroskautta. Luonnonkumi yhdessä raakaöljyn kanssa ovat tämän päivän tärkeimmät raaka-aineet, mutta Goodyearin edustajien mukaan lähivuosien aikana renkaissa tullaan käyttämään entistä enemmän luonnonvaroista riippumattomia synteettisiä materiaaleja, kuten Bioisopreneä, jota voidaan valmistaa uusiutuvista materiaaleista, esimerkiksi sokeriruo’osta. Uusien, luonnonvaroista riippumattomien materiaalien aika on kuitenkin vasta huomenna.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi