Uutiset

Kuljetuskalusto

Herrasmiesmäistä puunajoa Exte Com 90 -automaattipankoilla

Työturvallisuus on paljon puhuttu asia, josta tosin vaietaan edelleenkin liian usein. Inkoolainen autoilija Michael Sjölund päätti kuitenkin panostaa samalla kertaa sekä turvallisuuteen, että käytön mukavuuteen. Nämä asiat kun olivat tarjolla yhdessä ja samassa paketissa, Exte Com 90-automaattipankossa.

– Niska- ja hartiavaivat ovat puukuskien ammattitauteja, jotka ovat paljolti peruja kuormaliinojen tai sidontaketjujen heittämisestä kuorman yli, pohtii Sjölund sompailessaan viime kesänä käyttöön otettua puuautoa kohti metsäautotien varressa odottavaa puupinoa.

Näiden vaivojen välttämiseksi Michael päätti hankkia autoonsa Exten automaattipankot, jotka huolehtivat kuormansidonnasta napin painalluksella.

– Automaattipankkoja on turha hankkia vasta silloin, kun terveys on jo mennyttä, jatkaa toisen polven autoilija.

Michael aloitti oman autoilijauransa reilut viisi vuotta sitten työskenneltyään aikaisemmin isänsä kuljetusliikkeessä yhdessä veljensä kanssa.

– Päätimme kuitenkin perustaa kaikille oman yrityksen, kaikilla kun oli hiukan omia ajatuksia ja mielipiteitä.

Suomalaismenestys vasta alkutaipaleella

Exten valmistama automaattipankkoratkaisu on ollut markkinoilla jo 10 vuoden ajan. Toistaiseksi käyttäjäkunta on kuitenkin rajoittunut lähinnä Ruotsiin, missä on tällä hetkellä käytössä reilut 20 automaattipankoilla varustettua yhdistelmää. Naapurimaan autoilijat kun ovat jo kauemmin arvostaneet käytön helppoutta.

– Suomessa automaattipankkoja tullaan varmasti näkemään enemmänkin Exten maahantuonnin siirryttyä Alucar Oy:lle, arvelee Julius Närvä Alucarilta ja jatkaa: Alucarilla on ajanmukaiset tilat, osaaminen, sekä vuosikymmenten kokemus puutavara-autojen päällirakenteista.

Sjölundin auto on ensimmäinen suomalainen automaattipankoin varustettu puutavarayhdistelmä, jonka ominaisuudet ja yksityiskohdat ovat lähtöisin paljolti ruotsalaismetsistä.

– Olimme ajamassa ruotsalaisia puita parin kesän aikana, jolloin saimme uusia ajatuksia puutavara-auton rakentamiseen, paljastaa Michael.

Viime syksynä Alucar toimitti automaattipankoin varustetun puujunan iiläiselle P&A Transille, joka ajaa lähinnä lyhyttä siirtoajoa, missä automaattipankko puoltaa paikkaansa myös nopeuden ansiosta.

– Palautteen perusteella P&A Transin ajamat kuormamäärät yhden työvuoron aikana ovat lisääntyneet aikaisemmasta 8-10 kuormasta 1-3 kuormalla juuri sidontatyön nopeutumisen myötä, kertoo Närvä.

Yksinkertainen rakenne

Automaattipankon rakenne on kaikessa yksinkertaisuudessaan verrattain yksinkertainen: Tolppien sisään on asennettu hydraulisylinteri, joka huolehtii tolpan pituuden säännöstelystä sekä sidontarimojen kääntämisestä. Sylinterin ohella tolpasta löytyy myös hydraulinen jarru, joka ohjaa sidontarimojen ja tolpan jatkeen toimintaa kitkan avulla.

Tolpan jatke pysyy kireänä 40 barin paineella vaikuttavan jarrun avulla. Sidontarimoja käytettäessä jarruun vaikuttaa 120 barin paine, joka pysäyttää tolpan jatkeen ja siirtää liikkeen hammastuksen kautta sidontarimalle. Sidonnan aikana yksi pankko kiristää nippua 1750 kilon voimalla.

Com 90-pankoilla on oma suljettu järjestelmä, joka koostuu hydrauliikasta ja CAN-väyläohjatusta sähköjärjestelmästä, minkä ansiosta sähköjohtojen määrä on supistunut neljään. Järjestelmässä käytetään toimivuuden takaamiseksi juoksevampaa öljyä.

– Normaali hydrauliöljy saattaisi talviaikaan jähmettyä verrattain ohuissa putkissa, arvelee Michael kääntäessään tolppia lastausasentoon ohjaamossa sijaitsevan keskuksen avulla.

Ajon ajaksi tolpat lasketaan ala-asentoon, mikä alentaa ajoneuvon kokonaiskorkeutta vaikuttaen myös polttonestetalouteen. Lisäksi tyhjänä ajettaessa haitalliset tolppien värinät katoavat sidontarimojen tukiessa tolppien yläpäitä. Com 90-automaattipankot ovat aina 12 tonnin pankkoja, eli yhdistelmän kolmen nipun sidontaan riittää kuusi pankkoa. Sjölundin ajoalueella liikkuu paljon kolmimetristä kuitupuuta, joten yhdistelmä on varustettu myös neljällä normaalilla kuuden tonnin alumiinipankolla. Valmistajan mukaan kuitunipun varmistamiseksi riittää yksi automaattisidonta.

– Epäselvyyksien välttämiseksi meillä on autossa mukana valmistajan todistus kuormansidonnan riittävyydestä. Ainakaan toistaiseksi valvovan viranomaisen kanssa ei ole tullut aiheesta näkemyseroja, kertoo Michael.

Vaikuttaa turvallisuuteen

Pankkoja voidaan ohjata joko ohjaamossa sijaitsevalla keskuksella tai taskuun mahtuvalla langattomalla kauko-ohjaimella, jonka avulla hoituu myös siirtopankkojen ohjaus. Työskentely käy siis joutuisasti, koska kuljettajan ei tarvitse laskeutua nosturista kuormanteon aikana. Kuormauksen jälkeen nosturin ohjaamosta voi kävellä suoraan auton ohjaamoon ainakin kuormansidonnan puolesta.

Automaattipankot tekevät työstä paitsi turvallisempaa, myös nopeampaa. Sidontaan kuluvan ajan nopeutuminen on merkityksellistä lyhyellä ajomatkalla, kun kuormamäärä kasvaa suureksi.

– Ainakin itse ajattelin hankintahetkellä enemmän työturvallisuutta kuin sidonnan nopeutta. Kuormaliinojen heittäminen kuorman päälle rasittaa kehoa, bussipysäkeillä ja muualla tienvarsilla tapahtuva kuormansidonta on vaarallista myös ohiajavien autojen vuoksi, perustelee Michael.

Entistä hienostuneemman tekniikan tuominen autoihin lisää käytön mukavuutta, mutta samalla se tuo myös lisää huollettavia kohteita. Tämä oli seikka, joka askarrutti myös inkoolaisautoilijaa.

– Ensimmäisen talven kokemusten perusteella rakenne on osoittautunut erittäin toimintavarmaksi ja luotettavaksi. Pankoissa tai sidontajärjestelmässä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia koko talven aikana, vaikka lämpötilat ovat välillä vaihdelleet nopeastikin, kehuu Michael Sjölund ruotsalaisrakennetta.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi