Uutiset

Kuljetuskalusto

Lähes kolmen miljardin euron kartellisakot

Euroopan komission on 19. heinäkuuta julkistanut tiedon, jonka mukaan viisi eurooppalaista kuorma-autovalmistajaa on rikkonut Euroopan Unionin kilpailulainsäädäntöä muodostamalla laittoman kartellin. Tämän seurauksena kartelliin osallistuneet valmistaja joutuvat maksamaan yhteensä 2,93 miljardin euron korvaukset EU:lle.

Laittomaan kartelliin ovat osallistuneet MAN, Volvo/Renault, Daimler, DAF ja Iveco. Kartellin paljastumiseen johtava tieto on tullut MAN:lta. Komission mukaan kartelli on toiminut vuosien 14 vuotta vuosien 1997 ja 2011 välillä.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestager sanoo, että nyt on langetettu ennätyssuuret sakot kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Vestagerin mukaan Euroopassa 30 miljoonaa kuorma-autoa kuljettaa 75 prosenttia maalla kulkevista tavaroista, joten niillä on elintärkeä rooli eurooppalaisessa taloudessa. ”Ei ole hyväksyttävää, että MAN, Volvo/Renault, Daimler, DAF ja Iveco, jotka valmistavat yhdeksän kymmenestä Euroopassa liikkuvasta kuorma-autosta, ovat keskenään kartellissa, eivätkä kilpaile keskenään”, Margrethe Vestager sanoo. ”Olkoon tämä selkeä viesti kaikille yrityksillä siitä, että kartellit eivät ole hyväksyttäviä”, Vestager jatkaa.

Euroopan komission mukaan kartellissa on ollut kyse siitä, että kuorma-autovalmistajat ovat sopineet autojen bruttohinnoittelusta, päästövaatimukset täyttävän tekniikan julkistamisajankohdasta ja päästöteknologian kustannusten siirtämisestä asiakkaille.

Komission tiedotteen mukaan nyt annettu päätös perustuu marraskuussa 2014 valmistajille annettuun tiedoksiantoon. Kartellitutkimuksen yhteydessä aloitettiin myös tutkimukset Scanian osalta. Tämä päätös ei kosketa Scaniaa, vaan sen osalta kartellitutkimukset jatkuvat.

Koska MAN paljasti kartellin, se ei joudu maksumieheksi. Miljooniksi euroiksi pyöristettynä, muut sakkoihin tuomitut valmistaja joutuvat maksamaan seuraavasti: Volvo/Renault 670 M€, Daimler 1009 M€, Iveco 495 M€ ja DAF 753 M€.

Tiedote EU.n sivuilla englanniksi:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm

Lue seuraavaksi