Uutiset

Kuljetuskalusto

Laajempi näkökulma

Isokokoisilla ajoneuvoilla liikkuminen ahtaissa tiloissa on aina haasteellista. Jos samassa ahtaudessa on myös kevyttä liikennettä, saattaa kuljettajasta tuntua, että kaikkea tarpeellista ei pysty tai ehdi näkemään. Ajoneuvon ympäriltä 360 asteen kuvan tuottavan Continental ProViu ASL360:n avulla kuljettajan mahdollisuudet tarkkailla lähiympäristöä paranevat oleellisesti.

Etenkin kaupunkialueella joudutaan kookkailla ajoneuvoilla joskus liikkumaan paikoissa, joihin ulkopuolisten pääsyä ei voida rajoittaa. Silloin on tärkeää, että kuljettajalla on mahdollisimman hyvä kuva siitä, mitä lähietäisyydellä tapahtuu. Aina ei suora tai peilien kautta saatu näkymä riitä, vaan avuksi tarvitaan kameratekniikkaa.

Kuvaa lintuperspektiivistä

Kaha Oy:n maahantuoma Continental ProViu ASL360 on järjestelmä, joka tarjoaa kameroiden ja näytön avulla kuljettajalle mahdollisuuden havainnoida ajoneuvon lähietäisyydellä olevia kohteita.

Kuljettajan käyttöön näytölle kuva luodaan neljän laajakulmaisen kameran avulla. Kamerat on sijoitettu jokaiselle ajoneuvon sivulle mahdollisimman lähelle pystysuuntaista keskilinjaa.

Kameroiden välittämistä kuvista prosessoidaan yksi kuva, joka näyttää siltä, kuin se olisi otettu ajoneuvon yläpuolelta suoraan alaspäin. Kameroiden kuvakulma on erittäin laaja, 183 astetta, joten hyvällä syyllä voidaan niissä todeta olevan kalansilmäobjektiivi.

Optiikasta johtuen kameroiden tuottama kuva on silminnähden vääristynyt, joten mitään tarkkaa työskentelyä kuva ei mahdollista. Tarkoitus onkin, että kuljettaja huomaa esteet ja lähelle päässeet liikkujat riittävän ajoissa voidakseen välttää törmäämisen niihin.

Asennus ja kalibrointi

Continental ProViu ASL360-järjestelmä käsittää neljä kameraa, keskusyksikön ja näytön. Joissakin tapauksissa kameroita riittää kolme. Näyttönä voidaan käyttää myös ajoneuvossa melkein mitä tahansa ajoneuvokäyttöön tarkoitettua näyttöä.

Ainut vaatimus on liitäntä ulkoiselle videosignaalille. Ajoneuvon omaa näyttöä hyödynnettäessä voi olla tarpeen merkkikorjaamolla tehtävä ohjelmointi.

Järjestelmän asennus kestää tyypillisesti noin yhden työpäivän. Asennusaika ja siten siitä koituva kustannus vaihtelevat kohdeajoneuvon mukaan. Asennuksen lisäksi laitteistolle on tehtävä kalibrointi. Kalibroinnissa kameroiden ottamista kuvista muokataan yksi selkeä kuva, josta on poistettu kuvien risteyskohtien päällekkäisyydet.

Toimenpiteen suorittaa koulutettu asiantuntija, käytännössä Kaha Oy:n edustaja, etätyönä. Valmis kalibrointi toimitetaan asennuspaikalle sähköpostina ja asennetaan keskusyksikköön. Asennetun järjestelmän hinta on veroineen noin 3000—4000 euroa.

Monipuolisuutta

Lintuperspektiivikuvan välittämisen lisäksi Continental ProViu ASL360-kamerajärjestelmää voi hyödyntää laajemminkin. Keskusyksikkö voidaan ohjelmoida välittämään vain takakameran kuvaa, kun peruutusvaihde on kytkettynä. Samalla tavoin oikean sivun kamera voidaan aktivoida, kun suuntavilkku kytketään oikealle, jolloin kadunkulmassa käännyttäessä kevyen liikenteen havainnointi paranee.

Myös jatkuva tallennus on SD-muistikortille mahdollinen. Se voi auttaa vahinkojen sattuessa tapauksen selvittelyä ja mahdollistaa videovalvonnan silloin kun kuljettaja ei ole paikalla tai nukkuu.

Suomessa ProViu ASL360-kamerajärjestelmiä on käytössä muutamia kymmeniä. Laitteita on asennettu kuorma- ja linja-autoihin sekä työkoneisiin. Tuoteasiantuntija Juha Lauronen Kaha Oy:stä kertoo, että käyttäjiltä saatu palaute on ollut hyvää. ”Tavoitteena on ollut lisätä turvallisuutta ja käyttäjät ovat kokeneet sen onnistuneen.

Laajakulmakameroiden tuottama kuva on alkuun hämmentänyt joitakin käyttäjiä. Kuvassa on optiikan takia vääristymää niin paljon, että tarkka työskentely sen avulla ei onnistu, eikä ole tarkoituskaan. Ideana on havainnoida ympäristöä ja ehkäistä vahingot”, kertoo Juha Lauronen.

Lue seuraavaksi