Uutiset

Kuljetuskalusto

Hinattavat laitteet rekisteriin ja kuulumisia erikoiskuljetusluvista

Niin erikoiskuljetus- kuin nostoalaa koskettavat aiheet olivat ajankohtaisuudessaan molemmille ryhmille kiinnostavaa kuultavaa. Erikoiskuljetusten reiteistä ja luvista kertoi lupapäällikkö Aleksi Haapavaara Pirkanmaan Ely-keskuksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista paikalle oli saatu ylitarkastaja Erik Asplund, joka kertoi ajankohtaisesta hinattavien laitteiden rekisteröinnistä. Kuljetus- ja logistiikka-alan riskien hallinnasta luennoi A-Vakuutusta ja Pohjolaa edustava riskienhallintapäällikkö Ari Martikainen.

Erikoiskuljetusluvat Tampereelta

Erikoiskuljetusten lupa- ja reititysasioista kertoi Pirkanmaan Ely-keskuksen kahdeksan hengen lupakäsittelyryhmää johtava lupapäällikkö Aleksi Haapavaara, joka toimii lupapäällikkö Anne Ranta-ahon sijaisena. Tiehallinnon toiminnot keskushallintoa lukuun ottamatta siirtyivät tämän vuoden alusta Ely-keskukselle. Uudistuksen myötä Pirkanmaan Ely-keskus myöntää kaikki Suomen erikoiskuljetusluvat.

”Tämän päivän trendi on, että tuotteet tehdään valmiiksi tehtaalla. Tämä tarkoittaa kasvavaa määrää erikoiskuljetuksia. Suuntaus kasvattaa vaatimuksia myös viranomaisten toimintaan, joita erikoiskuljetusten osalta ovat: Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, poliisi, liikennekeskus, liikennevirasto sekä Ely-keskukset”, alusti Haapavaara.

”Meillä päätehtävänä on lupatoiminta, mutta sen ohessa kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Kahdeksan hengen nuori ja koulutettu joukko tekee nyt yhteensä noin 13 000 lupaa vuodessa, eli karkeasti arvioiden jokainen antaa 1600 lupaa vuodessa. Tällä tahdilla homma vielä toimii, mutta lupamäärän kasvaessa tullaan tarvitsemaan lisätyövoimaa, sillä myös kehitystyö vaatii aikansa.”

Luvat sähköisesti

Kehitystyön viimeisimpiä uudistuksia on sähköinen asiointi ja sen myötä alkuperäisten lupien postittaminen on marraskuun alusta lukien loppunut. ”Lähetämme kopion luvasta sähköisesti, mutta jatkossakin alkuperäisen saa, jos sen tarvitsee”, lupaa Haapavaara. Myös lupahinnoittelun uudistaminen on kehitystyön alaisena.

Tiestön tuntemus on hyvin tärkeää onnistuneen reitityksen saavuttamiseksi. Siksi Haapavaara toivoo kaikille ryhmän jäsenille riittävää vastuuta kehitysprojekteissa, jotta henkilöstökierto pysyisi kohtuullisena. ”Tehtävänkierto on aina hyvä juttu. Kuitenkin näissä hommissa on hyvä, jos henkilöt ovat 3-5 vuotta hommissa, jolloin he ehtivät oppimaan työnsä kunnolla.”

”Varsinkin nykyinen erikoiskuljetusten suunnitteluohjelma ERIKU on pystyssä ’tekohengityksellä’ ja vaatii erityisen hyvän verkon tuntemuksen. ERIKU2-järjestelmä on tulossa, mutta sen toteuttaminen on kestänyt oletettua kauemman ja sen käyttöönotto tulee vaatimaan vielä paljon työtä. Järjestelmä hyödyntää monien eri järjestelmien aineistoja, mutta niiden laadussa ja yhteensovittamisessa on ollut haasteita.”

Huolta Haapavaara kantaa myös alemman tieverkon kunnosta. ”Raha ohjautuu nyt rautatieverkostoon. Alempi tieverkosto alkaa olla erikoiskuljetusten kannalta melkoisen haasteellinen. Uudet kaivoshankkeet tuovat vielä omat haasteensa tiestöön. Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko (SEKV) ja keskikaidehankkeet on myös sovitettava yhteen.”

Rekisteröinti hinattaville laitteille

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien koulutus on puolestaan siirtynyt 1.7.2010 alkaen Trafille. Tämänkin asian ylitarkastaja Asplund mainitsi, kuten myös Ajoneuvohallintokeskuksen yhdistymisen Trafiin kuluvan vuoden alussa. Mielenkiintoisin aihe hänellä oli kuitenkin autoilla hinattavat laitteet, jotka menevät rekisteriin vaiheittain. Uudet hinattavat laitteet tulee rekisteröidä tulevan vuoden alusta alkaen ja kaikki vanhatkin vuoden 2014 loppuun mennessä.

Ensimmäisenä rekisteriin menevät uudet hinattavat laitteet, jotka tulee rekisteröidä 1.1.2011 alkaen. Myös vanhemmat laitteet on mahdollista rekisteröidä tuosta päivämäärästä alkaen, mutta tieliikennekäyttöä rekisteröimättömyys ei estä ennen kuin 1.1.2015 alkaen, jolloin kaikki autolla tieliikenteessä hinattavat laitteet pitää olla rekisteröityjä.

Uudet hinattavat laitteet on jo 29.4.2009 lähtien pitänyt tyyppi- tai yksittäishyväksyttää. ”Näillä ei kuitenkaan vielä ensi vuonna ole rekisteröintipakkoa, joskin se on mahdollista”, huomauttaa Asplund. Tekniset vaatimukset näillä ovat yhteneväiset perävaunujen kanssa, joten jarrut, alleajosuojat ja valaisimet tulee olla vastaavat kuin perävaunuissa. Trafilla on kuitenkin mahdollisuus myöntää ajoneuvokohtaisia poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä, jos vaatimukset täyttävä rakentaminen on mahdollista. Tietyt poikkeukset ovat käyttötarkoituksen vuoksi mahdollisia suoraan asetuksen perusteella.

Takautuvia vaatimuksia hinattaville laitteille ei ole, vaan tekniset vaatimukset ovat käyttöönottoajankohdan mukaiset. Monissa vanhoissa laitteissa ei ole valmistusnumeroa, joten se annetaan katsastuksessa ja meistetään laitteen runkoon.

Rekisteröinti konttorilla

Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan laitteen tekniset tiedot, kuten mitat ja painot, sekä valmistenumero. Omistusoikeudesta pitää esittää selvitys. Tiedot kirjataan ajoneuvorekisteriin.

Pääsääntöisesti ajoneuvot on vietävä katsastuskonttorille. ”Trafi voi kuitenkin myöntää luvan katsastamiseen myös muualla erityisestä syystä, kuten esimerkiksi jos koon tai laitteiden määrän takia siirto ei ole tarkoituksenmukaista”, kertoo Asplund.

Hinattavat laitteet rinnastetaan perävaunuihin. Ajoneuvoluokaksi rekisteriotteeseen merkitään hinattavien laitteiden kohdalla O1-O4, eli auton perävaunu ja perässä oleva numero ilmoittaa kokonaispainoluokan. Ajoneuvoryhmäksi merkitään Hinattava laite. Määräaikaiskatsastusta ei hinattavilla laitteilla ole.

Kytkentäkatsastus erikoiskuljetusyhdistelmille menee kuten nykyisin.”Jokaista yhdistelmää ei kytketä erikseen, vaan rekisteritietoihin tehdään merkintä sallituista vetolaitteista ja vetävän ajoneuvon vaatimuksista ynnä muista rajoituksista. Entinen kytkentäkatsastusta vastaava todistus kytkinlaitteista ja vetävän ajoneuvon vaatimuksista erikoiskuljetusajoneuvoille kelpaa rekisteröintiin saakka.”

”Traktorilla hinattavat laitteet eivät tule rekisteröinnin piiriin, vain autolla hinattavat”, täsmentää Asplund.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi